Black Desert will begin in a moment.

Install the Black Desert launcher if your game doesn't start.

Please Install the Black Desert launcher to start the game.

1 Run the downloaded BlackDesert_Installer_TR.exe file to install the Black Desert launcher.

2 Please start the game once installation is complete.

Community

#Tamer
Avcı Yenileme Detayları/Tamer Reboot Details
[GM]Heidel 2021-10-29 05:53
218 0 0 0
# 1
Edit Date : 2021-10-29

08 Ekim 2021, Güncelleme Ayrıntıları

Bu güncellemede, Uyanış Avcı ile ilgili olarak saldırı becerilerinin PvE esnasında dar menzilden kaynaklanan sıkıntılarına odaklandık. Ana becerilerin saldırı menzili artırıldı ve beceri hareketi değiştirilerek, Avcı'nın oyun stili olan "hızlı vur kaç" korunarak nispeten geniş bir menzilde saldırı yapabilmesi sağlandı. Dahası, bu haftaki güncellemeye dahil değil ama Ulti: Eko Delme ve Karakurt: Uluma becerilerini de yenilemeyi planlıyoruz. Ayrıca, Akım: Bulut Yolu kaldırılmasıyla, onun yerini dolduracak yeni bir beceri eklemeyi planlıyoruz.
Aktarım için ise Avcı'nın Karakurt'u biraz daha iyi kullanabilmesine odaklanarak güncelleme yapıldı. Kullanımı zor olan Karakurt'a binme ve şansa bağlı olan Karakurt saldırısı modelini Karakurt istenildiği gibi hareket ettirilebilecek şekilde iyileştirdik. Ayrıca, bu haftaki günecellemeye dahil değil ama Okçu gibi beceri kullandıktan sonra belirli beceriler dışında, hareket etme veya birleşmiş beceri vb. becerilerle kombo yapmanın mümkün olmaması sorunları üzerinde iyileştirmeler yapıyoruz.

Ana Silah

● Aşağıdaki beceriler kaldırıldı ve belirli becerilerin temel etkilerine uygulanacak şekilde değişiklik yapıldı.

Kaldırılan Beceri Temel Etkisine Uygulanan Beceri
Ulti: Kısa Dalga Kısa Dalga
Akım: Dağınık Duruş Kısa Dalga
Ulti: Şok Dalgası Şok Dalgası III - Mutlak
Akım: Serpinti Sıyrık, Akım: Gizli Pençe Sıyrık
Akım: Ağaç Bağı Fırtına Döner Tekme
Akım: Gayzer Dalga Darbesi
Akım: Flaş Adımı Flaş
Akım: Su Dilimi Üst Pençe
Su Akımı Akan Su

● Su Akımı becerisinin Geri İtme etkisi, PvP durumunda da uygulanacak şekilde değiştirildi.
● Kaçış Saldırısı becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- İsabetli vuruşlardaki geriye doğru itilme etkisi kaldırıldı.
- Hasar miktarı ayarlandı.
● Şimşek Küresi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri açıklaması ve hareketi, gerçekteki etkiye uygun olacak şekilde düzeltildi.
- Beceri son vuruşuna, ek vuruş eklendi.
- İsabetli vuruşlarda Beceri Hızı azalma etkisi eklendi.
- Q tuşuna sürekli basılmadığı takdirde, beceri kullanımını daha hızlı bitirecek şekilde iyileştirme yapıldı.
- Beceri başlangıcında Süper Zırh etkisinin uygulanmaması sorunu düzeltildi.
● Hava Şimşeği becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Şimşek Küresi becerisinin ek vuruş hasarı uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Şimşek Küresi becerisinin Süper Zırh ve Karakurt etkisi, isabetli vuruşta Saldırı ve Beceri Hızı azalma etkileri aktifleşecek şekilde iyileştirildi.
- Geriye doğru hareket etme mesafesi artırıldı.
● Sıyrık becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin hareket mesafesi, Mutlak: Sıyrık becerisiyle aynı olacak şekilde değiştirildi ve hareket mesafesi artırıldı.
- Beceri hasar miktarı ayarlandı.
- "İsabetli vuruşlarda hedefi iter" etkisi kaldırıldı.
- Becerinin I - IV seviyelerinde uygulanan MP ek hasar etkisi kaldırıldı.
- Zıplama sonrasında Sıyrık becerisiyle kombo yapıldığında uygulanan Havadan Darbe kaldırıldı.
● Flaş: Direk Süngü becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri animasyonu değiştirildi.
- Becerinin I - III seviyelerindeki vuruş sayısı, Mutlak: Flaş Direk Süngü becerisiyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak, becerinin I - III seviyelerindeki hasar miktarı ayarlandı.
- Vuruşlara göre farklı olan saldırı menzili, becerinin en geniş menziliyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- "İsabetli vuruşlarda hedefi iter" etkisi kaldırıldı.
● Flaş: Duruş Kaydırma becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri animasyonu değiştirildi.
- Becerinin I - II seviyelerindeki vuruş sayısı, Mutlak: Flaş Duruş Kaydırma becerisiyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak becerinin I - II seviyelerinin hasar miktarı ayarlandı.
- İsabetli vuruşlarda, vuruş hedefi sayısına göre yenilenen MP, hedef sayısı yerine vuruş sayısına göre yenilenecek şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak yenilenme miktarı artırıldı.
● Keskin Pençe becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Tek seviye beceri olarak değiştirildi.
- Flaş: Duruş Kaydırma becerisinin Akım becerisi olarak değiştirildi.
* İsabetli vuruşlarda hedefe uygulanan Kanama Hasarı etkisi kaldırıldı.
* İsabetli vuruşlarda uygulanan, Flaş: Direk Süngü becerisinin seviyesine uygun ek MP yenileme etkisi kaldırıldı.
* Flaş: Duruş Kaydırma becerisiyle isabetli vuruşta, rakibin AP'sini azaltma etkisi eklendi.
* Flaş: Duruş Kaydırma becerisiyle isabetli vuruşta, kendisinin AP'sini artırma etkisi eklendi.

