sub visual

Client Download

OBT Politikası

1. Genel Prensip
 

- Operasyon Politikasının Tanımı

 • Bu operasyon politikası, Pearlabyss hizmet standartları ve Hizmet Şart ve Koşullarının ihlali (şu andan itibaren “Kısıtlama” olarak anılacak), kısıtlama işlemine itiraz ve geri iade politikası vs gibi Pearlabyss (şu andan itibaren “şirket” olarak anılacak) tarafından sunulan hizmeti kullanan veya çevrimiçi oyunu (şu andan itibaren “oyun” olarak anılacak) oynayan üyeler (şirketin Hizmet Şart ve Koşullarını Kabul eden kişiler, şu anda itibaren “üye” olarak anılacak) tarafından bilinmesi gereken durumlarda ne yapılacağı konularını içerir.
 • Hizmet Şartları ve Koşulları Madde 14 fıkra 2 gereğince, üye bu Operasyon Politikasında belirtilen bütün şart ve koşullara uymak zorundadır ve Üye bu Operasyon Politikasını ihlal ederse şirketin Hizmet Şart ve Koşullarını ihlal etmiş sayılır ve Operasyon Politikası ve Hizmet Şart ve Koşulları gereğince birtakım yaptırımlara maruz kalabilir.
 • Operasyon Politikasında bahsedilmeyen meseleler şirketin Hizmet Şart ve Koşullarına ve bunun dışında kalan meseleleler ilgili yasa ve genel sosyal normlara göre çözümlenir
 • Bu operasyon politikası, Black Desert oyun hizmetini kapsar.

 

- Operasyon Politikası Değişiklikleri ve Duyurulması 

 • Şirket daha iyi bir hizmet sunmak için operasyon politikasını değiştirebilir ve değişen içeriği, üyelere kolay bir şekilde erişebilecekleri bir yolla (web sayfası, bildirim, eposta vs. ile) bildirir.
 • Üyelerin, operasyon politikasındaki değişimleri anlamak ve takip etmek için zaman zaman bildirimleri ve e-posta içeriklerini kontrol etmesi tavsiye edilir. Şirket, ilgili yasa ve yönetmelikler aksini söylemediği sürece değişen içeriğin anlaşılamaması veya takip edilmemesinden doğan herhangi bir zarar, rahatsızlık veya dezavantajdan sorumlu tutulamaz. 

 

- GM Tanımı, Rolü ve Sorumlulukları

 • GM “Game Master (Oyun Yöneticisi)” demektir. GM, üyelerin soruları ve istekleriyle, Black Desert Online Operasyon Politikasında belirtilen şekilde ilgilenerek oyunun doğru bir şekilde işlemesini sağlar ve üyelerin oyunu kullanma hakkını temin eder.
 • Black Desert Online için İstikrarlı bir CBT ortamı sağlamak amacıyla GM bütün sorunlarla ilgilenir ve hızlı bir şekilde çözüm bulmak için elinden geleni yapar.
 • GM, üyeler arasındaki çatışmalara dahil olmaz fakat üyeler arasındaki çatışmanın, oyun operasyonu (oyun düzeninin yıkımı, gerçek yasalar, kamu düzeninin bozulması vs.) ile ilgili önemli bir konu teşkil ettiğine karar verirse bu operasyon politikası uyarınca gereğini yerine getirir.
 • GM, belli üyelere avantajlar sağlamaz ve gelecek Black Desert Online hizmetleri hakkında (güncellemeler ve etkinlikler dahil) bilgi vermez.
 • GM, oyun içerisinde üyelerin kişisel bilgilerini sormaz, değiştirmez veya ifşa etmez. Fakat, resmi bir kurum veya mahkeme tarafından yasal bir prosedürle bilgi talep edildiğinde, kişisel bilgiler ilgili kuruma verilir.

 

- Üyelik Hak ve Görevleri 

 • Üyeler bu operasyon politikasının farkında olmalıdır ve şirketin, üyenin operasyon politikasını bilmemesinden doğan sorunlar ve hasarlar için yardım sağlama zorunluluğu yoktur.
 • Kayıt olurken doğru bilgiler vermelisiniz. Yanlış bilgiler verir veya başkalarının bilgilerini çalarsanız hizmet kullanımınız kısıtlanabilir. Ek olarak hesap bilgileriniz konusunda haklarınızın korunmasını talep edemezsiniz.
 • Karakter ve oyun içindeki eşyalar gibi oyun içeriklerinin sahipliği şirkete aittir. Sorunlarınız hakkında, oyunu oynarken, müşteri hizmetlerini kullanarak sorular sorabilirsin ve çözümü konusunda rehberlik alabilirsiniz.
 • Karakterler ve oyun içi eşyalar gibi oyun içerikleri şirkete aittir. Bir kullanıcı, Müşteri Hizmetleri aracılığıyla oyunla ilgili sorunlarını bildirebilir ve çözümü konusunda hızlı bir şekilde yönlendirilir.
 • Üyeler, hizmet kullanımı sırasında buldukları oyun sistemi içerisindeki bug, hata ve kusur gibi sorunları bildirmekle yükümlüdür ve diğer üyelerin bu sorunları bilmesine veya kötüye kullanmasına izin veremez. Bug ve sorunlar ortaya çıktıktan sonra bile, şirketi bilgilendirmeden, çıkar sağlamak için kullanılırsa, diğer üyeleri zarar verildiği için Kullanım Koşulları ve Operasyon Politikaları uyarınca kişinin hizmet kullanımında kısıtlamalar yapılabilir.
 • Üyeler, şirket tarafından resmen duyurulmayan sahte bilgiler yayar ve diğer üyelerin kafasını karıştırırlarsa hizmet kullanımları kısıtlanabilir.
 • [8. Bölüm] içeriğinde belirtilen kuralları ihlal eden üyelerin hizmet kullanımı kısıtlanır.
 • Bir çok üye aynı anda çevrimiçi oyun oynadığı için diğer üyelerin haklarına saygı göstermelisiniz.ı olan kullanıcıların kaçırdığı içerikler sebebiyle sorumlu tutulamaz. Şirket, hizmet kısıtlamas

