Black Desert will begin in a moment.

Install the Black Desert launcher if your game doesn't start.

Please Install the Black Desert launcher to start the game.

1 Run the downloaded BlackDesert_Installer_TR.exe file to install the Black Desert launcher.

2 Please start the game once installation is complete.

Community

#Maehwa
Maehwa Yenileme Detayları/Maehwa Reboot Details
[GM]Heidel 2021-10-29 06:07
177 0 0 0
# 1
Edit Date : 2021-10-29

22 Ekim 2021, Güncelleme Ayrıntıları

Ana Silah

● Takip becerisi kullanılırken becerinin başlangıç hareketinde düşme hareketi olmayacak şekilde değiştirildi.
● İntikam Duruşu sırasında savunma başarılı olsa da Kısas becerisi otomatik etkinleşmeyecek şekilde değiştirildi.
● Kök Ok becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri artık Hızlı Tuş Barında kullanılmayacak şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresinde kullanılmayacak şekilde değiştirildi.
- Beceri ilk defa kullanıldığında, Kök Ok oluşturulduğu bir özellik eklendi.
- Sonrasında beceri tekrar kullanıldığında sahip olunan ok sayısı kadar Kök Ok fırlatabilecek.
* Buna bağlı olarak, son Kök Ok fırlatıldıktan sonra bekleme süresi uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Kök Ok becerisi kullanıldıktan sonra W/S + RMB ile Takip becerisi kullanılacak şekilde değiştirildi.
● Kök Ok: İkili Ok becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Pasif beceri olarak değiştirildi.
- Beceri öğrenildiğinde Kök Ok becerisi kullanılırsa, oluşturulan Kök Ok miktarı 1 artar.
● Kök Ok: Üçlü Ok becerisi kaldırıldı.
● Kök Ok: Kaçış Atışı ve Yüklü Kök Ok: Kaçınma becerileri aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Nefes tüketim miktarı 150'den 200'e çıkarıldı.
- Yüklü Kök Ok: Kaçınma becerisi kaldırılarak Kök Ok: Kaçış Atışı becerisi ile birleştirildi.
- Kök Ok becerisi kullanılarak sadece sahip olunan Kök Ok olması durumunda etkinleştirilebilir.
- Bekleme süresi 4 saniyeden 12 saniyeye çıkarıldı.
- Yüklü Kök Ok kullanılırken etkinleştirildiğinde, Yüklü Kök Ok hemen fırlatılacak şekilde değiştirildi.
● Yüklü Kök Ok becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Saldırı yöntemi, fırlatma yerine delici saldırı şeklinde değiştirildi. Beceri hasarı miktarı da buna bağlı olarak değiştirildi.
- Yükleme duraksamayacak şekilde değiştirildi.
- Tüm vuruşlar uygulandıktan sonra diğer becerilerle kombo gerçekleşecek şekilde değiştirildi.
- Beceri kullanılırken hareket etme mümkün olmayıp, sadece Kök Ok: Kaçış Atışı ile hareket edilebilecek şekilde değiştirildi.
Kök Ok becerisi yeni bir yöntemle kullanılacak şekilde değiştirildi. Kök Ok’u önceden oluşturup, istediğiniz zaman fırlatarak aykırı bir oyun oynayabileceksiniz. Ayrıca, Yüklü Kök Ok ve Kök Ok becerilerinin saldırı yöntemini farklılaştırarak, duruma göre kullanılabilecek şekilde düzenledik.
● Ok Bağı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Becerinin hareketi değiştirildi.
- Becerinin hasarı ayarlandı.
- Yüklü Kök Ok veya Kök Ok becerileri ile vuruşlar başarılı olmasa bile etkinleştirilebilecek şekilde değiştirildi.
- Başarılı vuruşlara Sersemletme etkisi eklendi.
- Üst Tekme, Kör Tekme, Tırpan Tekmesi ve Sert Tekme becerileri ile vuruştan sonra kombo gerçekleşecek şekilde eklemeler yapıldı.
 

Uyanış

● Uyanış modunda, Takip becerisi kullanımı sırasındaki Sarsılmaz etkisinin uygulanma süresi 0.2 saniye arttırıldı.
● Uyanış modunda, Takip becerisinin ileriye doğru kullanım sırasındaki hareket mesafesi arttırıldı.

