sub visual

Client Download

Black Desert Operasyon Politikası

1. Genel Prensip

- Operasyon Politikasının Tanımı

 • Bu operasyon politikası, Pearl Abyss hizmet standartları ve Hizmet Şart ve Koşullarının ihlali durumundaki cezalar (şu andan itibaren “Kısıtlama” olarak anılacak), kısıtlama işlemine itiraz ve geri iade politikası vs gibi Pearl Abyss (şu andan itibaren “şirket” olarak anılacak) tarafından sunulan hizmeti kullanan veya çevrimiçi oyunu (şu andan itibaren “oyun” olarak anılacak) oynayan üyeler (şirketin Hizmet Şart ve Koşullarını Kabul eden kişiler, şu anda itibaren “üyeler” olarak anılacak) tarafından bilinmesi gereken durumlarda ne yapılacağı konularını içerir.
 • Hizmet Şartları ve Koşulları Madde 14 fıkra 2 gereğince, üye bu Operasyon Politikasında belirtilen bütün şart ve koşullara uymak zorundadır ve Üye bu Operasyon Politikasını ihlal ederse şirketin Hizmet Şart ve Koşullarını ihlal etmiş sayılır ve Operasyon Politikası ve Hizmet Şart ve Koşulları gereğince birtakım yaptırımlara maruz kalabilir.
 • Operasyon Politikasında bahsedilmeyen meseleler şirketin Hizmet Şart ve Koşullarına ve bunun dışında kalan meseleleler ilgili yasa ve genel sosyal normlara göre çözümlenir
 • Bu operasyon politikası, Black Desert oyun hizmetini kapsar.

 

- Operasyon Politikası Değişiklikleri ve Duyurulması

 • Şirket daha iyi bir hizmet sunmak için operasyon politikasını değiştirebilir ve değişen içeriği, üyelere kolay bir şekilde erişebilecekleri bir yolla (web sayfası, bildirim, eposta vs. ile) bildirir.
 • Üyelerin, operasyon politikasındaki değişimleri anlamak ve takip etmek için zaman zaman bildirimleri ve e-posta içeriklerini kontrol etmesi tavsiye edilir. Üyelere gönderilen duyurudaki “Tamam” tuşuna basılarak, üyelerin içeriğin tamamını dikkatlice okuduğu ve anladığı anlaşılmış olur. Böylece, şirket ayrıca değişen içeriğin veya operasyon politikasının anlaşılamaması veya takip edilmemesinden doğan herhangi bir kayıp veya zarar, rahatsızlık veya dezavantajdan sorumlu tutulamaz.

 

- GM Tanımı, Rolü ve Sorumlulukları

 • GM “Game Master (Oyun Yöneticisi)” demektir. GM, üyelerin soruları ve istekleriyle, Black Desert Operasyon Politikasında belirtilen şekilde ilgilenerek oyunun doğru bir şekilde işlemesini sağlar ve üyelerin oyunu kullanma hakkını temin eder.
 • Black Desert için İstikrarlı bir CBT ortamı sağlamak amacıyla GM bütün sorunlarla ilgilenir ve hızlı bir şekilde çözüm bulmak için elinden geleni yapar.
 • GM, üyeler arasındaki çatışmalara dahil olmaz fakat üyeler arasındaki çatışmanın, oyun operasyonu (oyun düzeninin yıkımı, gerçek yasalar, kamu düzeninin bozulması vs.) ile ilgili önemli bir konu teşkil ettiğine karar verirse bu operasyon politikası uyarınca gereğini yerine getirir.
 • GM, belli üyelere avantajlar sağlamaz ve gelecek Black Desert hizmetleri hakkında (güncellemeler ve etkinlikler dahil) bilgi vermez.
 • GM, oyun içerisinde üyelerin kişisel bilgilerini sormaz, değiştirmez veya ifşa etmez. Fakat, resmi bir kurum veya mahkeme tarafından yasal bir prosedürle bilgi talep edildiğinde, kişisel bilgiler ilgili kuruma verilir.

 