 

2. Geri İade Yardım Politikası

 

 • Bir üyenin eşyası veya karakteri, şirketin teknolojik bir hatası sonucu kaybolursa ve hatanın içeriği oyuniçin kayıtlarla açık bir şekilde onaylanırsa geri iade, oyun dengesini etkilemeyecek bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Oyun planı ve operasyonel kararlar gereğince, üyenin karakter ve eşya bilgisi değiştirilebilir, silinebilir ve böyle durumlarda geri iade edilmez.
 • Prensipte, Üyenin kendi hatası sebebiyle oyun sistemi, operasyon politikası, oyundaki bildirimler ve web sitesinde yapılan bildirime rağmen anlayamaması sebebiyle prensip olarak geri iade yapılmaz. Fakat aşağıdaki bazı eşyalar aşağıdaki [3. Geri iade destek planı] uyarınca geri iade edilebilir. Her hasarın geriye alınması saklanan verilere bağlı olarak gerçekleştirilir ve kaydı olmayan kayıpların geri iadesi yapılamaz.Pre

Geri iadeye ihtiyacınız varsa, web sayfasındaki Müşteri Hizmetlerini kullanarak geri iade talebinde bulunabilirsiniz. Fakat kayıp gerçekleştirdikten sonraki 15 gün içerisinde başvuru yapmalısınız. 15 gün geçtikten sonra verileri doğrulamamız zor olacağı için daha uzun bir işlem süresi gerekir ve geri iadenin yapılamaması söz konusu olabilir.

 • İlgili hizmetler için, üyenin üyelik bilgisinin bildirilmesini gerektiren bazı geri iade destek hizmetleri sınırlı bir tarzda sağlanabilir.İlgili

 

3. Geri İade Destek Kriteri Tablosu

 

 • Oyun sırasında üyenin hatası veya sistem hatası sebebiyle yaşanan kayıpların geri iade standartları aşağıdaki Geri İade Destek Kriteri Tablosu ile belirlenmiştir. Tabloda olmayan eşyalar için geri iade işlemi yapılıp yapılmaması kararı, genel geri iade prensiplerine ve geri iade boyutuna bağlı olarak alınacaktır.

 

Kategori

Ayrıntılar ve Özellikler

Geri İade

Durumu

Notlar

Karakter

Kazara veya yanlışlıkla silinen bir karakter

- Bu, her hesap için yılda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Silinen karakter, silinme sırasında kayıtlı olan  karakter bilgisi ile geri iade edilir.
 • Aynı isimde başka bir karakter varsa, karakterin ismi geri iade gerçekleşmeden önce değiştirilir.
 • Üyenin gerekli karakter slotu yoksa geri iade mümkün değildir.
 • Level 10 altındaki karakterler geri iade edilemez.

Araçlar

Araç(Eşek, At, Vagon, Gemi vs.)

X

 

Görev

Görevi tamamladıktan sonra yanlış eşya seçilmesi

X

 

Etkinlik ve Başarımlar

Etkinlik ve başarımlarda yanlış ödülün seçilmesi

X

 

Item

Karakterin ölümü sebebiyle kaybolan eşyalar (karakter deneyimi dahil)

X

 

Bir NPC dükanında yanlışlıkla eşya satın alınması

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

İstisna: Bir üyenin, gizli bir dükkandaki rastgele fiyatlı eşyaları vs. yanlışlıkla satın alması durumunda geri iade yapılamaz

Yanlışlıkla NPC dükkanlarına satılan eşyalar

X

 

Yanlışlıkla silinen eşyalar

- Bu, her hesap için yılda sadece 2 defa kullanılabilir.

 • İstisna: Paralı içerikler, silinme zamanındaki kayda göre geri iade edilir.
 • Kısıtlı kullanım süresi olan süreli eşyaların geri iadesi mümkün olmayabilir

Yanlışlıkla parçalanarak kaybedilen eşyalar

X

 

Yanlışlıkla silinen postalar

X

Eşya içeren postaların silinmeyeceğini unutmayın

Oyuncu tarafından silinemeyen eşyaların silinmesi talebi

Silinmesi onaylanan eşyaların geri iadesi yapılamaz

Aşçılık, kimya ve imalatta kullanılan eşyalar

X

Sonucu belli olmayan bir işlemde kullanıldığı için kaybedilen eşyalar. (“Rastgele Sayı Üretimi”)

Erişilemeyen koordinatlardaki canavarlardan düşürülen eşyalar

X

Canavarlar tarafından düşürülen eşyalar sahibi bilinemeyeceği için geri iade edilemez.

Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle yükseltme sayısı düşen eşyalar

X

Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle kaybedilen taş eşyaları.

Hesap Çalınması sebebiyle ortaya çıkan Hasarlar

 • Anormal şekillerde aktarılan eşyalar telafi edilebilir
 • Anormal bir şekilde tüketilen Vefa ve inciler telafi edilebilir.

(1) Telafi

 • Telafi, eşyanın hesaptan aktarılması ve takas / satış / satın alma / tüketim / yükseltme vs. ile geri iadesi anlamına gelir.

※ Hasar ortaya çıktıktan sonra 15 gün içerisinde bildirilirse telafi gerçekleşebilir.

※ İstisna: Gerçek Para Ticareti (RMT) ile alakalı eşyaların geri iadesi söz konusu değildir.

Klan (beylik dahil)

Klan görevi alınması ve görevlerin tamamlanması için kullanılan eşyalar

X

 

Dağıtılan bir klanın (beylik) geri iadesi

X

 

İnci Dükkanı

İnci Dükkanında yanlış eşya satın alınması.

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Satın alma tarihi üzerinden 15 gün geçmediyse geri iade yapılabilir
 • Açılmamış / Kullanılmamış / Takılmamış eşyalar geri iade edilebilir
 • Satın alma işlemini yapan karaktere geri iade yapılır
 • Geçici eşyalar için geri dönüş tarihinde kalan süreye dönüş yapılır.