Flaş becerisiyle bağlanan beceriler sonuna kadar kullanıldığında kesin bir fayda alınabilecek şekilde, Keskin Pençe becerisi değiştirildi. Flaş becerisinin Büyü DP Düşüşü ile Flaş: Duruş Kaydırma becerisinin Büyü DP Artış etkisi kazanıldıktan sonra beceri komboyla bağlanırsa, öncekinden daha güçlü bir kombo saldırısı mümkün olabilir.

● Karakurt: Boğuşma Alevi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri hareketi değiştirildi.
- Becerinin hasar miktarı ayarlandı.
- İsabetli vuruşlarda, vuruş hedefi sayısına göre yenilenen HP, hedef sayısı yerine vuruş sayısına göre yenilenecek şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak yenilenme miktarı artırıldı.
- Hızlı Tuş Barında kullanılabilecek şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 7 saniye olarak değiştirildi.
- Cephe Savunması etkisi eklendi.
- Geri İtme etkisi, Püskürtme (Sadece canavarlara uygulanır) etkisiyle değiştirildi.
- İsabetli 1. vuruşta Havadan Darbe, isabetli 2. vuruşta ise Yerden Darbe uygulanacak şekilde değiştirildi.
● Dalga Darbesi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Vuruşlara göre farklı olan saldırı menzili, becerinin en geniş menziliyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasında kullanıldığında, görüntülenen ve gerçekte uygulanan saldırı menzilinin farklı uygulanması sorunu düzeltildi.
- Bekleme süresi sırasında kullanıldığında, vuruş sayısı ile saldırı menzili azalmayacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasında kullanıldığında, Hareket Hızı azalma etkisi uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
● Kükreme becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin etkinleşme hızı artırıldı.
- Becerinin sonuncu hareketi kaldırıldı.
- Becerinin hasar miktarı ayarlandı.
- İsabetli vuruştaki Hareket Hızı azalma etkisi, bekleme süresi sırasında uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- Ek isabetli vuruştaki Püskürtme etkisi, PvP sırasında da uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Ek vuruşlardaki Havadan Darbe etkisi, bekleme süresi sırasında da uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasında hasar miktarı azalacak şekilde değiştirildi.
● Karakurt'a binildiğinde yapılan temel hareketler aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Shift tuşu aracılığıyla Hızlı Koşma sırasındaki Hareket Hızı artırıldı.
- Temel hareket sırasında daha kolay yön değiştirebilecek şekilde iyileştirildi.
● Karakurt'a binildiğinde kullanılabilen beceriler aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Buna bağlı olarak, mevcut becerilerin açıklamalarında bulunan Karakurt'a binildikten sonra uygulanan etki ve kontrol tuşları kısımları silindi ve becerilerin isimleri değiştirildi.
- Karakurt'a binilerek kullanılabilen beceriler ayrı olarak işaretlenecek şekilde iyileştirme yapıldı.
- Karakurt'a binilerek kullanılabilen becerilere aşağıdaki beceriler eklendi.

Beceri Adı
Karakurt: Kamçı
Karakurt: Boğuşma Alevi
Karakurt: Dehşet Vuruşu
Karakurt: Canavar Adımları

- Karakurt'a binilerek kullanılabilen aşağıdaki beceriler geliştirildi.

Beceri Adı
Karakurt: Yaprak Darbesi
Karakurt: Şimşek Küresi
Karakurt: Sıyrık
Karakurt: Toprak Şimşeği
Karakurt: Dalga Darbesi
Karakurt: Kükreme
Karakurt: Ezme
Avcı'ya has bir özellik olan Karakurt sürme, gerçek anlamda kullanmaktan ziyade ara sıra sıkılınca kullanımdan ibaretti. Artık Karakurt'a binilmiş durumda canavarları öldürme ve PvP mümkün olacak şekilde, Karakurt'a binildiğine kullanılan tüm beceriler yenilendi. Uyanış durumunda da Karakurt'a binilebilir, ancak onunla biraz daha gelişmiş saldırılar yapabilen Aktarım Avcı, bu konuda daha tehditkar olacak.