Musa ve Maehwa sınıflarının Uyanış modunda kullandıkları Takip becerisi, Ana Silah modunda kullanılabilen Takip becerisinden farklı olarak, temel saldırı iptal edilip hemen ardından kullanılamıyordu ve hedefe hızlıca yaklaşmak mümkün değildi. Bu yüzden Uyanış modunda da temel saldırıyı iptal etme sonrasında Takip kullanma durumu kadar hızlı bir şekilde hedefe yaklaşabilmek için, Takip becerisinin hareket mesafesini arttırdık.

Ana Silah

● Aşağıdaki beceriler kaldırıldı ve esas becerinin temel etkisiyle birleştirildi.
- Ulti: Kaos: Kızıl Ay
- Ulti: Takip
● Takip II becerisi ile Geriye Takip yapıldığında, son harekete Süper Zırh uygulanmaması sorunu düzeltildi.
● Kasırga Kamçısı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri açıklaması gerçek hareketlere uygun şekilde düzeltildi.
- Hasar ayarlandı. Buna bağlı olarak, PvP hasarı azalacak şekilde değiştirildi.
- Sol ve sağa saldırı menzili artırıldı.
● Ulti: Kasırga Kamçısı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- İsabetli vuruşlardan Sarsma etkisi kaldırıldı.
- Kasırga Kamçısı son vuruşu, Kaos: Kızıl Ay beceri hasarının uygulandığı bir beceri olarak değiştirildi.
● Kasırga Kamçısı: Tufan becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri öğrenildiğinde, tüm Kasırga Kamçısı vuruşlarında ek vuruş ekleyen pasif bir beceri olarak değiştirildi.
- Öğrenme seviyesi Lv. 50 olarak değiştirildi.
- Beceri hasarı ayarlandı.

Maehwa sınıfı, Kasırga Kamçısı becerisini kullanarak düşmanın arkasına geçip, yüksek miktarda hasar verebilecek şekilde, Kasırga Kamçısı becerisi ve ilgili Akım becerilerini değiştirdik. Özellikle Aktarım durumundayken, S: Kasırga Kamçısı becerisi öğrenildiğinde, ana bir beceri olarak kullanılmasını mümkün hale getirdik.
● Kasırga Kamçısı: Biçici becerisi kaldırıldı ve Biçme becerisine Tüm DP Düşüş etkisi eklendi.
● Kaos: Kızıl Ay becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- 1 ve 3. vuruşun saldırı menzili artırıldı.
- Son vuruşun saldırı menzili, karakterin çevresine saldırı gerçekleştirecek şekilde değiştirildi.
- Son vuruşta Havadan Darbe uygulanması sorunu düzeltildi.
● Maehwa: Cennete Yükseliş becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Vuruş hasarının tamamı kaldırıldı.
- Beceri öğrenildiğinde, Kaos: Kızıl Ay becerisinin hareketi ve saldırı menzili değiştirildi.
- Beceri öğrenildiğinde, 3. vuruşa Püskürtme uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- PvP sırasında, Kaos: Kızıl Ay becerisinin vuruş sayısı azalacak şekilde değiştirildi.
Maehwa: Cennete Yükseliş becerisi, Kaos: Kızıl Ay becerisinin farklı bir şekilde etkinleşmesini sağlayan bir beceriye dönüştürüldü. Kaos: Kızıl Ay becerisi, çok hızlı bir şekilde uygulanarak yüksek hasar verebilecek hale getirildi.
● Oymacı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Hareket mesafesi artırıldı.
- Beceri kullanıldığında, anında hücum ederek saldırı gerçekleştirecek şekilde değiştirildi.
● Oymacı: Tayfun becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Saldırı menzili artırıldı.
- Bekleme süresi kaldırıldı.
- Becerinin hasarı ve Maks. WP ek hasarı kaldırılarak, Oymacı becerisinin hasarı uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Düşürme kaldırıldı ve yerine Yerden Vuruş eklendi.
- Yerden Darbe uygulanacak şekilde değiştirildi.
● Sırt Darbesi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi, 12 saniyeden 20 saniyeye çıkarıldı.
- Beceri etkinleşme hızı artırıldı.
- İsabetli vuruşlardan Sersemletme kaldırıldı.
- İsabetli vuruşlardan İtme etkisi kaldırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Havadan Darbe uygulanması durumu düzeltildi.
- Aktarım yapılsa bile, vuruş sayısında artış gerçekleşmeyecek şekilde değiştirildi.
● Çekilme Darbesi ve S: Stigma sonrası kombo yapılabilmesi için Ok Bağı becerisi eklendi.
● Maehwa’nın Arzusu becerisi, Hızlı Tuş Barına kaydedilerek kullanılabilecek şekilde değiştirildi.
● Ulti: Maehwa: Baş Kesme becerisi kaldırıldı.
 