İnci Dükkanında yanlış kişiye hediye edilen eşyalar

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • 1. Başka bir karakter tarafından hediye gönderilmesinin ardından 7 gün geçmemişse geri iade yapılabilir
 • 2. Şirket, eşyayı kaldırır ve hediyeyi gönderen kişinin incileri geri iade edilir.
 • Fakat karakter, eşyayı postadan aldıysa geri iade yapılamaz.
 • 3. Hediye gönderilen kişi kabul etmezse geri iade gerçekleştirilemez

Vefa

Vefa sekmesinden yanlış eşya satın alınması.

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Satın alma tarihi üzerinden 15 gün geçmediyse geri iade yapılabilir
 • Açılmamış / Kullanılmamış / Takılmamış eşyalar geri iade edilebilir
 • Satın alma işlemini yapan karaktere geri iade yapılır
 • Geçici eşyalar için geri dönüş tarihinde kalan süreye dönüş yapılır.

Sahtekarlık

Sahtekarlık sebebiyle ortaya çıkan hasarlar (Oyuniçi kayıtlarda Sahtekarlık niyeti açık bir şekilde görülebiliyorsa)

- Bu, her hesap için yılda sadece 2 defa kullanılabilir (1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında)

(1) Telafi

 • Telafi, eşyanın hesaptan aktarılması ve takas / satış / satın alma / tüketim / yükseltme vs. ile geri iadesi anlamına gelir.
 • Eşya kullanılmış veya yok edilmişse geri iade gerçekleştirilemez

※ Gerçek Para Ticareti (RMT) ile alakalı eşyaların geri iadesi söz konusu değildir

※ Üyeler tarafından geri iade sisteminin kötüye kullanılabileceği düşünülen veya kötüye kullanılma ihtimali yüksek olan eşyalar için geri iade kısıtlanabilir.

※ Güncelleme veya eşya ayarlarının değiştirilmesi gibi sebeplerle üyenin kaybı için geri iade yapılması söz konusu değildir.

※ Her eşyanın geri iadesi kaydedilen veriye bağlı olarak gerçekleşir ve kaybedilekayıtlar geri alınamaz.
 

4. İsim Politikası

 

 • Üyeler, operasyon politikasını ihlal eden isimler (Black Desert Online ana sayfasında kullanılan karakter adı, aile adı, mahlas ve klan adı) kullanmamalıdır.

- GM veya bir şirket çalışanını temsil eden isimler.

- Küfür veya kötü bir kelime içeren isimler

- Belli bir ırk, ulus, etnik, din, cinsiyet, karakter, engel vs. için aşağılama veya kötüleme yapan kişilerin isimleri

- Toplum karşıtı bir isim

- Cinsel içerikli ve müstehcenlik içeren isimler

- Üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden isimler (şeref, telif hakları, kişisel bilgiler).

- RMT (Gerçek Para Ticareti) amacı güden isimler.

- NPC ve eşya isimleri gibi, oyunun diğer üyeleri için karmaşaya sebep olabilecek isimler 

- Reklam, tanıtım amaçlı isimler

- İsim politikası gereğince yasaklanmış olan ve diğer karakterlerin kombinasyonundan oluşan isimler

 • Yukarıdaki kritere uymayan isimler önceden bildirilmeden değiştirilebilir veya silinebilir ve ihlal ciddi olursa veya tekrar ederse operasyon politikası uyarınca farklı yaptırımlar uygulanabilir.

 

5. Web Sayfası Operasyonu ve Gönderi Politikası

 

 • Şirket, düzenli bakım veya hizmet kalitesini iyileştirme amacıyla web sayfası hizmetini geçici bir süre için durdurabilir.
 • Bu gönderi politikası, Black Desert web sitesi bildirim panosuna uygulanan operasyon politikasıdır.
 • Gönderiler, Black Desert Online üyelerinin bir bildirim panosu kullandığı yazı, fotoğraf ve video vs. içerir.
 • Şirket, herkesin bir arada kullanabileceği sağlıklı bir topluluk kültürü oluşturmak için [6. Gönderi tablosunun kötüye kullanılmasının kısıtlanması] gereğince gönderileri veya içeriklerini silebilir.
 • Gönderi politikasının şart ve koşulları uygulanır ve gerek görüldüğünde gönderi politikası uygulanabilir.

 

6. Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu 

 

 • Aşağıdaki “Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu” ile belirtilen bir davranışta bulunmanız durumunda web sayfasındaki ilgili gönderi / yorum silinir ve “gönderi kısıtlaması” (önce 1 günlük, ikinci seferde 3 günlük ve üçüncü ihlalde 7 günlük, ayrıca kalıcı olarak uygulanabilir).
 • Aşağıdaki "Kısıtlamalar ve Uygun Olmayan Gönderiler Tablosu" ile belirtilen bir davranışta bulunmanız durumunda, web sayfasındaki ilgili gönderiler ve yorumlar silinir ve web sayfasında yazma kısıtlaması uygulanabilir: (1. ihlal için 1-gün engelleme, 2. ihlal için 3-gün engelleme, 3. ihlal ve sonrası için 7-gün engelleme) 4. ihal ve sonrası için kaılıcı engelleme uygulanabilir.

 

Kategori

1. ihlal

2. ihlal

3. ihlal

4. ihlal

Ciddi Durum

Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 1 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 3 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 7 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- Web sitesinde kalıcı bir engelleme

- Web sitesinde kalıcı bir engelleme

- Oyun hizmetinde kalıcı bir engelleme

"Uyun Olmayan Gönderiler " şu paraflarda geçen davranışlardan birisinin gerçekleştirilmesi durumudur.