● Karakurt aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Karakurt'un hasar miktarı ayarlandı ve Karakurt çağırma becerisinin açıklamalarında saldırıların vuruş hasarı gösterilecek şekilde iyileştirme yapıldı.
- Tüm seviyelerdeki Karakurt hareketi, S: Çağır: Karakurt becerisiyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Tüm Karakurt etkilerine uygulanan Debuff etkisi, söz konusu etkinin aktif hale geldiği becerilerin bekleme süresi sırasında uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- Temel durumda, Karakurt'un tüm temel saldırılarında, Debuff etkisi uygulanmayacak şekilde değişiklik yapıldı.
● Komut becerileri aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri değişimine bağlı olarak, Komut: Bekle ve Komut: Otur becerilerinin isimleri, Komut: Koru ve Komut: Yardım Et olarak değiştirildi.

Komut: Saldır Karakurt'un tüm temel saldırılarında Debuff etkisi uygulanır.
Karakurt etkisi aktif hale geldiğinde, nişan alınan hedef olması durumunda, Karakurt hedefin yakınına doğru gider ve saldırır.
Temel durumdakinden daha çeşitli biçimlerde saldırılar sergiler.
Komut: Koru Karakurt, her zaman Avcı'nın önünde konumlanır.
Karakurt'un tüm temel saldırılarında Debuff etkisi uygulanır.
Komut: Takip Et Karakurt bekleme durumundaysa, binilebilecek duruma geçer.
Tüm temel saldırılarda Debuff etkisi uygulanmaz.
Komut: Yardım Et Avcı'nın tüm Karakurt komutlarına aldırmadan, kendi kendine saldırır.
Karakurt'un tüm temel saldırılarında Debuff etkisi uygulanır.
Sadece mevcut Karakurt etkisi komutlarında kullanılan saldırılar, temel saldırı olarak kullanılır.
Avcı'nın ebedi dostu olan Karakurt büyük faydalar da sağlıyor ancak, bazı durumlarda tam tersine bir tür engel de teşkil edebiliyordu. Karakurt'un saldırı formlarının düzenlenmesiyle birlikte, artık ona komutlar vererek istediğiniz hareketi yapabileceksiniz. Ayrıca bu güncellemeye dahil edilmedi ama gelecekte tıpkı Komut: Yardım Et veya Komut: Saldır gibi başka komutlara da Karakurt'un yerine getirebileceği özgün formlar eklemeyi planlıyoruz.

 

Aktarım

● S: Şimşek Küresi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri açıklaması ve hareketi, gerçekteki etkiye uygun olacak şekilde düzeltildi.
- Beceri başlangıcında Süper Zırh etkisinin uygulanmaması sorunu düzeltildi.
- İsabetli vuruşlarda Beceri Hızı azalma etkisi eklendi.
- Q tuşuna sürekli basılmadığı takdirde, beceri kullanımını daha hızlı bitirecek şekilde iyileştirme yapıldı.
- Beceri sonra ererken, ek vuruş da birlikte etkinleşecek şekilde değiştirildi.
- Ek vuruşlardaki Püskürtme ve Havadan Darbe kaldırıldı.
- Bekleme süresi sırasında Tüm DP Artış, Saldırı Hızı ve Beceri Hızı azalma etkileri uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- Beceri saldırı menzili artırıldı.
- Beceri hasar miktarı aşağıdaki gibi değiştirildi.
Beceri Adı Değişim Öncesi Değişim Sonrası
Şimşek Küresi I %650 x 13, %650 x 3 %840 x 13, %840 x 4
Ek Vuruş Kritik Vuruş Oranı %100
Şimşek Küresi II %866 x 13, %866 x 3 %1002 x 13, %1002 x 4
Ek Vuruş Kritik Vuruş Oranı %100
Şimşek Küresi III %1011 x 13, %1011 x 3 %1230 x 13, %1230 x 4
Ek Vuruş Kritik Vuruş Oranı %100

● S: Dalga Darbesi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Vuruşlara göre farklı olan saldırı menzili, becerinin en geniş menziliyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Beceri saldırı menzili küçük oranda azaltıldı.
- Bekleme süresi sırasında kullanıldığında, vuruş sayısı ve saldırı menzili azalmayacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasındaki isabetli vuruşlarda, Kaçınma Oranı ve Hareket Hızı düşüşü uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
● S: Boğuşma Alevi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri hareketi değiştirildi.
- Beceri hasar miktarı ayarlandı.
- İsabetli vuruşlarda, vuruş hedefi sayısına göre yenilenen HP, hedef sayısı yerine vuruş sayısına göre yenilenecek şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak yenilenme miktarı artırıldı.
- Bekleme süresi sırasında kullanılamayan bir beceriye dönüştürüldü ve bekleme süresi 7 saniye olarak değiştirildi.
- Cephe Savunması etkisi eklendi.
- Geri İtme etkisi, Püskürtme (Sadece canavarlara uygulanır) olarak değiştirildi.
- İsabetli vuruşlarda Havadan Darbe ve Yerden Darbe uygulanacak şekilde ekleme yapıldı.
- İsabetli 2. vuruşlarda Yerden Vuruş etkisi eklendi.

Aktarım Avcı'nın saldırı becerilerinde, Cephe Savunması yetersizdi ve bu yüzden PvE'de canavarların verdiği hasara dayanarak saldırıya devam etmesi zor oluyordu. Bu sebeple S: Dörtyan Savurma kadar güçlü bir hasar veren ve aynı zamanda Cephe Savunması etkisi sağlayabilen bir beceri ekledik.