Aktarım

Aktarım Maehwa'nın, Kızıl Dans'ı kullanma yöntemi daha kolay olacak şekilde iyileştirildi. Kızıl Dans durumunu koruyabilmesi için, PvE'de sürekli olarak hasar verebilmesini mümkün hale getirdik. PvP sırasında Kızıl Dans durumunun istenildiği zaman kapatılıp açılabilmesi için Aktarım: Maehwa’nın Arzusu becerisini ekledik. Artık, ihtiyacınız olduğunda Kızıl Dans durumunu kullanabileceksiniz.
● Kızıl Dans becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- S: Ejderha Isırığı ve S: Bölücü becerileri kullanılarak 1 veya 2 Kızıl Yaprak olduğunda elde edilen Tüm AP Artış ve Tüm İsabet Oranı Artış etkileri kaldırıldı.
- Yukarıdaki etki, Kızıl Dans durumuna geçilir geçilmez aynı anda elde edilebilecek şekilde değiştirildi.
- Kızıl Dans etkisi alınmış durumdayken S: Baş Kesme kullanıldığında, Kızıl Dans sıfırlanacak şekilde düzenlendi. Buna sırada etkinleşen, Tüm AP ve Tüm İsabet Oranı Artış etkileri de sıfırlandı.
- Kızıl Dans sırasında etkinleşen becerinin tanımı da ayrıldı.
- Kızıl Dans durumundayken, yükseltilebilen beceriler arasından olan S: Ejderha Isırığı yerine S: Bölücü becerisiyle getirildi. Artık, Kızıl Dans durumunda S: Bölücü becerisi kullanıldığında, daha önceki S: Ejderha Isırığı becerisi ile etkinleşen etki uygulanacak.
- Aktarım: Maehwa’nın Arzusu kullanıldığında Kızıl Dans iptal olacak şekilde değiştirildi.
● Mutlak: Maehwa'nın Arzusu öğrenildikten sonra kullanılabilen Aktarım: Maehwa'nın Arzusu becerisi eklendi.
- Bekleme süresi boyunca Maehwa'nın Arzusu becerisi kullanılabilir. Buna bağlı olarak, WP Yenileme azalır.
- Kızıl Dans durumu iptal edildiğinde HP yenilenir. Ancak, Maehwa'nın Arzusu becerisi bekleme süresi içerisindeyken geçerli değildir.
1 veya 2 Kızıl Yaprak olduğunda, S: Bölücü ve S: Ejderha Isırığı becerileri kullanılarak karmaşık bir buff etkisi elde etme yönteminden, Kızıl Dans durumuna geçildiğinde tüm buffların tek bir seferde alınabildiği bir yönteme geçildi. Ayrıca, Aktarım: Maehwa'nın Arzusu becerisi ile Kızıl Dans durumu iptal edilerek güçlendirme etkisi elde edilebilecek şekilde, Kızıl Dans durumunu seçip kullanabilmeyi mümkün hale getirdik.
● S: Kasırga Kamçısı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Son 3 vuruşta uygulanan Süper Zırh etkisi süresi 0.4 sn. artırıldı.
- Kasırga Kamçısı: Tufan becerisi öğrenildiğinde, saldırı menzili artarak S: Kasırga Kamçısı'nın hasarı ile ek vuruş uygulanabilecek şekilde değiştirildi. Ayrıca, bekleme süresi içerisindeyken de uygulanabilecek.
- Kasırga Kamçısı: Biçici becerisinin kaldırılmasına bağlı olarak Tüm DP -20 etkisi eklendi.
- Beceri hasarı ayarlandı.
● S: Kör Süngü becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri kullanıldıktan sonra BOŞLUK veya RMB tuşlarına basıldığında etkinleşen ek vuruş kaldırıldı.
- Tüm Kör Süngü beceri hamlelerinde uygulanan saldırı menzili, ileriye doğru kullanıldığında uygulanan menzil ile aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Beceri hasarı ayarlandı.