 

 • (1) Şu paraflarda belirtilen davranışlardan herhangi birisinin gerçekleştirilmesi.:
  • Şirketin veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi (telif hakları, patent vs.)
  • Şirketin veya üçüncü bir kişinin itibarının zedelenmesi
  • Kendine veya bir başkasına ait kişisel bilgi içeren gönderiler (kişisel bilgi, konum, bağlantı, eposta vs.)
  • Cinsel taciz veya nefret içeren gönderiler
  • Başkalarının itibarını zedeleyen veya iftira içeren gönderiler (kişisel taciz, dedikodu dahil)
  • Kar amaçlı gönderiler (ödüller, ürün reklamları, web sitesi tanıtımları)
  • Zararlı kodlar içeren veya işletim sistemine zarar veren gönderiler
  • Belli bir ideolojik / dini içeriğe sahip gönderiler
  • Zararlı programlar, kişisel sunucular vs. içeren gönderiler
  • Belli kişi ve kuruluşlar hakkında iftiralar içeren gönderiler.
  • Muğlak içerikler yayarak şirket ve diğerleri için karmaşa yaratan veya doğrudan / dolaylı olarak zarar veren gönderiler
  • Irk, cinsiyet veya belirli bir bölgeye karşı ayrımcılık içeren gönderiler.
  • Belli bir fikri veya düşünceyi öven / kötüleyen gönderiler.
  • RMT veya eşya satışı içerikli gönderiler.
  • Hesap bilgilerinin başkalarıyla paylaşımını veya gerçek parayla alışveriş içeren gönderiler
  • GM, CM veya şirket çalışanları dahil olmak üzere diğer insanları taklit eden gönderiler
  • Şiddet ve kumar öğeleri içeren gönderiler
  • Şart ve Koşulları ihlal eden unsurlar barındıran gönderiler
  • Bildirim panosunun kullanım amacıyla ilgisi olmayan veya topluluğa engel teşkil eden gönderiler;
  • Diğer şartlar ve ilgili yasa ve pano politikası tarafından yasaklanmış gönderiler.

 

 • Sürekli gönderi yayınlamak veya bildirim panosunu kısa zamanda aynı gönderiyle doldurmak.
 • Kötüye kullanılan bir gönderi bulunursa, bu madde gereğince gönderene yaptırım uygulanır ve gönderi kaldırılır, taşınır veya gönderiyi okuyan kişi ve yorum yapanlar tarafından okunması engellenir.
 • Şirket veya diğer üyelere ağır bir hasar veren veya ilgili yasaları ihlale eden vs. gibi ciddi bir durum olması durumunda oyun içi ve web sayfası hizmetinin kalıcı olarak engellenmesi (gönderi kısıtlaması uygulamaları olmadan) yoluna gidilebilir.

 

7. Kullanım Kısıtlama Politikası

 

- Engelleme ve Bildirim Prosedürü

 • Şartların ve Operasyon Politikasının ihlali durumunda uygulanan engelleme ve bildirim prosedürü şu şekilde işler.
 • Şartların / Politikaların ihlal edilmesi → (Bildirim) → GM araştırması → (Ön bilgilendirme) → Yaptırım→ İtiraz→ İtiraz sonucunun bildirilmesi
 • “Sahtekarlıkl”, “Kötü Söz” ve “Hesap Çalınma” durumlarında zarar görüldükten sonraki 15 gün içerisinde bildirim yapılabilir.
 • Şirket, bildirimi aldıktan sonra 48 saat içerisinde işlem sürecine dair cevap göndermeye çalışır. Fakat olayların belirlenmesi zaman alırsa bu süre 15 güne kadar uzayabilir.
 • Şirket, kısıtlama içeriğini ve sebebini vs. e-posta, istemci mesajları vs. vastası ile bildirir. Fakat şart ve koşullar tarafından ayrıca belirtilen bazı yaptırımlar için bildirim daha sonra gerçekleştirilebilir. 

 

- Bildirim / talep yöntemi ve itiraz

 • Müşteri Hizmeti : Üyeler, web sayfasındaki oyun hizmeti (müşteri hizmetleri) dahil olmak üzere hesapla ilgili görüşme / talep / önerilerde ve yaptırımlarla ilgili itirazlarda bulunabilir.
 • İtiraz sonucu: Bir üyenin itirazı makul bulunursa şirket, üyeye uygulanan yaptırımı derhal kaldırır.

 

- Engelleme Tür ve Standartları

 • Engelleme türleri şunlardır:

① Geçici Erişim Engeli ve zorunlu değişiklikler (şu andan itibaren “Uyarı” olarak anılacak): oyun içi hizmetler için geçici engelleme, sohbet kısıtlaması, oyun içi hareket kısıtlamaları, zorla karakter / aile / klan vs. ismi değiştirme, resim silme, GM uyarıları/önerileri gibi geçici kısıtlamalar uygulanmasıdır.

- Geçici Erişim Engeli, şirketin bug sebebini, belli bir hasarı veya meselenin içeriğini acilen kontrol etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Şirket kısıtlama durumunu değiştirmek veya normalleştirmek isterse üye, geçici engel sonrasında olay ve kısıtlama gerekçeleri konusunda bilgilendirilir.

② Geçici bir süre için oyun kullanımının kısıtlanması (şu andan itibaren “Süreli (geçici) engel” olarak anılacak): Oyuna ilişkin bütün hizmetleri (oyun hesapları, bildirim panosu vs.) belirli bir süre için kısıtlayan bir kısıtlama türüdür.

③ Kalıcı olarak oyun kullanımının kısıtlanması (şu andan itibaren “Kalıcı engel” olarak anılacak): Oyuna ilişkin bütün hizmetleri (oyun hesapları, bildirim panosu vs.) belirli bir süre için kısıtlayan bir kısıtlama türüdür.

④ Telafi: Bir üyenin haksız sebeplerle, Şartları veya Operasyon Politikasını ihlal ederek karakter ve aile bilgisini (exp, katkı, oyun sistemi içerisindeki dijital sayılabilen bilgiler) elde etmesi durumunda şirket tarafından, eşyaların silinmesi veya miktar ve özelliklerinin değiştirilmesi yaptırımıdır.