- Üyelik Hak ve Görevleri

 • Üyeler bu operasyon politikasının farkında olmalıdır ve şirketin, üyenin operasyon politikasını bilmemesinden doğan sorunlar ve hasarlar için yardım sağlama zorunluluğu yoktur.
 • Kayıt olurken doğru bilgiler vermelisiniz. Yanlış bilgiler verir veya başkalarının bilgilerini çalarsanız hizmet kullanımınız kısıtlanabilir. Ek olarak hesap bilgileriniz konusunda haklarınızın korunmasını talep edemezsiniz.
 • Karakterler ve oyun içi eşyalar gibi oyun içerikleri şirkete aittir. Üyeler, Müşteri Hizmetleri aracılığıyla oyunla ilgili sorunlarını bildirebilir ve çözümü konusunda hızlı bir şekilde yönlendirilir.
 • Üyeler, hizmet kullanımı sırasında buldukları oyun sistemi içerisindeki bug, hata ve kusur gibi sorunları bildirmekle yükümlüdür ve diğer üyelerin bu sorunları bilmesine veya kötüye kullanmasına izin veremez. Bug ve sorunlar ortaya çıktıktan sonra bile, şirketi bilgilendirmeden, çıkar sağlamak için kullanılırsa, diğer üyeleri zarar verildiği için Kullanım Koşulları ve Operasyon Politikaları uyarınca üyelerin hizmet kullanımında kısıtlamalar yapılabilir.
 • Üyeler, şirket tarafından resmen duyurulmayan sahte bilgiler yayar ve diğer üyelerin kafasını karıştırırlarsa hizmet kullanımları kısıtlanabilir.
 • [8. Bölüm] içeriğinde belirtilen kuralları ihlal eden üyelerin hizmet kullanımı kısıtlanır.
 • Şirket, kısıtlama cezası altındaki üyelerin süreklilik gerektiren içerik kaybından sorumlu tutulamaz.
 • Bir çok üye aynı anda çevrimiçi oyun oynadığı için diğer üyelerin haklarına saygı göstermelisiniz.
 • Hesap bilgilerinin korunmasından ve yönetiminden üyeler sorumlu tutulur. Üyelerin hesap bilgilerine olan dikkatsizliği nedeniyle meydana gelecek hiçbir hasardan şirket sorumlu tutulamaz.
 • GMler üyeleri yasadışı program veya makro için araştırıp gözetlerken, üyeler oyun içinde sorular sorulduğunda şirket çalışanlarına (GM) cevap vermekle yükümlüdür.

 

2. Geri İade Yardım Politikası

 

 • Bir üyenin eşyası veya karakteri, şirketin teknolojik bir hatası sonucu kaybolursa ve hatanın içeriği oyuniçin kayıtlarla açık bir şekilde onaylanırsa geri iade, oyun dengesini etkilemeyecek bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Oyun planı ve operasyonel kararlar gereğince, üyenin karakter ve eşya bilgisi değiştirilebilir, silinebilir ve böyle durumlarda geri iade edilmez.
 • Prensipte, Üyenin kendi hatası sebebiyle oyun sistemi, operasyon politikası, oyundaki bildirimler ve web sitesinde yapılan bildirime rağmen anlayamaması sebebiyle geri iade yapılmaz. Fakat 3. Paragraf altındaki bazı eşyalar [3. Geri iade destek planı] uyarınca geri iade edilebilir. Her hasarın geriye alınması saklanan verilere bağlı olarak gerçekleştirilir ve kaydı olmayan kayıpların geri iadesi yapılamaz.
 • Geri iadeye ihtiyacınız varsa, web sayfasındaki Müşteri Hizmetlerini kullanarak geri iade talebinde bulunabilirsiniz. Fakat kayıp gerçekleştikten sonraki 15 gün içerisinde geri iade başvurusu yapmalısınız. 15 gün geçtikten sonra verileri doğrulamamız zor olacağı için daha uzun bir işlem süresi gerekir ve geri iadenin yapılamaması söz konusu olabilir. İlgili hizmetler için, üyenin üyelik bilgisinin bildirilmesini gerektiren bazı geri iade destek hizmetleri sınırlı bir tarzda sağlanabilir.

 

3. Geri İade Destek Kriteri Tablosu

 

 • Oyun sırasında üyenin hatası veya sistem hatası sebebiyle yaşanan kayıpların geri iade standartları aşağıdaki Geri İade Destek Kriteri Tablosu ile belirlenmiştir. Tabloda olmayan durumlar için geri iade işlemi yapılıp yapılmaması kararı, genel geri iade prensiplerine ve geri iade boyutuna bağlı olarak alınacaktır.

 

Kategori

Ayrıntılar ve Özellikler

Geri İade

Durumu

Notlar

Karakter

Kazara veya yanlışlıkla silinen karakterler

O

- Bu, her hesap için yılda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Silinen karakter, silinme sırasında kayıtlı olan karakter bilgisi ile geri iade edilir.
 • Aynı isimde başka bir karakter varsa, karakterin ismi geri iade gerçekleşmeden önce değiştirilir.
 • Üyenin gerekli karakter slotu yoksa geri iade mümkün değildir.
 • Level 10 altındaki karakterler geri iade edilemez.

Binekler

Binek(Eşek, At, Fil, Deve, Vagon, Gemi, Klan Binekleri, vs.)

X

 

Görev

Görevi tamamladıktan sonra yanlış eşya seçilmesi

X

 

Etkinlik ve Başarımlar

Etkinlik ve başarımlarda yanlış ödülün seçilmesi

X

 

Periler

Perileri değiştirmek için kullanılan eşyalar (Bütün değişiklikleri içerir ve yalnızca Diriliş, Gelişim, Serbest Bırakma vb. ile sınırlı değildir.)

X

 

Eşya

Karakterin ölümü sebebiyle kaybolan eşyalar (karakter deneyimi dahil)

X

 

Bir NPC dükkanında yanlışlıkla eşya satın alınması

O

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Açılmamış/Kullanılmamış/Giyilmemiş eşyalar için geçerlidir.