● Kaplan Kılıcı durumundayken S: Ejderha Isırığı kullanılırken, üst üste darbelerde tüketilen Nefes miktarı azaltıldı.
● S: Baş Kesme becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Vuruş Hasarı, Ek Vuruş Hasarı ile aynı olacak şekilde değiştirildi.
- Sadece IV seviyesinde artan ek vuruşun vuruş sayısı, tüm seviyelere uygulanacak şekilde değiştirildi.
- PvP'den Vuruş Sayısı Azalma etkisi kaldırıldı. Buna bağlı olarak PvP hasarı ayarlandı.
- Bekleme süresindeki Hasar Azalma etkisi iyileştirildi.
- Kızıl Dans durumunda ek vuruş gerçekleştirilse bile Süper Zırh uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Kızıl Dans durumunda etkinleştirildiğinde, Sersemletme etkisi uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
- Kaplan Kılıcı ve Kızıl Dans durumunda etkinleştirildiğinde, becerinin hareket hızı artacak şekilde değiştirildi.
● S: Oymacı becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Saldırı menzili artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Hızlı Saldırı kaldırılarak tüm vuruşlarda Havadan Darbe uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Tüm DP Düşüş etkisi 20 olarak değiştirildi.
- Kızıl Dans durumunda etkinleştirildiğinde, Püskürtme etkisi uygulanmayacak şekilde değiştirildi.
● S: Bölücü becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- İsabetli vuruşlarda, HP Yenileme etkisi bekleme süresi boyunca geçerli olmayacak şekilde değiştirildi. Buna bağlı olarak, bekleme süresi dışında uygulanan HP Yenileme etkisinin yenileme miktarı artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Kızıl Dans durumunda güçlenme etkisi eklendi.
- Kızıl Dans durumunda saldırırken uygulanan saldırı menzili artırıldı.
- İsabetli vuruşlardan İtilme etkisi kaldırıldı.
● S: Kızıl Ay becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 9 saniyeden 7 saniyeye düşürüldü.
- Kızıl Dans durumunda kullanıldığında, mesafeden bağımsız olarak bütün vuruşlar uygulanabilecek şekilde saldırı menzili değiştirildi.
● S: Kaplan Pençesi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri başlatma hareketi kaldırıldı. Buna bağlı olarak, becerinin başındaki Sarsılmaz etkisi de kaldırıldı.
- Beceri etkinleştirme hızı artırıldı.
- Beceri kullanıldıktan sonra, Takip, Çekilme Darbesi ve S: Stigma ile pürüzsüz bir kombo gerçekleşecek şekilde düzenlendi.
● S: Yüklü Kök Ok becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 6 saniyeden 4 saniyeye düşürüldü.
- Kök Ok'tan Yüklü Kök Ok'a geçiş süresi kısaltıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- İsabetli vuruşlardan Hareket Hızı Düşüşü ve Kaçınma Oranı Azalış etkisi kaldırıldı.
- İsabetli vuruşlarda uygulanan Geri İtme etkisi, Sersemletme etkisi ile değiştirildi.
- İsabetli vuruşlar için Kanama Hasarı eklendi.
● S: Baş Kesme becerisinin ek vuruşundan sonra LMB basılı tutulduğunda, S: Yapışkan Kartanesi becerisi ile kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● S: Yapışkan Kartanesi becerisinin her vuruşu için farklı olan saldırı menzili, en geniş menzilde eşleştirildi.
 