⑤ Ceza: Bir üyenin, Şartları veya Operasyon Politikasını ihlal ederek bütün oyunun ekonomisini kötü bir şekilde etkilediği belirlenirse veya diğer üyelerin oyun kullanımına karakter ve aile bilgisine (exp, katkı eşyaları, oyun sistemi içerisindeki dijital sayılabilen bilgiler) olumsuz bir etkisi olduğu belirlenirse şirket tarafından, eşyaların silinmesi veya miktar ve özelliklerinin değiştirilmesi yaptırımıdır.

-‘Ceza’, ‘Geri Alma’ ile aynı zamanda uygulanabilir ve cezalandırma derecesi, Şartların ihlal seviyesinin ağırlığına bağlı olarak toplam cezalandırma miktarının iki katına kadar çıkabilir.

⑥ Sohbet Engellemesi: Bu, oyun içi sohbet fonksiyonun belirli bir süre için kısıtlanması yaptırımıdır. 

 

 • Kısıtlama standartları şunlardır: 

- Şirket, “Süresiz Engel” uygulaması sırasında aynı anda “Telafi” ve “Ceza” uygulayabilir. Ek olarak şirket, “Uyarı” veya “Oyun Kısıtlaması” uygulaması sırasında aynı anda “Telafi” ve “Ceza” uygulayabilir.

- Aynı anda birden fazla ihlal tespit edilirse şirket,en ciddi ihlale göre ağır yaptırımlarda bulunabilir.

- Hesap üçüncü bir kişi tarafından kullanılırken Şartlar ve Operasyon Politikaları ihlal edilirse üyeye ve hesaba kısıtlamalar uygulanabilir.

- Bir üye, Hizmet Şart ve Koşulları ve Operasyon Politikaları ihlal edilerek elde edilen bir eşyayı elde ederse Şirket, eşyaları ve ilgili bilgiyi ve karakterleri/aileyi geri alır. Ayrıca operasyon politikası gereğince eşyaların ve bilginin elde edildiği hesap da engellenebilir.
Mesela üyeler “Sahtekarlık”, “Gerçek Para Ticareti”, “Bug Kötüye Kullanımı”, “Kumar”, “Ödeme Hırsızlığı”, “Yasadışı Programların Kullanımı” vb. yollarla eşya elde etmişse şirket bu eşyaları geri alır ve eşyayı alan hesaba oyun kullanım kısıtlamaları uygulayabilir.

 

 

8. Kısıtlama Standart Tablosu 

 

 • Aşağıdaki “Oyun Kullanım Kısıtlama Tablosu” tarafından tanımlanan bir davranış sergilenirse, bu davranışı sergileyen üye sorumlu tutulabilir ve şirket tarafından ağır cezalara veya hesap cezalarına maruz kalabilir. Bu Operasyon Politikasında öngörülen ihlallere aşağıdaki tablo da dahildir ve tablo da olmayan konular da bile Şartların veya ilgili yasaların ihlal edilmesi durumunda kısıtlama yapılabilir.
 • Üyenin ihlal seviyesine bağlı olarak uyarı, geçici engel, Süresiz Ban, geri alma ve ceza uygulanabilir. Ek olarak ihlale bağlı olarak aynı anda birden fazla kısıtlama uygulanabilir ve şirket, kişilere en ciddi ihlallerine göre kısıtlama uygular.
 • Birden fazla üye aynı ihlali gerçekleştirmiş olsa bile şirket, kişinin ihlal seviyesine bağlı olarak uyarı, geçici engel, Süresiz Ban, geri alma ve ceza gibi bir kısıtlama uygulamaya karar verebilir.
 • Bir üyenin davranışının ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal ettiği kanısına varılırsa o kişiye ağır yaptırımlar uygulanır ve soruşturma talep edilir ve / veya ilgili yetkililere ve mahkemelere başvurulur ve ilgili yetkililerden acil bir cevap talep edilir.

 

İhlal Listesi

İhlal Ayrıntıları

Kısıtlama Ayrıntıları

Uygulama (Aynı anda 2 veya daha fazla uygulanabilir

Uyarı

Geçici Engel

Kalıcı Engel

Telafi

Ceza

Hesap Çalınması

“Hesap çalınması” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Başka bir üyenin hesabına erişmek ve hesap bilgisine (aile, karakter adı, eşya, inci, vefa vs.) zarar vermek.

• ※ Hesap hırsızlığı soruşturması, Black Desert hesaplarıyla sınırlıdır.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Ödeme Hırsızlığı

"Ödeme Hırsızlığı" şu durumları ifade eder:
• (1) Hizmet kullanımı vs. için izin alınmaksınız, başkasına ait bir ödeme yöntemi (Gpay, Gamesatis, Paypal, etc...) ile ödeme yapılması.

(Bu, başkasına ait bir ödeme yöntemi (Gpay, Gamesatis, Paypal, etc...) kullanılarak hediye eşya gönderilmesini de kapsar.)

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Kimlik Hırsızlığı

“Kimlik Hırsızlığı” şunun yapılmasıdır:
• (1) Başkasının kişisel bilgilerini kullanarak hesap oluşturmak.

Kalıcı Engel

 

 

O

 

 

Hesap Ticareti

“Hesap Ticareti” şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) Gerçek Para Ticareti ile hesap veya karakter ticareti yapılması

Örnek) Gerçek para karşılığında Black Desert hesabı satın alınması veya satılması durumu.

• (2) Hesabınızdaki karakterlerin veya hesabınızın bir başkasının karakterleri veya hesabıyla takas edilmesi.

Kalıcı Engel

 

 

O

 

 

Gerçek Para Ticareti

“Gerçek Para Ticareti” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Nakit RMT ile eşyaların, oyun hesaplarının, karakterlerin vs. ticaretinin veya reklamının yapılması. Örn: Oyun parasının, nakit para karşılığında satılması [RMT]

• (2) Diğer oyun eşyaları, hesapları, karakterleri vs. kullanılarak eşyaların, oyun hesaplarının, karakterlerin vs. ticaretinin veya reklamının yapılması.

