Black Desert will begin in a moment.

Install the Black Desert launcher if your game doesn't start.

Please Install the Black Desert launcher to start the game.

1 Run the downloaded BlackDesert_Installer_TR.exe file to install the Black Desert launcher.

2 Please start the game once installation is complete.

Community

#Wizard
Büyücü Yenileme Detayları/Wizard Reboot Details
[GM]Heidel 2021-10-29 06:15
347 1 0 0
# 1
Edit Date : 2021-10-29

22 Ekim 2021, Güncelleme Ayrıntıları

Aktarım Büyücü ile Aktarım Cadı, aynı beceri yapısına sahiptirler ancak S: Element Akışı adlı pasif beceri aracılığıyla beceri komboları yapma yönteminde farklılıklar vardır. İki sınıf arasındaki bu ortak noktalar üzerinde, S: Element Akışı etkisinin kullanıldığı savaş yöntemlerini biraz daha güçlendirerek iyileştirme gerçekleştirdik. Ayrıca kullanım oranı düşük olan beceriler için yukarı yönlü ayarlamalar yaptık.

Ana Silah

● Mana Emilimi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Belirlenen konuma saldıracak şekilde değiştirildi.
- Nefes tüketimi kaldırıldı.
- İsabetli vuruşlarda Sersemletme ve Hareket Hızı Azaltma etkileri kaldırıldı.
● Ani Zelzele becerisinin bekleme süresi 30 saniyeden 20 saniyeye düşürüldü.
● Yıldırım Depremi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 30 saniyeden 20 saniyeye düşürüldü.
- Yerden Vuruş etkisi eklendi.
● Efsunlu Kalp becerisinin bekleme süresi 1 dakikadan 30 saniyeye düşürüldü.

 

Aktarım

● S: Su Duvarı Patlaması aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Işınlanma ve Sihirli Kaçış sonrasında kontrol tuşlarıyla kullanılırken, beceri segileme hareketi olmaksızın kullanılabilecek şekilde iyileştirildi.
- Beceri segileme hareketi olmaksızın kullanıldığında, tüm hasar miktarı uygulanacak şekilde değiştirildi.
* Ancak bu durumda, Kaçınma Oranı azaltma etkisi uygulanmaz.

Mevcut S: Su Duvarı Patlaması becerisi, uzun bir beceri sergileme süresi gerektirdiğinden kullanımı zor olan bir beceriydi. Bu konuda iyileştirme yapmak amacıyla, S: Su Duvarı Patlaması becerisi kombo yapılarak kullanılırken, beceri daha hızlı etkinleşecek şekilde düzeltildi.
● S: Öfke Ateşi becerisinin saldırı yöntemi, belirlenen konuma saldırmak yerine, nişan alınan yere saldırı uygulanacak şekilde değiştirildi.
S: Öfke Ateşi becerisi, belirlenen konuma saldırmak yerine, nişan alınan hedefe vuruş yapılan uzun mesafeli bir beceri olarak değiştirildi. Artık bu beceri kullanılarak, nişan noktasının erişmediği uzak mesafedeki düşmanlara da saldırı yapılabilir ve böylelikle mümkün olduğunca uzun mesafeli bir savaş sergilenebilir.
● S: Kar Fırtınası: Halka becerisi, S: Element Akışı etkisi olarak kullanıldığında, beceri çok daha hızlı etkinleşecek şekilde iyileştirme yapıldı.
● S: Toprağın Oku becerisinin ek vuruşu, ilk vuruşla birlikte etkinleşecek şekilde iyileştirme yapıldı.
● S: Şimşek Tortusu: Kombo ve S: Şimşek Tortusu: Yüksek Basınç becerilerinin bekleme süresi 10 saniyeden 9 saniyeye düşürüldü.
● S: Yıldırım Baskını: Yüksek Basınç ve S: Yıldırım Baskını: Kombo becerilerinin bekleme süresi 11 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü.
Uyanış Büyücü, ateş ve su elementleriyle yıkıcı büyüler kullanır ve uzun mesafeden ziyade kısa/orta mesafelerde biraz daha uzmanlaşmıştır. Sınıf yenilemesi güncellemesinde, Büyücü'nün bu özelliği daha da öne çıkacak şekilde iyileştirmeler yapmanın yanı sıra, yeni beceriler de ekleyerek daha iyi bir hayatta kalma yeteneğine sahip olabileceği şekilde bir yön belirledik.