 

 • Bir üyenin, gizli bir dükkandaki rastgele fiyatlı eşyaları vs. yanlışlıkla satın alması durumunda geri iade yapılamaz

 

 • Pazaryerinden satın alınan eşyalar iade edilemez.

Yanlışlıkla NPC dükkanlarına satılan eşyalar

O

- Bu, her hesap için yılda sadece 2 defa kullanılabilir.

 • Takastan elde edilen tüm para ve eşyalar geri alınır.
 • Pazaryerine satılan eşyalar iade edilemez.

Yanlışlıkla silinen eşyalar

O

- Bu, her karakter için yılda sadece 2 defa kullanılabilir.

 • İstisna: Paralı içerikler, silinme zamanındaki kayda göre geri iade edilir.
 • Kısıtlı kullanım süresi olan süreli eşyaların geri iadesi mümkün olmayabilir.

Yanlışlıkla parçalanarak kaybedilen eşyalar

O

- Bu, her karakter için yılda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Kullanım süresi olan eşyaların geri aidesi mümkün olmayabilir.
 • Belirli eşyaların parçalanmadan önceki hallerine iadesi mümkün olmayabilir.

Yanlışlıkla arındırılarak kaybedilen eşyalar

O

- Bu, her hesap için yılda sadece 1 defa kullanılabilir.
Ancak, geri iade yalnızca eşya arındırıldıktan sonra yükseltme denenmediyse yapılabilir.

Aşçılık, kimya ve imalatta kullanılan eşyalar

X

Sonucu belli olmayan bir işlemde kullanıldığı için kaybedilen eşyalar. (“Rastgele Sayı Üretimi”)

Erişilemeyen koordinatlardaki canavarlardan düşürülen eşyalar

X

Canavarlar tarafından düşürülen eşyalar sahibi bilinemeyeceği için geri iade edilemez.

Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle yükseltme seviyesi düşen eşyalar

X

Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle kaybedilen taş eşyaları da iade edilemez.

 • Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle kaybolan eşyalar iade edilemez.
 • Yükseltmede başarısız olunması sebebiyle kaybolan yükseltme şansı iade edilemez.

Klan (beylik dahil)

Klan görevi alınması ve görevlerin tamamlanması için kullanılan eşyalar

X

 

Dağıtılan bir klanın (beylik) geri iadesi

X

 

Klan depolarında bulunan eşyaların iadesi (klan üretim eşyaları dahil)

X

 • Klan deposundaki tüm eşyalar ve gümüş iade edilemez.
 • Klan üyesi eşyaları ve gümüşü bilerek veya yanlışlıkla kaybetmiş olsa bile eşyalar ve gümüş iade edilemez.

İnci Dükkanı

İnci Dükkanında yanlış eşya satın alınması.

O

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Satın alma tarihi üzerinden 15 gün geçmediyse geri iade yapılabilir
 • Açılmamış / Kullanılmamış / Takılmamış eşyalar geri iade edilebilir
 • Satın alma işlemini yapan karaktere geri iade yapılır
 • Geçici eşyalar için geri iade tarihinde kalan süreye dönüş yapılır.
 • İnci Kutuları dahil değildir.
 • Satın alma sırasında kullanılan kuponlar iade edilemez.
 • Set oluşturucu, paketler ve diğer indirimlerle satın alınan eşyaların inci iadesi yapılamaz.

İnci Dükkanında yanlış kişiye hediye edilen eşyalar

O

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • 1. Başka bir karakter tarafından hediye gönderilmesinin ardından 7 gün geçmemişse geri iade yapılabilir
 • 2. Şirket, eşyayı kaldırır ve hediyeyi gönderen kişinin incileri geri iade edilir.
 • Fakat karakter, eşyayı postadan aldıysa geri iade yapılamaz.
 • 3. Hediye gönderilen kişi kabul etmezse geri iade gerçekleştirilemez

Vefa

Vefa sekmesinden yanlış eşya satın alınması.

O

- Bu, her hesap için ayda sadece 1 defa kullanılabilir.

 • Satın alma tarihi üzerinden 15 gün geçmediyse geri iade yapılabilir.
 • Açılmamış / Kullanılmamış / Takılmamış eşyalar geri iade edilebilir.
 • Satın alma işlemini yapan karaktere geri iade yapılır.
 • Geçici eşyalar için geri dönüş tarihinde kalan süreye dönüş yapılır.

Sahtekarlık

Sahtekarlık sebebiyle ortaya çıkan hasarlar (Oyuniçi kayıtlarda Sahtekarlık niyeti açık bir şekilde görülebiliyorsa)

O

- Bu, her hesap için yılda sadece 2 defa kullanılabilir (1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında)

(1) Telafi

 • Telafi, eşyanın hesaptan aktarılması ve takas / satış / satın alma / tüketim / yükseltme vs. ile geri iadesi anlamına gelir.
 • Eşya kullanılmış veya yok edilmişse geri iade gerçekleştirilemez
 • Gerçek Para Ticareti (RMT) ile alakalı eşyaların geri iadesi söz konusu değildir
  Sahtekarlık nedeniyle kaybedilen eşyalar takas / satış / satın alma / tüketim / yükseltme ve benzeri sebeplerle değiştirilmiş halleriyle iade edilir.