Uyanış

Uyanış Maehwa için, Direngen Uç - Yılbaşı odaklı PvE yaklaşımının dışına çıkmaya odaklandık. PvP'de ise, Akım: Ayaz Çiçeği becerisiyle, Düşürme aracılığıyla kombo kullanmayı mümkün kıldık. Akım: Bulut Süngüsü becerisi, tam olarak isabet ettirilemese bile, başka bir beceriyle kombo yapılabilecek bir şekilde. düzenleme yaptık Ayrıca Akım: Aralık becerisini, Petal Delgi ile birleştirmeyi ve boş pozisyona yeni bir beceri eklemeyi planlıyoruz.
● Zulüm becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri sergilenirken yakındaki düşmanları çeken vuruşun aralığı büyük ölçüde artırıldı.
- Bekleme süresi 20 saniyeden 9 saniyeye düşürüldü.
● Akım: Aralık becerisi kaldırılarak Petal Delgi becerisinin ek vuruşu ile birleştirildi.
● Petal Delgi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi level III baz alınarak 7 saniyeden 5 saniyeye düşürüldü.
- Tüm DP Düşüş etkisi 10'dan 20'ye çıkarıldı.
- Akım: Aralığın Petal Delgisi becerisinin ek vuruşu olarak birleştirilmesine bağlı olarak, beceri hasarı ayarlandı.
- Akım: Ayışığı Darbesi sonrası Petal Delgi becerisinin ek vuruşu ile kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● Aydoğumu becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- 1. vuruş kaldırıldı. Buna bağlı olarak beceri hasarı ayarlandı.
- İsabetli 1. vuruşta uygulanan WP yenileme etkisi, tüm vuruşlara uygulanacak şekilde değiştirildi.
- 1. vuruşun kaldırılmasına bağlı olarak, Core: Aydoğumu becerisi öğrenildiğinde, Aydoğumu becerisine Süper Zırh etkisi uygulanacak şekilde değiştirildi.
- 3. vuruşun sol ve sağ saldırı menzili artırıldı.
- Akım: Buzdağı Tepesi becerisi sonrası pürüzsüz bir kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● Yapışkan Kartanesi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Tüm Kaçınma Oranı Azalışı, Hareket Hızı Düşüşü ve Saldırı Hızı Düşüşü 10 adet düşmana uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Kritik Vuruş Oranı PvP'de de uygulanacak şekilde değiştirildi.
- Kara Ruh: Yapışkan Kartanesi becerisi saldırı menzilinin, normal Yapışkan Kartanesi becerisinden daha kısa olması durumu düzeltildi.
- Kara Ruh: Yapışkan Kartanesi becerisinin görsel efekti değiştirildi.
● Ayaz Sütunu becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Saldırı menzili artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Beceri kullanılırken uygulanan Kritik Vuruş Oranı Artış etkisi %30 olarak değiştirildi.
- Akım: Ayışığı Darbesi becerisi sonrası pürüzsüz bir kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● Akım: Buzdağı Tepesi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Saldırı menzili artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Bekleme süresi 13 saniyeden 7 saniyeye düşürüldü.
- Petal Pençesi ve Stigma becerilerinden sonra, beceriyle kombo yapılabilecek şekilde ekleme yapıldı.
- Beceri kullanıldıktan sonra, başka bir beceri ile pürüzsüz bir kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● Petal Pençesi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Yükleme Hızı artırıldı.
- Beceri hasarı ayarlandı.
● Kaygan Adım becerisinin Kritik Vuruş Oranı Artış etkisi, Tüm DP Artış etkisi ile değiştirildi.
● Kaygan Adım becerisi kullanılırken uygulanan hareket mesafesi artırıldı.
● Stigma becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Geriye doğru hareket mesafesi artırıldı. Buna bağlı olarak saldırı menzili öne doğru artırıldı.
● Stigma becerisinden sonra Akım: Ayışığı Darbesi becerisi ile kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
● Akım: Ayaz Çiçeği becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Başarılı ek vuruşlar için Düşürme etkisi eklendi.
- Tüm AP Artış etkisi 20 olarak değiştirildi.
- Ek vuruş sonrası Ayaz Sütunu ve Petal Delgi ek vuruşlarıyla pürüzsüz bir kombo gerçekleşecek şekilde iyileştirildi.
- Stigma becerisinden sonra, 2. vuruştan itibaren kombo olacak şekilde değiştirildi.
● Akım: Bulut Süngüsü becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Beceri hasarı ayarlandı.
- Bekleme süresi 16 saniyeden 9 saniyeye düşürüldü.
- Stigma becerisinden sonra kombo bağlantısı olmayacak şekilde değiştirildi.

 