• (3) Acoin ve paralı içeriğin, nakit para [RMT] ve gerçek eşyalar ile takas edilmesi

• (4) Acoin ve paralı içeriğin eşyalarla takas edilmesi (diğer oyunlardaki eşyalar dahil)

Oyundaki karakterler arasında takas edilebilen ama oyun sisteminin izin verdiği bir şekilde diğer eşyalarla etkileşimi olmayan eşyalar hariç.
• (5) Üyelerin gerçek eşyalarını veya nakit parasını [RMT] kullanarak para karşılığında karakter değişimi reklamı yapması veya bunu teşvik etmesi.
• (6) RMT veya gerçek eşyalar karşılığında sürekli belli eşyaların ticaretini yapmak, eşyaların fiyatlarını manipüle etmek ve oyun içi eşyaları taşımak.

• ※ Fakat diğer karakterlerle takas edilebilen ve oyun sistemi tarafından izin verilen eşyalar dahil değildir.

 

• (7) “Gerçek Para Ticareti” veya “Hesap Ticareti” kategorisine giren web sitesi reklamı yapmak.

Kalıcı Engel

 

 

O

 

 

Gerçek Para Ticareti Teşeb-büsü

“RMT Teşebbüsü” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Herhangi bir “Gerçek Para Ticareti” teşebbüsünde bulunmak veya reklamını yapmak.

 Mesela) Sürekli, oyunla alakası olmayan bir bölge ismi, numara veya telefon numarasını yüklemek.

Mesela) Paralı içerik ve eşya, hesap ve karakter satışı gibi bir RMT niyetli olduğuna karar verilen sohbet ve gönderiler.

Mesela) RMT niyetli aile adı veya karakter adı oluşturmak.

Mesela) RMT imalı aile adı veya karakter adı oluşturmak.

Mesela) RMT, eşya, hesap, karakter ticareti niyeti barındıran aile ve karakter adı oluşturmak.

Mesela) Kar amacıyla oyunda veya Black Desert web sayfasında reklam yapmak.

Mesela) Karakter / oyun sistemiyle ticareti yapılanamayan eşya satışı reklamı yapmak.

Mesela) Belli eşyaları sürekli satarak/satın alarak pazar fiyatlarını manipüle etmek.

 

• (2) Hesap Satışı, teşebbüsünde bulunmak veya reklamını yapmak

• ※ Gerçek Para Ticareti niyeti içeren sohbet teşebbüsünde bulunmak. Şirket, uyarı yapmaksızın sohbet kısıtlaması uygulayabilir.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

 

 

Pazar Fiyat Manipü-lasyonu

“Pazar Fiyat manipülasyonu” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Oyundaki bir eşyanın Pazar fiyatını manipüle ederek diğer insanlara zarar vermek.
• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

Örn) Belli bir eşyanın pazar fiyatını arttırmak için sürekli üst sınırdan teklif yapmak

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

 

 

Kumar

“Kumar” şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) Eşya vs. kullanarak kaza sonucu belli birine mal veya fayda sağlamak ve diğer katılımcılara zarar vermek.

• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

 

 

Sahtekar-lık

“Sahtekarlık” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Diğer üyeleri kandırarak oyun içinde adil olmayan avantajlar elde etmek

örn) Başka bir üyenin kılığına girerek yakınlarından (klan üyeleri, arkadaşları vs.) haksız bir kazanç elde etmek.
örn) Sahte yama bilgileri yayarak pazar fiyatlarını manipüle etmek ve haksız bir kar elde etmek.

örn) Bir eşya vereceği vaadiyle diğer üyeleri kandırarak paralı içerik ve eşya elde etmek.

• ※ Bir GM veya şirket çalışanı kılığına girilerek “sahtekarlık” yapılması durumunda derhal “Kalıcı Engel” yaptırımları uygulanması mümkündür.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Sahtekar-lık Teşebbü-sü

"Sahtekarlık Teşebbüsü " şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) “Sahtekarlık” teşebbüsünde bulunmak
örn) Başka bir üyenin kılığına girerek yakınlarından (klan üyeleri, arkadaşları vs.) haksız bir kazanç elde etmek.
• ※ Bir GM veya şirket çalışanı kılığına girilerek “Sahtekarlık” yapılması durumunda derhal “Kalıcı Engel” yaptırımları uygulanması mümkündür.
örn) Bir GM veya şirket çalışanı kılığına girerek haksız avantaj elde etmeye çalışmak.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

 

 

Bug Kötüye Kullanımı

“Bug Kötüye Kullanımı” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) oyun veya hizmet hatalarını kullanarak diğer üyelere zarar vermek veya bir kazanç sağlamak.
örn) Satış fiyatı alış fiyatından daha yüksek olan eşyaları sürekli olarak satmak ve satın almak.
örn) bir takım hatalardan faydalanarak bir eşyayı kopyalamak.
• (2) Oyun veya sistem hatalarını kullanarak oyun dengesini veya sistemini etkileyen davranışlar

Örn: Bir hatayı kullanarak sunucuyu kapatmak.
• ※ Yaptırım veya yanlış anlamaya bakılmaksınız bug kullanılarak elde edilen eşyalar herhangi bir zamanda geri alınabilir veya değiştirilebilir.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Bug kötüye kullanımı (küçük)

“Bug kötüye kullanımı (küçük) " şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) bir oyun veya hizmet hatasını kullanarak küçük bir avantaj elde etmek

• (2) Oyun veya hizmet hatasını kullanarak üyelere küçük bir zarar vermek

örn) Diğer üyelere, hasar alamayacakları konumlarda saldırmak.
• ※ Üzerinde düşünülmemiş olsa bile “eşyaların değiştirilmesi vs.” gibi bir işlem uygulanarak ilgili eşyalar silinebilir ve deneyim puanları değiştirilebilir.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

O

O

Canavar AI Suistimali

"Canavar AI suistimali" şunlardan birinin yapılmasıdır :
• “Canavar AI” Suistimali, canavarların üyelere saldıramadığı yerlerde durarak sürekli canavar avlamaktır.
örn) Canavarların üyelere saldıramadığı yerlerde durarak sürekli canavar avlamak.
• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

örn) Canavar AI Suistimali yapan diğer hesap karakterlerinden eşya almak.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

O

O

Kötüye kullanma

"Kötüye Kullanma" şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Çıkar sağlamak amacıyla sıradışı davranışlarda bulunarak oyun sistemi tasarımının dışına çıkmak

örn) Çıkar sağlamak amacıyla PvP/RvR savaşları sırasında “zafer” ve ”mağlubiyet” sonuçlarını manipüle etmek
• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

• ※ Yaptırım yapılıp yapılmamasına bakılmaksınız oyun sisteminin kısıtlamalarının dışına çıkan bir üye tarafından elde edilenler herhangi bir zamanda geri alınabilir veya değiştirilebilir.