 

             

Üyeler tarafından geri iade sisteminin kötüye kullanılabileceği düşünülen veya kötüye kullanılma ihtimali yüksek olan eşyalar için geri iade kısıtlanabilir.

Güncelleme veya eşya ayarlarının değiştirilmesi gibi sebeplerle üyenin kaybı için geri iade yapılması söz konusu değildir.

Her eşyanın geri iadesi kaydedilen kayıtlara bağlı olarak gerçekleşir ve kayıp kaydı yoksa kaybedilen eşya geri alınamaz.

Yapılabilecek iade sayısı hesaba bağlıdır. Üyelerden gereğince hesaplarını yönetmeleri istenir. Hesap birden fazla kişiyle paylaşılmış olsa bile çalıntı bilgi nedeniyle yapılan iade istekleri iade sayısı olarak sayılır ve geri alınamaz.

Operasyon Politikasını kötüye kullanarak eşya iadesi ve diğer servislerden haksız kazanç elde etmeye çalışan üyeler oyundan kısıtlanır.
 

4. İsim Politikası

 

 • Üyeler, operasyon politikasını ihlal eden isimler (Black Desert ana sayfasında kullanılan karakter adı, aile adı, mahlas ve klan adı) kullanmamalıdır.

- GM veya bir şirket çalışanını temsil eden isimler.

- Küfür veya kötü bir kelime içeren isimler

- Belli bir ırk, ulus, etnik, din, cinsiyet, karakter, engel vs. için aşağılama veya kötüleme yapan kişilerin isimleri

- Toplum karşıtı bir isim

- Cinsel içerikli ve müstehcenlik içeren isimler

- Üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden isimler (şeref, telif hakları, kişisel bilgiler).

- RMT (Gerçek Para Ticareti) amacı güden isimler.

- NPC ve eşya isimleri gibi, oyunun diğer üyeleri için karmaşaya sebep olabilecek isimler

- Reklam, tanıtım amaçlı isimler

- İsim politikası gereğince yasaklanmış olan ve diğer karakterlerin kombinasyonundan oluşan isimler

 • Yukarıdaki kritere uymayan isimler önceden bildirilmeden değiştirilebilir veya silinebilir ve ihlal ciddi olursa veya tekrar ederse operasyon politikası uyarınca farklı yaptırımlar uygulanabilir.

 

5. Web Sayfası Operasyonu ve Gönderi Politikası

 

 • Şirket, düzenli bakım veya hizmet kalitesini iyileştirme amacıyla web sayfası hizmetini geçici bir süre için durdurabilir.
 • Bu gönderi politikası, Black Desert web sitesi bildirim panosuna uygulanan operasyon politikasıdır.
 • Gönderiler, Black Desert üyelerinin bir bildirim panosu kullandığı yazı, fotoğraf ve video vs. içerir.
 • Şirket, herkesin bir arada kullanabileceği sağlıklı bir topluluk kültürü oluşturmak için 6. Paragraf [Gönderi tablosunun kötüye kullanılmasının kısıtlanması] gereğince gönderileri veya içeriklerini silebilir veya aktarabilir.
 • Gönderi politikasının şart ve koşulları uygulanır ve gerek görüldüğünde gönderi politikası uygulanabilir.

 

6. Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu

 

 • Aşağıdaki “Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu” ile belirtilen bir davranışta bulunmanız durumunda web sayfasındaki ilgili gönderi / yorum silinir ve “gönderi kısıtlaması” (önce 1 günlük, ikinci seferde 3 günlük ve üçüncü ihlalde 7 günlük, ayrıca kalıcı olarak uygulanabilir).
 • Aşağıdaki "Kısıtlamalar ve Uygun Olmayan Gönderiler Tablosu" ile belirtilen bir davranışta bulunmanız durumunda, web sayfasındaki ilgili gönderiler ve yorumlar silinir ve web sayfasında yazma kısıtlaması uygulanabilir: (1. ihlal için 1-gün engelleme, 2. ihlal için 3-gün engelleme, 3. ihlal ve sonrası için 7-gün engelleme) 4. ihal ve sonrası için kaılıcı engelleme uygulanabilir.

 

Kategori

1. ihlal

2. ihlal

3. ihlal

4. ihlal

Ciddi Durum

Uygun Olmayan Gönderiler Sebebiyle Kısıtlama Tablosu

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 1 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 3 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- 7 Günlük Yazı Engellemesi

- Gönderilerin ve yorumların silinmesi

- Web sitesinde kalıcı bir engelleme

- Web sitesinde kalıcı bir engelleme

- Oyun hizmetinde kalıcı bir engelleme

"Uyun Olmayan Gönderiler " şu paraflarda geçen davranışlardan birisinin gerçekleştirilmesi durumudur.