● S: Toprak Şimşeği becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri kullanıldığında, mevcut S: Toprak Şimşeği becerisinin sadece son vuruşu etkinleşecek şekilde değiştirildi.
- Becerinin hasar miktarı ayarlandı.
- İsabetli vuruşlardaki HP yenileme miktarı artırıldı.
- Beceri kullanılırken Nefes yenilenecek şekilde değiştirildi.
- Becerinin HP yenileme ve Tüm DP Düşüş etkileri, bekleme süresi sırasında uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- Vuruşlara göre farklı olan saldırı menzili, becerinin en geniş menziliyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasında kullanıldığında, hasar azalacak şekilde değiştirildi.
● Kara Ruh: S: Üst Pençe becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Birinci vuruşunun saldırı menzili artırıldı.
- Ek vuruşlarda, vuruşlara göre farklı olan saldırı menzili, becerinin en geniş menziliyle aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Tüm İsabet Oranı Artış etkisi, bekleme süresi sırasında uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
● S: Kükreme becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Shift + C tuşlarıyla beceri etkinleşebilecek şekilde iyileştirildi.
- Beceri etkinleşme hızı artırıldı.
- Becerinin sonuncu hareketi kaldırıldı.
- Becerinin hasar miktarı ayarlandı.
- Becerinin I - III seviyelerinin saldırı menzili, seviye IV ile aynı olacak şekilde değiştirildi.
- İsabetli vuruşlardaki Hareket Hızı azalma etkisi, bekleme süresi sırasında uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- İsabetli ek vuruşlardaki Püskürtme ve Havadan Darbe etkileri kaldırıldı.
- Yerden Darbe etkisi eklendi.
- Becerinin Kritik Vuruş Oranı PvP sırasında da uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi, tüm seviyelerde 20 saniye yerine, beceri seviyesine göre azalacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi sırasında hasar azalacak şekilde değiştirildi.

Kükreme becerisi, geçtiğimiz düzenleme sonrasında yakınlardaki canavarları kışkırtma konusunda oldukça güzel bir beceri olmuştu. Buna ek olarak becerinin yüksek hasarı da kullanılabilecek şekilde iyileştirme yaptık. Böylelikle biraz daha kolay bir savaş ortaya konulabilecek.

Uyanış

● Bulut Enerjisi ve Akım: Bulut Yolu becerileri aşağıdaki gibi değiştirildi.
- 1. vuruşun saldırı menzili artırıldı.
- Mevcut art arda vuruşlar temel olarak etkinleşecek şekilde değiştirildi.
- Becerinin hareket mesafesi artırıldı.
- Beceri kullanıldığında Nefes tüketilecek şekilde değiştirildi.
- Akım: Bulut Yolu becerisi silindi ve Bulut Enerjisi becerisinin etkisi olarak değiştirildi.
● Canavar Saldırısı becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin saldırı menzili artırıldı.
- Ek vuruşun hareketi değiştirildi.
- Ek vuruş hasar miktarı ayarlandı.
- Ev vuruşta uygulanan Püskürtme etkisi kaldırıldı ve Yerden Vuruş etkisi eklendi.
- Ek vuruş sonrasında Akım: Sindirme becerisiyle kombo yapılabilecek şekilde iyileştirildi.
● Akım: Sindirme becerisi becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri açıklamaları daha detaylı hale getirildi.
- Becerinin saldırı menzili artırıldı.
Uyanış Avcı'nın öne çıkan becerisi olan Canavar Saldırısı becerisinin ek vuruşu ile hareketi değiştirildi ve Akım: Sindirme becerisiyle kombo yapılabilir hale getirildi. Ayrıca PvE'de genişleyen menzil sayesinde tüm canavarlara kolaylıkla saldırabilirken, PvP'de ise 2 defaya yayılan Yerden Vuruş etkisini kullanabilecek.