1.ihlal : 7 günlük kısıtlama

2.ihlal : 15 günlük kısıtlama

3.ihlal : Kalıcı Engel

O

O

O

O

O

Oyun Gelişimi-nin Aksatıl-ması

"Oyun Gelişiminin Aksatılması " şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Bir oyun / işletim sistemini suiistimal ederek bir veya birden fazla üyeyi rahatsız etmek
örn) Küfür, aşağılama veya diğer üyeleri takip ederek taklit etmek
örn) Belli bir bölgedeki hareket yolunu engelleyerek diğer üyelerin önemli senaryo görevlerini yapmasını engellemek.

7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

Oyun Operas-yonunun Aksatıl-ması

"Oyun Operasyonunun Aksatılması" şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) GM hizmetlerinin veya müşteri danışıma hizmetlerinin suiistimal edilerek diğer üyelerinin kullanımının aksatılması.
örn) Hatalı bir yasak program veya bug kullanımı bildirimi

örn) Hatalı bir hesap çalınması bildirimi sonucunda bildirim yapılan hesap engellenebilir

• (2) GM hizmetlerinin veya müşteri danışıma hizmetlerinin suiistimal edilerek Şirketin normal oyun operasyonun sekteye uğratılması

örn) Aynı talep veya bildirimin tekrar edilerek normal operasyonun sekteye uğratılması

örn) Müşteri hizmetleri ile görüşürken hakaret, küfür, cinsel içerikli bir beyanda bulunulması

• (3) GM suiistimali, tehdit edilmesi vs.

• Operasyonu ciddi bir şekilde sekteye uğrattığınız düşünülürse GM hizmeti veya müşteri danışma hizmetinizin kısıtlanması söz konusu olabilir.

7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

Yanlış Bilgi Yayılması

"Yanlış Bilgi Yayılması" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Onaylanmamış içeriklerin, karmaşa yaratmak için veya doğrudan / dolaylı olarak diğer üyelere zarar vermek üzere (buglar gibi) kullanılması ve yayılması.

• Yanlış bilgi yayma düzeyi çok büyükse ve oyun dengesi veya sistemine ciddi etkileri olmuşsa şirket, yukarıdaki davranışlarda bulunan kişilere derhal “Kalıcı Engel” uygulayabilir.

Kalıcı Engel

 

 

O

 

 

İstemci Programında Değişiklik Yapılması

"İstemci Programında Değişiklik Yapılması" şunun yapılmasıdır :

• (1) Şirketten onay alınmadan istemcide değişiklik yapılması

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Veri manipü-lasyonu ve

toplan-ması

"Veri manipülasyonu ve çıkarılması" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Bir kullanıcının bilgisayarı ile bir şirket sunucusu arasındaki bilgi akışını, şirketin oyunlarını ve hizmetlerini kullanarak manipüle etmek;

• (2) Şirket izni olmadan bilgi toplanması

• (3) Böyle bilgi manipülasyonu ve veri toplama yöntemleri geliştirmek, dağıtmak ve kullanmak.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Oyun ve hizmet sunucu-larına saldırı

"Oyun ve hizmet sunucularına saldırı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Şirket oyunlarına saldırma yöntemleri geliştirmek, dağıtmak, kullanmak ve paylaşmak.

• Yukarıda belirtilen davranışlardan birinin yapıldığı öğrenilirse Şirket, ilgili yönetici ve mahkemelerden araştırma talebinde bulunabilir ve katı yaptırımlar uygulayabilir.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Yasadışı program ve makro kullanımı

"Yasadışı program ve makro kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Bilgisayar programları, makrolar, cihazlar veya ekipmanlar (şu andan itibaren “yasak programlar” denilecek) kullanarak, hizmetin teknik korumasının normal operasyonunu devre dışı bırakmak

örn) Üyelerin kendi operasyonunu (örn. Oyun içi değişiklikler) yapabilmesine olanak sağlayan program ve makrolar kullanmak
örn) Üyelerin birden fazla basit adımda yapabileceği operasyonları tek bir adımda yapabilmelerine olanak sağlayan program ve makroların kullanılması

örn) Üyelerin, oyun sistemi veya istemcisi tarafından kısıtlanan şeyler yapmasına olanak sağlayan program ve makroların kullanılması.

örn) Bir istemci veya sunucu programının görüntülenmesine ve değişiklik yapılmasına izin veren program ve makroların kullanılması

örn) Bir PC ile birden fazla hesaba erişim sağlanmasına olanak sağlayan bir program kullanılması

• ※ Bir PC ile birden fazla hesap kullanılmasına olanak sağlayan “yasak program” kullanıldığında, “yasak program kullanımı” o anda erişilen bütün hesaplar için geçerlidir.

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Yasak program ve makro vs. üretimi

"Yasak program ve makro vs. üretimi" şunlardan birinin yapılmasıdır :

• (1) "Yasak program ve makro kullanımı" program, makro, cihaz veya ekipman oluşturmak veya dağıtmak.