 

 • (1) Şu paraflarda belirtilen davranışlardan herhangi birisinin gerçekleştirilmesi.:
  • Şirketin veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi (telif hakları, patent vs.)
  • Şirketin veya üçüncü bir kişinin itibarının zedelenmesi
  • Kendine veya bir başkasına ait kişisel bilgi içeren gönderiler (kişisel bilgi, konum, bağlantı, eposta vs.)
  • Cinsel taciz veya nefret, hoşnutsuzluk içeren gönderiler
  • Başkalarının itibarını zedeleyen veya iftira içeren gönderiler (kişisel taciz, dedikodu dahil)
  • Kar amaçlı gönderiler (ödüller, ürün reklamları, web sitesi tanıtımları)
  • Zararlı kodlar içeren veya işletim sistemine zarar veren gönderiler
  • Belli bir ideolojik / dini içeriğe sahip gönderiler
  • Zararlı programlar, kişisel sunucular vs. içeren gönderiler
  • Belli kişi ve kuruluşlar hakkında iftiralar içeren gönderiler.
  • Muğlak içerikler yayarak şirket ve diğerleri için karmaşa yaratan veya doğrudan / dolaylı olarak zarar veren gönderiler
  • Irk, cinsiyet veya belirli bir bölgeye karşı ayrımcılık içeren gönderiler.
  • Belli bir fikri veya düşünceyi öven / kötüleyen gönderiler.
  • RMT veya eşya satışı içerikli gönderiler.
  • Hesap bilgilerinin başkalarıyla paylaşımını veya gerçek parayla alışveriş içeren gönderiler
  • GM, CM veya şirket çalışanları dahil olmak üzere diğer insanları taklit eden gönderiler
  • Şiddet ve kumar öğeleri içeren gönderiler
  • Şart ve Koşulları ihlal eden unsurlar barındıran gönderiler
  • Bildirim panosunun kullanım amacıyla ilgisi olmayan veya topluluğa engel teşkil eden gönderiler;
  • Diğer şartlar ve ilgili yasa ve pano politikası tarafından yasaklanmış gönderiler.

 

 • Sürekli gönderi yayınlamak veya bildirim panosunu kısa zamanda aynı gönderiyle doldurmak.
 • Kötüye kullanılan bir gönderi bulunursa, bu madde gereğince gönderene yaptırım uygulanır ve gönderi kaldırılır, taşınır veya gönderiyi okuyan kişi ve yorum yapanlar tarafından okunması engellenir.
 • Şirket veya diğer üyelere ağır bir hasar veren veya ilgili yasaları ihlale eden vs. gibi ciddi bir durum olması durumunda şirket tarafından oyun içi ve web sayfası hizmetinin kalıcı olarak engellenmesi (gönderi kısıtlaması uygulamaları olmadan) yoluna gidilebilir.

 

7. Kullanım Kısıtlama Politikası

 

- Engelleme ve Bildirim Prosedürü

 • Şartların ve Operasyon Politikasının ihlali durumunda uygulanan engelleme ve bildirim prosedürü şu şekilde işler.
 • Şartların / Politikaların ihlal edilmesi → (Bildirim) → GM araştırması → (Ön bilgilendirme) → Yaptırım→ İtiraz→ İtiraz sonucunun bildirilmesi
 • “Sahtekarlık”, “Kötü Söz” ve “Hesap Çalınma” durumlarında üyeler bildirimi zarar gördükten sonraki 15 gün içerisinde yapabilir.
 • Şirket, bildirimi aldıktan sonra 48 saat içerisinde işlem sürecine dair cevap göndermeye çalışır. Fakat olayların belirlenmesi zaman alırsa bu süre 15 güne kadar uzayabilir.
 • Şirket, kısıtlama içeriğini ve sebebini vs. e-posta, istemci mesajları vs. vastası ile bildirir. Fakat şart ve koşullar tarafından ayrıca belirtilen bazı yaptırımlar için bildirim daha sonra gerçekleştirilebilir.

 

- Bildirim / talep yöntemi ve itiraz

 • Müşteri Hizmeti : Üyeler, web sayfasındaki müşteri hizmetleri dahil olmak üzere hesapla ilgili oyun hizmeti için görüşme / talep / önerilerde ve yaptırımlarla ilgili itirazlarda bulunabilir.
 • İtiraz sonucu: Bir üyenin itirazı makul bulunursa şirket, üyeye uygulanan yaptırımı derhal kaldırır.

 

- Engelleme Tür ve Standartları

 • Engelleme türleri şunlardır:

Geçici Erişim Engeli ve zorunlu değişiklikler (şu andan itibaren “Uyarı” olarak anılacak): oyun içi hizmetler için geçici engelleme, sohbet kısıtlaması, oyun içi hareket kısıtlamaları, zorla karakter / aile / klan vs. ismi değiştirme, resim silme, GM uyarıları/önerileri gibi geçici kısıtlamalar uygulanmasıdır.

- Geçici Erişim Engeli, şirketin bug sebebini, belli bir hasarı veya meselenin içeriğini acilen kontrol etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Şirket kısıtlama durumunu değiştirmek veya normalleştirmek isterse üye, geçici engel sonrasında olay ve kısıtlama gerekçeleri konusunda bilgilendirilir.