● Garuda becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Beceri açıklaması, beceri hareketine uygun şekilde düzeltildi.
- Birinci vuruşta Yerden Darbe uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Ev vuruşlardaki Havadan Vuruş etkisi kaldırıldı.
- PvP'de vuruş sayısının azalması etkisi kaldırıldı.
* Buna bağlı olarak PvP sırasındaki hasar miktarı ayarlandı.
● Akım: Yükselme becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin Darbe Vuruşu kaldırıldı.
- Beceri hasarı, Garuda becerisinin hasarından etkilenmeyen, ayrı bir hasar miktarına sahip olacak şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak İsabet Oranı ile Kritik Vuruş Oranı, PvP hasarı ve vuruş sayısı ayarlandı.
- Yerden Darbe etkisi vuruş koşulundan bağımsız olarak her zaman uygulanacak şekilde değiştirildi.
● Ayışığı Saldırısı becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin I - II seviyelerindeki vuruş sayısı, seviye III ile aynı olacak şekilde değiştirildi.
- PvP esnasında vuruş sayısı azaltma etkisi kaldırıldı.
* Buna bağlı olarak becerinin PvP hasar miktarı ayarlandı.
- Becerinin hareket mesafesi artırıldı.
● Akım: Dolunay becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin hareketi değiştirildi.
- Becerinin saldırı menzili artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Beceri kullanıldığında Nefes tüketimi yerine MP tüketilecek şekilde değişiklik yapıldı.
- "İsabetli Vuruşta Rakibi Döndür" etkisi silindi ve İsabetli Vuruşta Yıkma (sadece canavarlara uygulanır.) etkisi eklendi.
- Yerden Vuruş etkisi eklendi.
- Beceri kullanıldıktan sonra Gökyüzü Bo Asası Eğitimi 3. vuruş ve Canavar Saldırısı ek vuruş ile kombo yapılacak şekilde değişiklik yapıldı.
- PvP sırasında vuruş sayısı azaltma etkisi kaldırıldı.
* Buna bağlı olarak becerinin PvP hasarı ayarlandı.
● Dörtyan Savurma becerisinin ek vuruş saldırı menzili artırıldı.
● Akım: Keskin Saldırı becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin hareketi değiştirildi.
- Becerinin hasarı, Dörtyan Savurma becerisinin hasarından etkilenmeyen, ayrı bir hasara sahip beceri olarak değiştirildi.
* Buna bağlı olarak becerinin hasarı ayarlandı.
- Becerinin saldırı menzili artırıldı.
- Bekleme süresi 18 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü.
- Hızlı Tuş Barına kaydedilerek kullanılabilecek şekilde iyileştirme yapıldı.
- PvP esnasındaki vuruş sayısı azaltma etkisi kaldırıldı.
● Efsanevi Canavar Dansı becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Yönlere göre Efsanevi Canavar Dansı kullanıldığında uygulanan aşağıdaki etkiler kaldırıldı.

Yönlere Göre Beceri Kullanımı Kaldırılan Etki Değiştirilen Etki
Anka Kuşu İsabetli vuruşta 9 saniye boyunca, her 3 saniyede bir 80 Yanma Hasarı
İsabetli vuruşta hedefi iter (Sadece canavarlara uygulanır)
Yönlerden bağımsız olarak aşağıdaki etkiler uygulanır.
İsabetli vuruşta 5 saniye boyunca Hareket Hızı -%30
Her isabetli vuruşta HP ve MP +8 Yenileme
(Seviye IV baz alındığında)
Siyah Kaplumbağa Beceri kullanıldığında 10 saniye boyunca Tüm DP +10
İsabetli vuruşta 5 saniye boyunca Hareket Hızı -%30 
Gök Mavisi Ejderha Her isabetli vuruşta HP ve MP +8 Yenileme
İsabetli vuruşta 5 saniye boyunca Hareket Hızı -%30 
Beyaz Kaplan  Beceri kullanıldığında 10 saniye boyunca Tüm DP +10
İsabetli vuruşta 5 saniye boyunca Hareket Hızı -%30

- Kritik Vuruş Oranı, PvP'de de uygulanacak şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak becerinin PvP sırasında azalan hasar miktarı ayarlandı.

Her yön için farklı olarak uygulanan Efsanevi Canavar Dansı becerisinin debuff ve buff etkilerini düzenleyerek, tüm yönlerde aynı etki uygulanmasını ve sadece debuff etkisinin ayrı olarak kullanılabilmesini sağladık. Yenilemeyle birlikte kaldırılan debuff ve buff etkilerinin, yeniden geliştirilen Ulti: Eko Delme becerisinde boy göstermesini planlıyoruz.

● Eko Delme becerisi aşağıdaki gibi değiştirildi.
- Becerinin temel saldırı menzili, Ulti: Eko Delme becerisinin saldırı menzili olarak uygulanacak şekilde değiştirildi.
* Buna bağlı olarak becerinin etkinleşme hızı Ulti: Eko Delme öğrenilmeden önceki ile aynı olacak şekilde değişiklik yapıldı.
* Buna bağlı olarak becerinin hasarı ayarlandı.
- Becerinin PvP sırasındaki vuruş sayısı azaltma etkisi kaldırıldı.
* Buna bağlı olarak becerinin PvP hasarı ayarlandı.


October 08, 2021 Global Lab Patch Notes

The Class Reboot for Tamer Awakening mainly focused on relieving the frustration that came from the limited attack range in PvE. Tamer was improved to hit a relatively wider area while maintaining her ""fast hit and run"" playstyle by increasing the attack range of her main skills and changing her skill motions. Also, it wasn't included in this update, but we plan on improving Ultimate: Echo Pierce and Heilang: Howling. In addition to this, a new skill will be added to replace Flow: Cloud Ride.
The Class Reboot for Tamer Succession focused on making it possible to use Heilang more efficiently. She has gained more control over Heilang, whereas before she would need to rely on luck, and made it easier to use the skills that are used while riding Heilang. Additionally, this isn't included in this update, but we are currently working on improving the issue, which was similar to Ranger's issue, where she couldn't move or combo into enhanced skills after certain skills.

Main Weapon

● Removed and changed the following skills to be applied as a basic skill effect for certain skills.