Öncelikle, yeni beceriler olan ""Su Bendi"" ile ""Ateşin Çağrısı"" eklendi. Bu beceriler orta mesafede kullanılabildiğinden, mevcut beceriler ile bir sinerji oluşturarak orta/kısa mesafeler için şimdikinden daha iyi bir savaş tarzı ortaya koyabilir. Ek olarak geriye doğru kaçınabilmesini sağlayan ""Elementleştirme"" adlı beceri eklendi. Uyanış yapmış Büyücü, Işınlanma sonrasında Felaket ve Cehennem Ateşi becerileriyle kombolar yaparak ateş gücüne yoğunlaşıyordu. Artık ""Elementleştirme"" becerisini kullanarak hayatta kalma yeteneğini biraz geliştirebilecek.


Aktarım Büyücü için ise savaş tarzının çeşitliliğini artırabilmek amacıyla, belirli becerilerle kombolar mümkün olacak şekilde iyileştirmeler yapıldı.

Aktarım

● S: Element Akışı öğrenilmiş durumda, Sihirli Kaçış kullanıldıktan sonra Aktarım becerileri kontrol tuşlarıyla kullanıldığında, beceri sergileme hareketi olmaksızın beceriler etkinleşecek şekilde değişiklik yapıldı.
● S: Çoklu Büyülü Ok becerisinin saldırı mesafesi artırıldı.
● S: Deprem: Yıkım becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 15 saniye olarak değiştirildi.
- Kritik Vuruş Oranı +%50 (PvE Özel) etkisi eklendi.

 

Uyanış

● Lv. 60'ta öğrenilebilen Su Bendi becerisi eklendi.
● Lv. 58'de öğrenilebilen Ateşin Çağrısı becerisi eklendi.
● Lv. 58'de öğrenilebilen Elementleştirme becerisi eklendi.
● Aşağıdaki beceriler kaldırıldı ve belirli becerilerin temel etkilerine uygulanacak şekilde değişiklik yapıldı.
- Ancak, becerilerin hasar miktarı ve etkileri aynıdır.

Kaldırılan Beceri Temel Etkisine Uygulanan Beceri
Akım: Arne’nin Seli Su Duvarı Patlaması
Akım: Marg'ın Ateş Yumruğu Cehennem Ateşi
Akım: Marg'ın Ateş Nefesi Felaket
● Soğuk Dalga becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Cephe Savunması eklendi.
- Geri İtme etkisi kaldırıldı.
- Kritik Vuruş Oranı artış etkisi kaldırıldı.
● Core: Soğuk Dalga becerisi öğrenildiğinde, Soğuk Dalga becerisi aşağıdaki etkiyi kazanabilecek şekilde değişiklik yapıldı.
- Beceri öğrenildiğinde Geri İtme
Soğuk Dalga, nispeten uzun bir sergileme süresi gerektiren bir beceri olduğundan, Savunma Kararı olmaksızın (özellikle de PvP sırasında) kullanımda çok riskliydi. Bu sebeple, bu becerinin daha fazla kullanılabilmesi adında, Cephe Savunması eklendi. Ayrıca bu beceri, uzun bir bekleme süresi olmasına karşın, Kritik Vuruş Oranı artışı gibi iyi bir etkiye de sahipti. Bu etki, daha kolayca ve sıklıkla kullanılabilmesi için, Soğuk Dalga becerisinden kaldırıldı ve "Ateşin Çağrısı" becerisine eklendi.
● Akım: Su Alevi becerisi aşağıdaki şekilde değiştirildi.
- Bekleme süresi 8 saniyeden 5 saniyeye düşürüldü.
Su Küresi - Akım: Su Alevi kombo becerileri, Uyanış becerileri arasında uzun mesafeli olan becerilerdir ancak her iki becerinin bekleme süreleri birbirinden farklı olduğundan, kullanımı sırasında rahatsızlığa neden oluyordu. Bu durumu iyileştirmek amacıyla, Su Küresi ve Akım: Su Alevi becerilerinin bekleme süreleri uyumlu hale getirildi.

 


October 22, 2021 Global Lab Patch Notes

Succession Wizard and Succession Witch have similar skill sets. However, they differ with the Prime: Elemental Flow passive that make their combos different. So, we further distinguished the two class with how the Prime: Elemental Flow effect is used in combat and improved the skills that were not being used.

Main Weapon

● Mana Absorption - Made the following changed:
- Changed to attack a designated location.
- Removed Stamina consumption.
- Removed the Stun on hits and Decrease Movement Speed effects.
● Swift Earthquake - Reduced the cooldown from 30 sec to 20 sec.
● Trembling Thunder - Made the following changes:
- Reduced the cooldown from 30 sec to 20 sec.
- Added the Down Smash effect.
● Spellbound Heart - Changed the cooldown to 1 min 30 sec.