• (2) Bir istemci veya sunucu programında izinsiz bir şekilde değişiklik yapmak

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Bot

"Bot" şunun yapılmasıdır:

• (1) Kar elde etme amacıyla organize bir şekilde birden fazla hesap kullanmak

örn) "Yasak program ve makro" veya “Kumar ile bir çok hesap kullanarak eşya elde etmek. Bu eşyaları aktarmak. Bu eşyaların gerçek para ile takas edilmesi

Kalıcı Engel

 

 

O

O

O

Sohbet Kötüye Kullanımı

"Sohbet Kötüye Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Sohbet penceresinde ölçüsüz gönderiler veya diğer üyelerin sohbeti kullanmasını engelleyecek şekilde aynı içerikli gönderilerin sürekli tekrarı

• ※ Yukarıda belirtilen sohbetin kullanımı vs. davranışlarda bulunulması halinde önceden uyarılmaksınız “sohbet engelleme” uygulanabilir.

• ※ İhlal seviyesine bağlı olarak sohbet engelleme, 1 saat ile 1 gün arasında değişen bir süre için uygulanabilir.

1.ihlal : 1 günlük kısıtlama

2.ihlal : 3 günlük kısıtlama

3.ihlal : 7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

Ticari Tanıtım ve Reklam

"Ticari Tanıtım ve Reklam" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Oyun içi sohbet veya bildirim panosu kullanılarak, oyun veya şirketle ilgisi olmayan içeriklerin tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Sohbet penceresi kullanılarak, oyun veya şirketle ilgisi olmayan içeriklerin tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Oyunlarla ilgisi olmayan reklam amaçlı / kişisel sunucu tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Diğer şirketlerin izni olmaksızın tanıtım veya reklam faaliyetleri gerçekleştirmek

• Sürekli tanıtım ve reklam yapan kişiler, üyelerin büyük bir bölümünü hedef alanlar ve oyun dengesi / sistemi üzerinde ciddi bir etki yaratanlar kişilere, durumun ciddiyetine bağlı olarak Kalıcı Engel yaptırımı uygulanabilir.

• ※ Tanıtım veya reklam yapanlara, önceden uyarılmaksızın sohbet kısıtlaması uygulanabilir.

1.ihlal : 1 günlük kısıtlama

2.ihlal : 3 günlük kısıtlama

3.ihlal : 7 günlük kısıtlama

O

O

O

 

 

Kötü İsim Kullanımı

"Kötü İsim Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) GM veya bir şirket çalışanını taklit eden bir isim kullanmak.

• (2) Küfür, saçmalık veya argo tabir içeren bir Hesap oluşturmak.

• (3) Diğer üyeler için hakaret veya cinsel taciz içeren bir isim kullanmak

• (4) Diğer ülkeler, topluluklar, bölgeler, dinler, ırklar, cinsiyetler veya engeller ile alay eden veya bunları ayıplayan isimler kullanmak.

• (5) Antisosyal isimler kullanmak.

• (6) Üçüncü kişilerin haklarını (şeref, telif hakları ve kişisel bilgiler dahil) çiğneyen veya zarar veren bir isim kullanmak.

• (7) Diğer şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir isim kullanmak.

• Sürekli, diğer üyeleri gücendirmek için “kötü isim” kullananlara “Kötü Dil Kullanımı” için belirlenen cezalar uygulanabilir.

• ※ Anormal karakter isimleri, aile isimleri, klan isimleri ve araç isimleri, kısıtlamadan sonra değiştirilebilir veya silinebilir (uyarılar dahildir).

İsim değişimi ve 7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

Kötü UCC kullanımı

"Kötü UCC Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır

• (1) Belli bir ülke, etnik grup, bölge, din, ırk, cinsiyet, engel vs. ile alay edilmesi veya bunların eleştirilmesi.

• (2) Diğerlerinin gücenmesine sebep olabilecek (rahatsızlık, iğrenme veya hakaret) içerikler.

• (3) Şirketin telif veya patent haklarının ihlal edilmesi.

• (4) Antisosyal içerik

• (5) Diğer şartlardaki yasaklamalar dahildir.

• ※ Yanlış UCC, klan cezalarını da kapsar.

• ※ Anormal UCC, kısıtlamanın ardından silinebilir (uyarılar dahildir).

Resim silinmesi ve 7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

Kötü Dil Kullanımı

" Kötü Dil Kullanımı " şunlardan birinin yapılmasıdır

• (1) Küfür, saçmalık veya argo tabir içeren davranışlarda bulunmak

• (2) Açık saçık sözler veya cinsel ifadeler veya davranışlar ile cinsel taciz yapılması

• (3) Belli bir ülke, topluluk, bölge, din, ırk, veya engel ile alay edilmesi veya bunların eleştirilmesi

• (4) Gerçekliği tehdit eden ifade veya davranışlarda bulunmak veya diğer üyeleri korkutmak.

• (5) Şart ve koşullar ile yasaklanan bir şekilde ifade veya iletişim kurarak diğer üyelere karşı saldırganlık sergilemek veya hoşnutsuzluk yaratmak

• ※ Sohbette kötü dil kullananlara, önceden uyarılmaksızın sohbet engelleme yaptırımı uygulanabilir.

• ※ Kötü dil kullanımı sonrasında, sohbetin seviyesine bağlı olarak 1 ile 30 gün arasında kısıtlama uygulanabilir.

1.ihlal : 1 günlük kısıtlama

2.ihlal : 3 günlük kısıtlama

3.ihlal : 7 günlük kısıtlama

O

O

 

 

 

※ Şirket, hizmet kısıtlaması nedeniyle kaybedilen içeriklerden sorumlu tutulamaz.

 

9. Uzun Süre Aktif Olmayan Hesap Politikası

 • Hizmeti geliştirmek ve pürüzsüz bir oyun operasyonu sunmak için şirket, şu durumlarda hesaptaki (şu andan itibaren “uzun süre aktif olmayan hesap” olarak anılacak) level 10 altındaki karakterlerin oyun bilgisini silebilir  :
  • - Bir hesabın Black Desert oyununa son erişiminin üzerinden 6 ay veya daha uzun bir süre geçtiyse. 
 • Şirket, uzun süredir aktif olmayan bir hesaptaki karakterin oyun bilgisini silmeye karar verdiğinde önceden tarihi ve silme işlemini ayrıntılı olarak bildirmelidir.

 

close