October 22, 2021 Global Lab Patch Notes

Main Weapon

● Chase - Removed the falling motion at the start of the skill.
● Retaliation - Changed to not automatically be activated even on blocks while in Retaliation Stance.
● Stub Arrow - Made the following changes:
- Changed to not be available for Quick Slot.
- Changed to not be available on cooldown.
- Added a feature where Stub Arrow now conjures an arrow the first time it's used.
- You can fire as many Stub Arrows as you own when using the skill again afterwards.
* Therefore, the cooldown was changed to be applied after firing the last Stub Arrow.
- Changed so that you can use Chase by pressing W/S + RMB after using Stub Arrow.
● Stub Arrow: Double Shot - Made the following changes:
- Changed to a passive skill.
- Increased the number of Stub Arrows created when using Stub Arrow by one upon learning the skill.
● Stub Arrow: Triple Shot - Removed the skill.
● Stub Arrow: Evasive Shot, Charged Stub Arrow: Evasion - Made the following changes:
- Changed the stamina consumed from 150 to 200.
- Charged Stub Arrow: Evasion - Removed and combined into Stub Arrow: Evasive Shot.
- Can only be activated when in possession of Stub Arrows created using Stub Arrow.
- Changed the cooldown from 4 seconds to 12 seconds.
- Changed to fire charged stub arrows when activated while using Charged Stub Arrow.
● Charged Stub Arrow - Made the following changes:
- Changed the attack style from firing projectiles to piercing through enemies. Therefore, the damage was changed.
- Changed so you cannot discontinue charging.
- Changed to combo into another skill when all hits are applied.
- Changed so that you can only move while using Stub Arrow: Evasive Shot
Stub Arrow has been improved to introduce a new, uncoventional playstyle where you can create Stub Arrows and fire them at any time. Also, the attack styles differ for Charged Stub Arrow and Stub Arrow, allowing you to use the skills depending on the circumstances.
● Arrow Grapple - Made the following changes:
- Changed the motions.
- Adjusted the damage.
- Changed to be activated even when a hit misses with Stub Arrow or Charged Stub Arrow.
- Added the Stun effect to be applied on hits.
- Added to combo with Upper Kick, Blunt Kick, Sweep Kick, and Roundhouse Kick.
 
 

Awakening

● Chase - Increased the time the Invincible effect is applied in Awakening mode by 0.2 sec.
● Chase - Increased the movement distance when using the skill forward in Awakening mode.

You couldn't use a basic attack after using Chase to cancel a delay motion in Musa and Maehwa Awakening like you could with your main weapon, which prevented you from approaching your enemies quickly. Accordingly, we increased the movement distance of Chase in Awakening as well so you can approach your enemies as quickly as when using a basic attack to cancel Chase's delay motion.

Main Weapon

● Removed the following skills and added their effects to their standard skills:
- Ultimate Chaos: Red Moon
- Ultimate: Chase
● Chase II - Fixed the issue where the Super Armor effect was not applied at the end of the skill motion.
● Whirlwind Cut - Made the following changes:
- Changed the skill description to match its actual motions.
- Adjusted the damage. Therefore, the skill's PvP damage was reduced.
- Increased the lateral attack range.
● Ultimate: Whirlwind Cut - Made the following changes:
- Removed the "Stiffen on hits" effect.
- Changed the last hit of Whirlwind Cut to apply the damage of Chaos: Red Moon.
● Whirlwind Cut: Cyclone - Made the following changes:
- Changed the passive skill where the extra hit effect is applied to Whirlwind Cut on all hits after learning the skill.
- Changed the level the skill can be learned to Lv. 50.
- Adjusted the damage of the skill.

We changed Whirlwind Cut and its flow skills so that you can inflict great damage after moving behind your enemies by using these skills. For Maehwa Succession, you can use it as your main skill after learning Prime: Whirlwind Cut.
● Whirlwind Cut: Grinder - Removed and added the "All DP reduction" effect to Whirlwind Cut.
● Chaos: Red Moon - Made the following changes:
- Increased the attack range of the 1st and 3rd hits.
- Changed the attack range of the last hit so that all enemies around your character will be hit.
- Fixed the issue where the Air Attack effect would be applied on last hit.
● Maehwa: Ascension to Heaven - Made the following changes:
- Removed all of the hit damage.
- Changed the motions and attack range of Chaos: Red Moon after learning the skill.
- Changed so that the Floating effect is not applied on 3rd hit after learning the skill.
- Decreased the number of hits for Chaos: Red Moon in PvP.
We changed Maehwa: Ascension to Heaven to cause Chaos: Red Moon to perform differently upon activation. We made it possible for you to inflict great damage by comboing much more quickly into Chaos: Red Moon.
● Carver - Made the following changes:
- Increased the movement distance.
- Changed to activate the skill's hits by charging instantly.
● Carver: Typhoon - Made the following changes:
- Increased the attack range.
- Removed the cooldown.
- Removed the previous damage and % of Max WP extra damage and changed to apply the damage of Carver.
- Removed the Knockdown effect and added the Down Smash effect.
- Changed to apply the Down Attack effect.
● Backstab - Made the following changes:
- Changed the cooldown from 12 sec to 20 sec.
- Improved the skill to be activated more quickly.
- Removed the "Stun on hits" effect.
- Removed the "pushes target on hits" effect.
- Adjusted the damage.
- Fixed the issue where the Air Attack effect would not be applied.
- Changed so that the number of hits would not increase even in Succession.
● Arrow Grapple - Added so that you can combo with Backstep Slash and Prime: Stigma.
● Maehwa's Will - Changed to not be available for Quick Slot.
● Ultimate: Maehwa: Decapitation - Removed the skill.
 