 

Succession

● Prime: Aqua Jail Explosion - Made the following changes:
- Improved to be able to be used after using the skills Teleport and Magical Evasion without a casting motion.
- Changed to apply all damages when the skill is used without any casting motion.
* However, the Reduce Evasion Rate effect will not be applied.

The previous Prime: Aqua Jail Explosion was a difficult skill to use due to its long casting time. To improve on this point, Prime: Aqua Jail Explosion was made to activate faster when used in a combo.

● Prime: Bolide of Destruction - Changed where the skill attacks from a designated location to the targeted location.

Bolide of Destruction was changed from an attack that hit a designated location to a long-ranged skill that hits where you aim. Now, you will be able to use Bolide of Destruction to hit targets far away that are outside of your targeting range.
● Prime: Blizzard: Domain - Improved to activate faster with the Prime: Elemental Flow effect.
● Prime: Earth Arrow - Improved the extra hit of the skill to activate with the 1st hit.
● Prime: Residual Lightning: Combo, Prime: Residual Lightning: High Voltage - Reduced the cooldown from 10 sec to 9 sec.
● Prime: Lightning Storm: High Voltage, Prime: Lightning Storm: Combo - Reduced the cooldown from 11 sec to 10 sec.
Awakening Wizard uses the elements fire and water with their destructive spells. They are more adept at fighting at melee and mid ranges than at long ranges. Through this reboot, we hoped to make a clearer emphasis on this characteristic and added a new skill to improve his survivability.

First off, we added the new skills ""Barrage of Water"" and ""Flame’s Calling."" These skills are mid-ranged skills that can synergize with existing skills to go between melee and mid-ranged combat. Additionally, we added the new skill Elementalization which allows him to escape backwards. The current Awakening Wizard uses Teleport and combos it with Cataclysm and Hellfire. Now, with Elemenatlization, they will be able to get out of even more situations.

As for Succession Wizard, we increased their combo speed for particular skills so they can vary their combat tactics.

Succession

● Prime: Elemental Flow - Changed the skill so that after learning it, Succession skills can be used without the casting motion when used with command keys after using the skill Magical Evasion.
● Prime: Multiple Magic Arrows - Increased the attack range of the skill.
● Prime: Earthquake: Destruction - Made the following changes:
- Changed the cooldown to 15 sec.
- Added the effect Critical Hit Rate +50% (PvE only).

 

Awakening

● Added the skill "Barrage of Water" that can be learned at lv. 60.
● Added the skill "Flame's Calling" that can be learned at lv. 58.
● Added the skill "Elementalization" that can be learned at Lv. 58.
● Removed and changed the following skills to be applied as a basic skill effect for certain skills.
- However, the damage of the skills and their effects remain the same.

Removed Skills Effect Applied to
Flow: Arne's Stream Aqua Jail Explosion
Flow: Fire Fist Marg Hellfire
Flow: Fire Breath Marg Cataclysm

● Chilling Wave - Made the following changes:
- Added the Forward Guard effect.
- Removed the Knockback effect.
- Removed the Increase Critical Hit Rate effect.
● Core: Chilling Wave - Changed to add the following effect to Chilling Wave after learning the skill:
- Add the Knockback effect when learned.

Chilling Wave had a relatively long casting time compared to other skill but didn't have any defensive effects, which made it very risky to use (especially in PvP). Therefore, we added the Forward Guard effect to increase the viability of the skill. Furthermore, Chilling Wave had a long cooldown, but had the powerful effect Increase Critical Hit Rate. So, the effect was removed and given to the new skill “Flame’s Calling” to make it easier to maintain the effect.
● Flow: Aqua Bomb - Made the following changes:
- Reduced the cooldown from 8 sec to 5 sec.
Water Sphere to Flow: Aqua Bomb skill combo was the only ranged skill. However, each of the skills' cooldown were different, which made it inconvenient to use. To improve on this point, we matched the cooldown of Flow: Aqua Bomb to match Water Sphere.

 

Nickname [GM]Heidel
Main Character -
# 2
Edit Date : 2021-10-31

S: Şimşek Tortusu: Kombo ve S: Şimşek Tortusu: Yüksek Basınç becerilerinin bekleme süresi 10 saniyeden 9 saniyeye düşürüldü.
 S: Yıldırım Baskını: Yüksek Basınç ve S: Yıldırım Baskını: Kombo becerilerinin bekleme süresi 11 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü.

 Gerçekten harika bir buff olmuş 1 saniye skill sürelerinin düşmesi wizardı çok güzel hale getirdi çok teşekkür ederiz..

Character Name Tsothalanti
Main Character Wizard
Lv 63
FeedbackTopicBüyücü Yenileme Detayları/Wizard Reboot Details
TOP