Removed Skills Effect Applied to
Ultimate: Bolt Wave Bolt Wave
Flow: Scatter Stance Bolt Wave
Ultimate: Jolt Wave Jolt Wave (III to Absolute)
Flow: Spray Scratch, Flow: Hidden Claw Scratch
Flow: Tree Bound Flurry of Kicks
Flow: Geyser Surging Tide
Flow: Flashing Step Flash
Flow: Water Slice Upward Claw
Streaming Flow Flowing Water

● Streaming Flow - Changed the Knockback effect of the skill to be applied in PvP as well.
● Evasive Attack - Made the following changes to the skill:
- Removed the effect where she recoiled on hits.
- Adjusted the damage of the skill.
● Void Fighting - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill description to match the action and actual effects.
- Added Extra Hit to the last action of the skill.
- Added a Casting Speed decrease effect on hit.
- Improved to finish using the skill quicker when not holding Q.
- Fixed the issue where the Super Armor effect would not be applied at the start of the skill.
● Air Lightning - Made the following changes to the skill:
- Changed to apply the Extra Hit Damage effect of Void Lighting.
- Improved to activate Super Armor, Heilang's effect, Decrease Attack Speed and Casting Speed on hit effects of Void Lighting.
- Increased the backward movement distance.
● Scratch - Made the following changes to the skill:
- Increased the movement distance of the skill to match that of Absolute: Scratch.
- Adjusted the amount of damage for the skill.
- Removed the "pushes the target on hits" effect.
- Removed the "% of Max MP extra damage" from I to IV.
- Removed the Air Attack effect applied when using the skill after jumping.
● Flash: Pole Thrust - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill's visual effect.
- Changed the number of hits for levels I to III to match Absolute: Flash: Pole Thrust.
* Therefore, the damage of the skill from I to III was adjusted.
- Changed the attack ranges that differed for every hit to match the widest attack range of the skill.
- Removed the "pushes the target on hits" effect.
● Flash: Stance Shift - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill'ㄴ visual effect.
- Changed the number of hits for levels I to II to match Absolute: Flash: Stance Shift.
* Therefore, the damage of the skill from I to II was adjusted.
- Changed to recover MP based on the number of hits instead of the number of enemies hit.
* Therefore, the recovery amount was increased.
● Sharpening Claws - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill to only have a single level.
- Changed to the Flow skill of Flash: Stance Shift.
* Removed the effect where you inflict Bleeding Damage on hit.
* Removed the extra recovery of MP effect applied on hit pertaining to each level of Flash: Pole Thrust.
* Added an effect that reduces enemy AP on hit with Flash: Stance Shift.
* Added an effect that increases your AP on hit with Flash: Stance Shift.

We changed Sharpening Claws so that you can get the most out of using all the skills you can combo into after using Flash. You combos will feel much stronger when using skills after Flash with the Magic DP Reduction debuff and Flash: Stance Shift with the Magic AP Increase buff.

● Heilang: Throat-Burn - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill's motion.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed to recover HP based on the number of hits instead of the number of enemies hit
* Therefore, HP recovery was increased.
- Changed to be available to use in Quick Slot.
- Changed the cooldown to 7 sec.
- Added the Forward Guard effect.
- Changed the Knockback effect to the Floating (PvE only) effect.
- Changed to apply Air Attack on 1st hit and Down Attack on 2nd hit.
● Surging Tide - Made the following changes to the skill:
- Changed the attack ranges that differed for every hit to match the widest attack range of the skill.
- Fixed the issue where the visual effect and the actual attack range would appear different when using the skill during cooldown.
- Changed the number of hits and attack range to not decrease when using the skill during cooldown.
- Changed the movement speed decrease effect to not be applied on hits during cooldown.
● Roaring - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill to activate quicker.
- Removed the last motion of the skill.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed the movement speed decrease effect to not be applied on hits during cooldown.
- Changed the Floating effect on the extra hit to be applied in PvP as well.
- Changed the Air Attack effect to be applied on extra hit during cooldown.
- Changed the damage to decrease during cooldown.
● Made the following changes to basic movements when riding Heilang:
- Increased Movement Speed when using Sprint with the Shift key.
- Improved to change directions more easily while moving.
● Made the following changes to the skills you can use while riding Heilang:
- Accordingly, all the effects applied while riding Heilang and the command keys in the previous skill descriptions were removed, and the previous skill names were changed.
- Improved to indicate the skills that can be used while riding Heilang.
- Added the following skills you can use while riding Heilang.

Skills
Heilang: Whiplash
Heilang: Throat-Burn
Heilang: Fearful Trembling
Heilang: Legendary Beast's Power

- Improved the following skills you can use while riding Heilang.

Skills
Heilang: Leaf Slash
Heilang: Void Fighting
Heilang: Scratch
Heilang: Lightning of Earth
Heilang: Surging Tide
Heilang: Roaring
Heilang: Trample
Tamer Adventurers rode Heilang more so out of boredom than it being ridden for practical use, even though it was what made this class unique. All the skills used while riding Heilang were improved so that you can now PvE or PvP while riding it. You can ride Heilang in Awakening as well, but riding Heilang in Succession is even more threatening as Tamer can perform combined attacks with Heilang.