Succession

Maehwa Succession was improved to make it easier to use Red Blade. We made it possible to maintain the Red Blade effect so that you can continue inflicting damage in PvE. You can activate and deactivate Red Blade according to your needs in PvP with the addition of Succession: Maehwa's Will.

● Red Blade - Made the following changes to the effect:
- Removed the All AP Increase, All Accuracy Rate Increase effects applied when you have 1 or 2 Red Petals created from using Prime: Dragon Bite and Prime: Divider.
- Changed so that the aformentioned effects will be applied instantly when Red Blade is in effect.
- Changed to reset the duration of the Red Blade effect when using Prime: Decapitation when the Red Blade is in effect. The All AP and All Accuracy Rate Increase effects were reset accordingly.
- Separated the description for the skill activated when Red Blade is in effect.
- We changed to enhance Prime: Divider instead of Prime: Dragon Bite when Red Blade is in effect.
- Changed to deactivate Red Blade when using Succession: Maehwa's Will.
● Succession: Maehwa's Will - Added so that you can use the skill after learning Absolute: Maehwa's Will.
- Changed so that you can use Maehwa's Will even on cooldown. Recovers less WP in this situation.
- Recovers HP after Red Blade is deactivated. However, this effect will not be applied when Maehwa's Will is on cooldown.

We made changes so that all buffs will be applied when Red Blade is in effect from the previous complicated way of applying buffs by using Prime: Divider and Prime: Dragon Bite when you have 1 or 2 Red Petal(s). Also, you can choose to apply or remove the Red Blade effect with Succession: Maehwa's Will so that you can get the enhancement buffs.
● Prime: Whirlwind Cut - Made the following changes:
- Increased the duration of the Super Armor effect applied on the last 3rd hit.
- Changed to increase the attack range after learning Whirlwind Cut: Cyclone and apply damage of Prime: Whirlwind Cut as the extra hit effect. Changed also to be applied on cooldown.
- Added an All DP -20 effect as Whirlwind Cut: Grinder was removed.
- Adjusted the damage.
● Prime: Blind Thrust - Made the following changes:
- Removed the extra hit effect applied when pressing SPACE or RMB.
- Changed all the attack range of the skill's motion to match the attack range applied when hitting forward with the skill.
- Adjusted the damage.
● Prime: Dragon Bite - Reduced the Stamina consumed on consecutive hits when the Tiger Blade is in effect.
● Prime: Decapitation - Made the following changes:
- Changed the hit damage effect to match the extra hit damage effect.
- Changed the number of hits for extra hits that would only increase in the IV level of the skill to increase in all levels of the skill.
- Removed the number of hits decrease effect in PvP. Therfore, the PvP damage was adjusted.
- Alleviated the damage reduction on cooldown effect.
- Changed so that the Super Armor effect is applied even in situations where the extra hit effect is applied with the Red Blade in effect.
- Changed the Stun effect to not be applied when activated with the Red Blade in effect.
- Increased the speed of the skill's motions when activated with the Tiger Blade and Red Blade in effect.
● Prime: Carver - Made the following changes:
- Increased the attack range.
- Adjusted the damage.
- Removed the Speed Attack effect and added an Air Attack to be applied to all hits.
- Changed the All DP reduction effect to 20.
- Changed to not apply the Floating effect when activated when the Red Blade is in effect.
● Prime: Divider - Made the following changes:
- Changed the Recovers HP on hits effect to not be applied on cooldown. Due to this change, we changed to recover more HP when not on cooldown.
- Adjusted the damage.
- Added buffs that are enhanced when Red Blade is in effect.
- Increased the attack range applied when Red Blade is in effect.
- Removed the pushes targets on hits effect.
● Prime: Red Moon - Made the following changes:
- Changed the cooldown from 9 sec to 7 sec.
- Changed the attack range so that all hits would be applied regardless of the distance when Red Blade is in effect.
● Prime: Blooming - Made the following changes:
- Removed the skill's starting motion. Therefore, the Invincible effect applied at the start of the skill was removed.
- Improved to activate more quickly.
- Improved to combo more naturally into Chase, Backstep Slash, and Prime: Stigma.
● Prime: Charged Stub Arrow - Made the following changes:
- Changed the cooldown from 6 sec to 4 sec.
- Decreased the time it takes to switch from Stub Arrow to Charged Stub Arrow.
- Adjusted the damage.
- Removed the "movement speed decrease on hits" and "Evasion Rate reduced on hit" effects.
- Changed the "Knockback on hits" effect to the "Stun on hits" effect.
- Added the "Bleeding Damage on hits" effect.
● Prime: Decapitation - Improved to combo into Prime: Sticky Snowflake on extra hit when holding LMB.
● Prime: Sticky Snowflake - Changed the attack range that differed for every hit to match the largest attack range.
 