Geçici bir süre için oyun kullanımının kısıtlanması (şu andan itibaren “Süreli (geçici) engel” olarak anılacak): Oyuna ilişkin bütün hizmetleri (oyun hesapları, bildirim panosu vs.) belirli bir süre için kısıtlayan bir kısıtlama türüdür.

Kalıcı olarak oyun kullanımının kısıtlanması (şu andan itibaren “Kalıcı engel” olarak anılacak): Oyuna ilişkin bütün hizmetleri (oyun hesapları, bildirim panosu vs.) belirli bir süre için kısıtlayan bir kısıtlama türüdür.

Telafi: Bir üyenin haksız sebeplerle, Şartları veya Operasyon Politikasını ihlal ederek karakter ve aile bilgisini (exp, katkı, oyun sistemi içerisindeki dijital sayılabilen bilgiler) elde etmesi durumunda şirket tarafından, eşyaların silinmesi veya miktar ve özelliklerinin değiştirilmesi yaptırımıdır.

Ceza: Bir üyenin, Şartları veya Operasyon Politikasını ihlal ederek bütün oyunun ekonomisini kötü bir şekilde etkilediği belirlenirse veya diğer üyelerin oyun kullanımına karakter ve aile bilgisine (exp, katkı eşyaları, oyun sistemi içerisindeki dijital sayılabilen bilgiler) olumsuz bir etkisi olduğu belirlenirse şirket tarafından, eşyaların silinmesi veya miktar ve özelliklerinin değiştirilmesi yaptırımıdır.

-‘Ceza’, ‘Geri Alma’ ile aynı zamanda uygulanabilir ve cezalandırma derecesi, Şartların ihlal seviyesinin ağırlığına bağlı olarak toplam cezalandırma miktarının 3 katına kadar çıkabilir.

Sohbet Engellemesi: Bu, oyun içi sohbet fonksiyonun belirli bir süre için kısıtlanması yaptırımıdır.

 

 • Kısıtlama standartları şunlardır:

- Şirket, “Süresiz Engel” uygulaması sırasında aynı anda “Telafi” ve “Ceza” uygulayabilir. Ek olarak şirket, “Uyarı” veya “Oyun Kısıtlaması” uygulaması sırasında aynı anda “Telafi” ve “Ceza” uygulayabilir.

- Aynı anda birden fazla ihlal tespit edilirse şirket,en ciddi ihlale göre ağır yaptırımlarda bulunabilir.

- Hesap üçüncü bir kişi tarafından kullanılırken Şartlar ve Operasyon Politikaları ihlal edilirse üyeye ve hesaba kısıtlamalar uygulanabilir.

- Bir üye, Hizmet Şart ve Koşulları ve Operasyon Politikalarını ihlal ederek bir eşyayı elde ederse Şirket, eşyaları ve ilgili bilgiyi ve karakterleri/aileyi geri alır. Ayrıca operasyon politikası gereğince eşyaların ve bilginin elde edildiği hesap da engellenebilir.
Mesela üyeler “Sahtekarlık”, “Gerçek Para Ticareti”, “Bug Kötüye Kullanımı”, “Kumar”, “Ödeme Hırsızlığı”, “Yasadışı Programların Kullanımı” vb. yollarla eşya elde etmişse şirket bu eşyaları geri alır ve eşyayı alan hesaba oyun kullanım kısıtlamaları uygulayabilir.

 

8. Kısıtlama Standart Tablosu

 

 • Aşağıdaki “Oyun Kullanım Kısıtlama Tablosu” tarafından tanımlanan bir davranış sergilenirse, bu davranışı sergileyen üye sorumlu tutulabilir ve şirket tarafından ağır cezalara veya hesap cezalarına maruz kalabilir. Bu Operasyon Politikasında öngörülen ihlallere aşağıdaki tablo dahildir ve tabloda olmayan konularda bile Şartların veya ilgili yasaların ihlal edilmesi durumunda kısıtlama yapılabilir.
 • Üyenin ihlal seviyesine bağlı olarak uyarı, geçici engel, Süresiz Ban, geri alma ve ceza uygulanabilir. Ek olarak ihlale bağlı olarak aynı anda birden fazla kısıtlama uygulanabilir ve şirket, kişilere en ciddi ihlallerine göre kısıtlama uygular.
 • Birden fazla üye aynı ihlali gerçekleştirmiş olsa bile şirket, kişinin ihlal seviyesine bağlı olarak uyarı, geçici engel, Süresiz Ban, geri alma ve ceza gibi bir kısıtlama uygulamaya karar verebilir.
 • Bir üyenin davranışının ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal ettiği kanısına varılırsa o kişiye ağır yaptırımlar uygulanır ve soruşturma talep edilir ve / veya ilgili yetkililere ve mahkemelere başvurulur ve ilgili yetkililerden acil bir cevap talep edilir.

 

İhlal Listesi

İhlal Ayrıntıları

1. İhlal

 

2. İhlal

 

3. İhlal

Hesap Çalınması

“Hesap çalınması” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Başka bir üyenin hesabına erişmek ve hesap bilgisine (aile, karakter adı, eşya, inci, vefa vs.) zarar vermek.