● Heilang - Made the following changes:
- Adjusted the damage it deals and improved the description for Summon Heilang to display the hit damage of attacks with Heilang.
- Changed the motions of Heilang in all levels to match its Prime: Heilang motions.
- Changed all the skills with a debuff effect with Heilang to not apply when the skills are used during cooldown.
- Changed the debuff effect to not apply to all of Heilang's basic attacks in its standard state.
● Command - Made the following changes to the skills:
- Command: Stay was changed to Command: Guard and Command: Sit was changed to Command: Help as part of the changes.

Command: Attack Applies debuffs on all Heilang basic attacks.
Heilang moves to the targeted enemy and attacks them when the Heilang effect is activated.
A wider variety of basic attacks are performed than when it is in its standard state.
Command: Guard Heilang always stays in front of Tamer.
Applies debuffs on all of Heilang's basic attacks. 
Command: Follow You can ride Heilang when it's in standby.
 Doesn't apply debuff effects in all of Heilang's basic attacks. 
Command: Help Ignore all Heilang effect commands of Tamer and attacks on its own.
 Applies debuff effects on all of Heilang's basic attacks.
Must use a Heilang effect command for it to use basic attacks.
Although Tamer's best friend forever was of great help, it sometimes got in the way. We reworked the attack patterns of Heilang so that Tamer can gain more control over it with her commands. It wasn't included in this update, but a unique pattern will be added to Heilang just like Command: Help or Command: Attack.

 

Succession

● Prime: Void Fighting - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill description to match the motion and the actual effect.
- Fixed the issue where the Super Armor effect wouldn't be applied at the start of the skill.
- Added an effect that reduces Casting Speed on hit.
- Improved to finish using the skill quicker when not holding Q.
- Changed to activate Extra HIt when finishing the skill.
- Removed the Floating and Air Attack effects on the extra hit.
- Changed to not apply the effects Increase All DP, Reduce Attack Speed, and Reduce Casting Speed when used during cooldown.
- Increased the attack range of the skill.
- Changed the damage of the skill to the following:
Skills  Before  After
Prime: Void Fighting I 650% x 13, 650% x 3 840% x 13, 840% x 4
Extra Hit Critical Hit Rate +100%
Prime: Void Fighting II 866% x 13, 866% x 3 1002% x 13, 1002% x 4
Extra Hit Critical Hit Rate +100%
Prime: Void Fighting III 1011% x 13, 1011% x 3 1230% x 13, 1230% x 4
Extra Hit Critical Hit Rate +100%

● Prime: Surging Tide - Made the following changes to the skill:
"- Changed the attack ranges that differed for every hit to match the widest attack range of the skill. "
- Reduced the attack range of the skill slightly.
- Changed the number of hits and attack range to not decrease when using the skill during cooldown.
- Changed to not apply Evasion Rate Reduction and Movement Speed Decrease on hits when used during cooldown.
● Prime: Throat-Burn - Made the following changes to the skill:
- Changed the motion for the skill.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed to recover HP based on the number of hits instead of the number of enemies you hit.
* Therefore, HP recovery was increased.
- Changed to a skill you cannot use during cooldown and adjusted the cooldown to 7 sec.
- Added the Forward Guard effect to the skill.
- Changed the Knockback effect to Floating (PvE only).
- Added the Air Attack and Down Attack effects to be applied on hits with the skill.
- Added the Down Smash effect on the 2nd hit.

Tamer Succession lacked Forward Guard effects on her attack skills, which made it difficult to keep attacking as she would continue to take damage from monsters in PvE. Therefore, we made another skill that inflicts as much damage as Prime: Allround Spinner and includes the Forward Guard effect.

● Prime: Lightning of Earth - Made the following changes to the skill:
- Changed to only activate the last hit of Prime: Lightning of Earth when using the skill.
- Adjusted the damage of the skill.
- Increased the HP recovered on hit with the skill.
- Changed to recover Stamina while using the skill.
- Changed the Recover HP and Decrease All DP effects to not apply during cooldown.
- Changed the attack ranges that differed for every hit to match the widest attack range of the skill.
- Changed the damage to decrease when used during cooldown.
● Prime: Upward Claw - Made the following changes to the skill:
- Expanded the attack range of the 1st hit of the skill.
- Changed the attack ranges on the extra hits, that differed for every hit, to match the widest attack range of the skill.
- Changed the All Accuracy Rate increase buff to not apply during cooldown.
● Prime: Roaring - Made the following changes to the skill:
- Improved to activate by pressing Shift + C.
- Improved the skill to activate quicker.
- Removed the last motion of the skill.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed the attack range of the skill levels I to III to match level IV.
- Changed the Movement Speed reduction effect on hits to not apply during cooldown.
- Removed the Floating and Air Attack effects on the extra hit.
- Added the Down Attack effect to the skill.
- Changed the Critical Hit Rate of the skill to also apply in PvP.
- Changed the 20 sec cooldown applied to all skill levels to be different for each skill level.
- Changed the damage to decrease during cooldown.

Roaring became a very good skill to distract monsters nearby after the previous changes. Now, we improved the skill further by giving it high damage to make fighting even easier.