Awakening

Awakening Maehwa mostly focused on the Tenacious Edge to New Year's Eve combo in PvE. So, we tried to focus on varying her combos. In PvP, we added the Knockdown effect to Flow: Frostflower, so that it can be used to start her combo. We also made it possible for her to combo with other skills even if Flow: Cloud Stab missed. Furthermore, Flow: December and Petal Drill were combined, and a new skill will be added later.
● Oppression - Made the following changes:
- Significantly increased the area where enemies are pulled in from while casting the skill.
- Reduced the cooldown from 20 sec to 9 sec.
● Flow: December - Removed the skill and added the extra hit from it to the skill Petal Drill.
● Petal Drill - Made the following changes:
- Reduced the cooldown for Lv. III of the skill from 7 sec to 5 sec.
- Improved the All DP -10 effect to -20.
- Adjusted the damage of the skill as the extra attack from Flow: December was added to the skill.
- Improved to be able to combo into extra hit of the skill after using Flow: Moonlight Dash.
● Moonrise - Made the following changes:
- Removed the 1st hit and adjusted the damage of the skill.
- Changed the WP recovery on 1st hit effect to apply to all the hits of the skill.
- Added the Super Armor effect to apply to the skill after learning Core: Moonrise.
- Increased the attack range on the lateral 3rd hit.
- Improved to combo more smoothly after using the skill Flow: Tip of an Iceberg.
● Sticky Snowflake - Made the following changes:
- Changed the Reduce Evasion Rate, Reduce Movement Speed, Reduce Attack Speed effects to be applied to all 10 targets hit.
- Changed the Criticial Hit Rate effect to apply in PvP.
- Fixed the issue where the attack range of Black Spirit: Sticky Snowflake was smaller than the skill.
- Changed the visual effect of Black Spirit: Sticky Snowflake.
● Frost Pillars - Made the following changes:
- Increased the attack range.
- Adjusted the damage of the skill.
- Changed the Cirital Hit Rate effect to 30%.
- Improved to combo more smoothly after using the skill Flow: Moonlight Dash.
● Flow: Tip of an Iceberg - Made the following changes:
- Increased the attack range.
- Adjusted the damage of the skill.
- Reduced the cooldown from 13 sec to 7 sec.
- Improved to be able to combo after using the skills Petal Bloom and Stigma.
- Improved to combo more smoothly after using other skills.
● Petal Bloom - Made the following changes:
- Increased the charging speed.
- Adjusted the damage of the skill.
● Sleet Steps - Changed the Increase Critical Hit Rate effect to the Increase All DP efffect.
● Sleet Steps - Increased the distance traveled when using the skill.
● Stigma - Made the following changes:
- Increased the distance traveled backwards. Following this change, the attack range forward was increased.
● Stimga - Improved to combo into the skill Flow: Moonlight Dash.
● Flow: Frostflower - Made the following changes:
- Added the Knockdown on extra attack hits effect.
- Changed the Increase All AP effect to +20.
- Improved to combo into Frost Pillars and the extra hit of Petal Drill more smoothly after the extra hit of the skill.
- Changed to combo from Stigma into the skill starting from the 2nd hit.
● Flow: Cloud Stab - Made the following changes:
- Adjusted the damage of the skill.
- Reduced the cooldown from 16 sec to 9 sec.
- Changed to no longer combo after using the skill Stigma.

Nickname [GM]Heidel
Main Character -
FeedbackTopicMaehwa Yenileme Detayları/Maehwa Reboot Details
TOP