Black Desert will begin in a moment.

Install the Black Desert launcher if your game doesn't start.

Please Install the Black Desert launcher to start the game.

1 Run the downloaded BlackDesert_Installer_TR.exe file to install the Black Desert launcher.

2 Please start the game once installation is complete.

Community

[Klanımız] SilkRoad
Murciêlago 2022-04-21 11:29
255 1 3 0
# 1
Edit Date : 2022-04-21

Roma İmparatorluğu'nun insanları Çin'i güzel insanların yaşadığı ve yumuşak ipeğin üretildiği ülke olarak biliyordu. Batıda Roma ve doğuda Çin, birbirleri hakkında fikir sahibi olmalarına rağmen, aralarındaki zorlu doğal engeller nedeniyle doğrudan temas gerçekleştiremedi. Arabulucular yolu ile gerçekleştirilmiş olan bu temaslar bir süreklilik göstermemiş, uzun süreli kopukluklar yaşanmış, ticaret ve bilgi alışverişinin uzun bir süre gerçekleşmediği dönemler de oldu. Ancak arada yer alan küçük ülkeler üzerinden sınırlı temaslar yapıldı. Milattan önce 2. yılda Han'ın (eski Çin ülkelerinden biri) imparatoru Wu Di'den sipariş edilen Janggeon adı verilen şeker kamışı ilk kez Hindistan'ın dışına çıktı. Böylece birbirine bağlanabilecek daha güvenli bir yol açılmıştı. Bu yol üzerinden Çin ipeği Avrupa'daki Romalılara akmaya başladı.

 

Bu yola gelecek kuşaklar tarafından 'İpek Yolu' adı verildi.

Yeni dünyanın peşinden koşan maceracılar, bir sefer için bir servet kazanan tüccarlar ve bölgesel genişlemeyi planlayan kahramanlar da dahil olmak üzere İpek Yolu birçok insanla doluydu. Janggeon'un küçük adımlarıyla açılan yol, birbirinden farklı insanların arzularıyla birlikte kendi hayallerini gerçekleştirmek için yeni dünyanın şafağı olarak kabul edildi.

 

Klan tanıtım sayfasının bir resmi

 

Aradan birkaç yüzyıl geçtiken sonra 8. yüzyılda,

Tang Hanedanlığı, An Lushan isyanı ile tarihin en kanlı çatışmaları ile kargaşaya düşmüş ve Arap bölgesinde İslam ortaya çıkmış ve "bir elde kılıç, diğer tarafta Kur'an" şiarıyla İslam Medeniyeti kurulmuş ve fetih savaşı Allah'ın adı altında tüm hızıyla sürüyordu. Ayrıca Avrupa'da Batı Roma'nın çöküşünden sonra kafalar karışmıştı. Perslerin İpek Yolu üzerindeki hâkimiyetine son veren Tang Hanedanlığı döneminde İpek Yolu yükselme dönemine girmişti. İkinci Tang İmparatoru Taizong, Orta Asya’nın büyük bir bölümünü ve Tarım Vadisini kontrolü altına almıştı. Bizans İmparatorluğu, 7. yy.da Asya’daki bazı topraklarının Müslümanlar tarafından ele geçirilmesiyle İpek Yolu ile bağlantısını ara sıra koruyabilmiş ve uzun süre Doğu’dan gelen malların ana aktarma yeri olarak işlev görmüştü.

 

Bu sıkıntılı zamanlarda...

İpek Yolu'nu korumaya yönelik hüküm süren barış göz ardı edilirken birçok maceracı ve tüccara zulmeden kanun kaçakları ortaya çıktı. İpek Yolu kargaşaya doğru sürükleniyordu…

 

İpek Yolu'na yeni adım atan bir maceracı var.

Eski deyişlerde ve edebiyatlarda anlatılan hikayelerden gelen macera dolu dost canlısı bu dünyaya yolculuktan daha keyifli bir şey olamaz. Yeni bir maceraperest, bilinmeyen diyarları keşfeden bir tüccar olarak kısa yoldan zengin olma umuduyla seyahat edebilir.

Character Name Murciêlago
Main Character Lahn
Lv 60
# 2
Edit Date : 2022-04-21

Başarılı bir hikaye. Yerimizi alalım. Eski SRO'culardan kim kaldı?..

Character Name SonSamsunlu
Main Character Wizard
Lv 57
FeedbackTopic[Klanımız] SilkRoad
TOP