Awakening

● Cloud Stomping, Flow: Cloud Ride - Made the following changes to the skills:
- Increased the attack range of the 1st hit.
- Changed the consecutive hits to part of the basic skill attacks.
- Increased the movement distance of the skill.
- Changed to consume Stamina upon using the skill.
- Removed the Flow: Cloud Ride skill and added its effects tp Cloud Stomping.
● Beast Rampage - Made the following changes to the skill:
- Increased the attack range of the skill.
- Changed the skill motion of the extra hit.
- Adjusted the damage of the extra hit.
- Removed the Floating effect and added the Down Smash effect to the extra hit.
- Improved to combo into Flow: Intimidation after the extra hit.
● Flow: Intimidation - Made the following changes to the skill:
- Added more information to the skill description.
- Increased the attack range of the skill.
For Tamer Awakening, we changed the motion for Beast Rampage's extra hit and changed the skill to combo into Flow: Intimidation. It was improved so that you can easily attack monsters with a wider attack range in PvE. In PvP, you can use the skill to try for a Down Smash effect hit twice.

● Garuda - Made the following changes to the skill:
- Changed the following details in the skil description to match the skill motions.
- Changed to apply Down Attack on 1st hit.
- Removed the Air Smash effect from the extra hit.
- Removed the effect where the number of hits decrease in PvP.
* Therefore, the PvP damage of the skill was adjusted.
● Flow: Ascension - Made the following changes to the skill:
- Removed the Chop Hit effect of the skill.
- Changed the skill to have its own damage that is not affected by the damage of Garuda.
* Therefore, the Accuracy Rate and Critical Hit Rate, PvP damage, and the number of hits were adjusted.
- Changed the Down Attack effect to always be applied regardless of it hitting.
● Moonlight Strike - Made the following changes to the skill:
- Changed the number of hits for the skill levels I and II to match level III.
- Removed the decrease in number of hits effect in PvP.
* Therefore, the PvP damage of the skill was adjusted.
- Increased the movement distance of the skill.
● Flow: Full Moon - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill's motion.
- Increased the attack range of the skill.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed to consume MP instead of Stamina upon using the skill.
- Removed the "spins the target on hit" effect and added a Bound (PvE only) effect on hit.
- Added the Down Smash effect.
- Changed to combo into 3rd hit of Celestial Bo Staff Training and the extra hit of Beast Rampage after using the skill.
- Removed the decrease in number of hits effect on hit in PvP.
* Therefore, the PvP damage of the skill was adjusted.
● Allround Spinner - Increased the extra hit attack range of the skill.
● Flow: Soaring Strike - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill's motion.
- Changed the skill to have its own damage that is not affected by the damage of Allround Spinner.
* Therefore, the damaage of the skill was adjusted.
- Increased the attack range of the skill.
- Changed the cooldown from 18 sec to 10 sec.
- Improved the skill to be available for Quick Slot.
- Removed the effect that decreases the number of hits in PvP.
● Legendary Beast Dance - Made the following changes to the skill:
- Removed the following effects applied upon using Legendary Beast Dance in all four directions.

Attacks  Removed Effects Changed Effects
Vermillion Bird  80 Burn Damage every 3 sec for 9 sec on hits
Pushes the target on hit (PvE only) 
- The following effects are applied to all four:
 Movement Speed -30% for 5 sec on hit
Recover HP/MP +8 per every hit
(Lv. IV effects)
Black Turtle  All DP +10 for 10 sec upon using skill
 Movement Speed -30% for 5 sec on hit
Azure Dragon Recover HP/MP +8 per every hit
Movement Speed -30% for 5 sec on hit
White Tiger All DP +10 for 10 sec
Movement Speed -30% for 5 sec on hit

- Changed the Critical Hit Rate to be applied in PvP.
* Therefore, the skill's damage reduction in PvP was adjusted.

The debuffs and buffs of the Legendary Beast Dance were reorganized to have the same effects for all four directions and have their own debuffs. The debuffs and buffs that were removed with the reboot will appear again with Ultimate: Echo Pierce when it is improved.

● Echo Pierce - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill's main attack range to match Ultimate: Echo Pierce.
* Therefore, the casting speed of the skill was changed to match the casting speed before learning Ultimate: Echo Pierce.
* Therefore, the damage of the skill was adjusted.
- Removed the effect that decreases the number of hits in PvP.
* Therefore, the PvP damage of the skill was adjusted.

 

October 22, 2021 Global Lab Patch Notes

● Fixed the incorrect skill descriptions for the following skills:
- Command keys for Cloud Stomping
- Heilang Effect for Legendary Beast Dance
- Heilang Effect for Heilang: Howling
● Heilang: Howling - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill motion and visual effects.
- Reduced the cooldown from 45 sec to 10 sec.
- Added damage to the Tamer's attack performed with the skill.
● Ultimate: Echo Pierce - Made the following changes to the skill:
- Changed the skill name to Legendary Beast Dance: Echo.
- You will enter a state where you resonate with one of the four legendary beasts when using the Legendary Beast Dance skill.
- Echo Pierce will gain additional effects when you are resonating.
● Roaring, Prime: Roaring - Fixed the issue where the skill would get canceled when pressing ↓ during the skill.
● Roaring - Fixed the issue where a small Heilang would appear when using the skill.
● Summon Heilang - Fixed the incorrect skill description.
● Improved the visual effect of skills used while riding Heilang.

Nickname [GM]Heidel
Main Character -
FeedbackTopicAvcı Yenileme Detayları/Tamer Reboot Details
TOP