Hesap hırsızlığı soruşturması, Black Desert hesaplarıyla sınırlıdır.

Kalıcı Engel

Ödeme Hırsızlığı

"Ödeme Hırsızlığı" şu durumları ifade eder:
(1) Hizmet kullanımı vs. için izin alınmaksınız, başkasına ait bir ödeme yöntemi (Gpay, Gamesatış, Paypal, vb...) ile ödeme yapılması.
(2)Hizmet için gerekli ödemenin zamanında yapılmaması

Kalıcı Engel

Kimlik Hırsızlığı

“Kimlik Hırsızlığı” şunun yapılmasıdır:
• (1) Başkasının kişisel bilgilerini kullanarak hesap oluşturmak.

Kalıcı Engel

Hesap Ticareti

“Hesap Ticareti” şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) Gerçek Para Ticareti ile hesap veya karakter ticareti yapılması

Örnek) Gerçek para karşılığında Black Desert hesabı satın alınması veya satılması durumu.

• (2) Hesabınızdaki karakterlerin veya hesabınızın bir başkasının karakterleri veya hesabıyla takas edilmesi.

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Gerçek Para Ticareti

“Gerçek Para Ticareti” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Nakit RMT ile eşyaların, oyun hesaplarının, karakterlerin vs. ticaretinin veya reklamının yapılması. Örn: Oyun parasının, nakit para karşılığında satılması [RMT]

• (2) Diğer oyun eşyaları, hesapları, karakterleri vs. kullanılarak eşyaların, oyun hesaplarının, karakterlerin vs. ticaretinin veya reklamının yapılması veya teşvik edilmesi.

• (3) Acoin ve paralı içeriğin, nakit para [RMT] ve gerçek eşyalar ile takas edilmesi

• (4) Acoin ve paralı içeriğin eşyalarla takas edilmesi (diğer oyunlardaki eşyalar dahil)

(İstisna: Oyundaki karakterler arasında takas edilebilen,oyun sisteminin izin verdiği bir şekilde diğer eşyalarla takas hariç.)
• (5) Üyelerin gerçek eşyalarını veya nakit parasını [RMT] kullanarak para karşılığında karakter değişimi reklamı yapması veya bunu teşvik etmesi.
• (6) RMT veya gerçek eşyalar karşılığında sürekli belli eşyaların ticaretini yapmak, eşyaların fiyatlarını manipüle etmek ve oyun içi eşyaları taşımak.

Fakat diğer karakterlerle takas edilebilen ve oyun sistemi tarafından izin verilen eşyalar dahil değildir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Gerçek Para Ticareti Teşebbüsü

“RMT Teşebbüsü” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Herhangi bir “Gerçek Para Ticareti” teşebbüsünde bulunmak veya reklamını yapmak.

Mesela) Sürekli, oyunla alakası olmayan bir bölge ismi, numara veya telefon numarasını yüklemek.

Mesela) Paralı içerik ve eşya, hesap ve karakter satışı gibi bir RMT niyetli olduğuna karar verilen sohbet ve gönderiler.

Mesela) RMT niyetli aile adı veya karakter adı oluşturmak.

Mesela) RMT imalı aile adı veya karakter adı oluşturmak.

Mesela) RMT, eşya, hesap, karakter ticareti niyeti barındıran aile ve karakter adı oluşturmak.

Mesela) Kar amacıyla oyunda veya Black Desert web sayfasında reklam yapmak.

Mesela) Karakter / oyun sistemiyle ticareti yapılanamayan eşya satışı reklamı yapmak.

Mesela) Belli eşyaları sürekli satarak/satın alarak pazar fiyatlarını manipüle etmek.

 

• (2) Hesap Satışı, teşebbüsünde bulunmak veya reklamını yapmak

• (3) “RMT” veya “Hesap Satışı” ile ilgili web sitelerinin ve diğerlerinin reklamını yapmak.

Gerçek Para Ticareti niyeti içeren sohbet teşebbüsünde bulunmak. Şirket, uyarı yapmaksızın sohbet kısıtlaması uygulayabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Pazar Fiyat Manipülasyonu

“Pazar Fiyat Manipülasyonu” şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Oyundaki bir eşyanın Pazar fiyatını manipüle ederek diğer insanlara zarar vermek.

Örn) Belli bir eşyanın pazar fiyatını arttırmak için sürekli üst sınırdan teklif yapmak.
Örn) Eşyaları çoğaltıp hesaplar arasında ticaret yaparak gümüş taşınması.
Örn) Pazaryerindeki fiyatı NPC satıcılardan çok daha pahalı olan eşyaların ticareti yapılarak gümüş taşınması.
Örn) Yüksek yükseltme seviyesine sahip nadiren ticareti yapılan eşyaların ticareti yapılarak gümüş taşınması.
Örn) Hesaplar arasında belirli eşyaları sürekli olarak alıp/satarak para aktarılması.
(2) Pazaryerini anormal kullanarak para aktarılması, bahsi geçen tüm örnekleri içerir.
(3) Madde (1) ve (2)ye yardımcı olmak veya teşvik etmek.


Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Kumar

“Kumar” şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) Eşya vs. kullanarak kaza sonucu belli birine mal veya fayda sağlamak ve diğer katılımcılara zarar vermek.

• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Sahtekarlık

“Sahtekarlık” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Diğer üyeleri kandırarak oyun içinde adil olmayan avantajlar elde etmek

örn) Başka bir üyenin kılığına girerek yakınlarından (klan üyeleri, arkadaşları vs.) haksız bir kazanç elde etmek.
örn) Sahte yama bilgileri yayarak pazar fiyatlarını manipüle etmek ve haksız bir kar elde etmek.

örn) Bir eşya vereceği vaadiyle diğer üyeleri kandırarak paralı içerik ve eşya elde etmek.

Bir GM veya şirket çalışanı kılığına girilerek “sahtekarlık” yapılması durumunda derhal “Kalıcı Engel” yaptırımları uygulanması mümkündür.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kalıcı Engel

Sahtekarlık Teşebbüsü

"Sahtekarlık Teşebbüsü " şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) “Sahtekarlık” teşebbüsünde bulunmak
• (2) GM, şirket çalışanı veya dahilinde bir birey kılığına girmek.

Bir GM veya şirket çalışanı kılığına girilerek “Sahtekarlık” yapılması durumunda derhal “Kalıcı Engel” yaptırımları uygulanması mümkündür.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(15 Gün)

Kalıcı Engel

Bug Kötüye Kullanımı

“Bug Kötüye Kullanımı” şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) oyun veya hizmet hatalarını kullanarak diğer üyelere zarar vermek veya bir kazanç sağlamak.
örn) Satış fiyatı alış fiyatından daha yüksek olan eşyaları sürekli olarak satmak ve satın almak.
örn) bir takım hatalardan faydalanarak bir eşyayı kopyalamak.
• (2) Oyun veya sistem hatalarını kullanarak oyun dengesini veya sistemini etkileyen davranışlar

Örn: Bir hatayı kullanarak sunucuyu kapatmak.

Yaptırım veya yanlış anlamaya bakılmaksınız bug kullanılarak elde edilen eşyalar herhangi bir zamanda geri alınabilir veya değiştirilebilir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.

Kalıcı Engel

Bug Kötüye Kullanımı (Küçük)

“Bug kötüye kullanımı (küçük) " şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) bir oyun veya hizmet hatasını kullanarak küçük bir avantaj elde etmek

• (2) Oyun veya hizmet hatasını kullanarak üyelere küçük bir zarar vermek
Örn) Diğer üyelere, hasar alamayacakları konumlarda saldırmak.

“Bug Kötüye Kullanımı (Küçük)” ihlali eğer sıklıkla tekrarlanmışsa, birden fazla üyeye uygulanmışsa veya oyun dengesinde veya sistemde ciddi etki oluşturmuşsa “Bug Kötüye Kullanımı” olarak görülebilir ve Şirket derhal “Kalıcı Engel” yaptırımı uygulayabilir. (Örn: İlk ihlalden “Kısıtlama (30 gün)” cezasının uygulanması gibi)
Bug kullanımıyla elde edilmiş herhangi bir fayda niyete ve uygulanan/uygulanmayan kısıtlamalara bağlı olmaksızın herhangi bir zamanda derhal kaldırılmaya veya değiştirilmeye müsaittir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.
Ancak, eğer oyun dengesine veya sisteme etkisinin minimal olduğu tespit edilirse ve üye yanlışlıkla ihlalde bulunduysa gümüş/eşya değerinin 3 katını ödemek zorunda kalmayarak yalnızca kazandığını geri ödemek zorunda kalabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Canavar AI Suistimali

"Canavar AI suistimali" şunlardan birinin yapılmasıdır :
• “Canavar AI” Suistimali, canavarların üyelere saldıramadığı yerlerde durarak sürekli canavar avlamaktır.
örn) Canavarların üyelere saldıramadığı yerlerde durarak sürekli canavar avlamak.
• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.

Örn) Canavar AI Suistimali yapan diğer hesap karakterlerinden eşya almak.

Bug kullanımıyla elde edilmiş herhangi bir fayda niyete ve uygulanan/uygulanmayan kısıtlamalara bağlı olmaksızın herhangi bir zamanda derhal kaldırılmaya veya değiştirilmeye müsaittir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.
Ancak, eğer oyun dengesine veya sisteme etkisinin minimal olduğu tespit edilirse ve üye yanlışlıkla ihlalde bulunduysa gümüş/eşya değerinin 3 katını ödemek zorunda kalmayarak yalnızca kazandığını geri ödemek zorunda kalabilir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Uyarı

Kısıtlama
(7 Gün)

Kalıcı Engel

Kötüye kullanma

"Kötüye Kullanma" şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Çıkar sağlamak amacıyla sıradışı davranışlarda bulunarak oyun sistemi tasarımının dışına çıkmak
Örn) Çıkar sağlamak amacıyla PvP/RvR savaşları sırasında “zafer” ve ”mağlubiyet” sonuçlarını manipüle etmek
• (2) (1) numaralı maddeye yardım veya teşvik etmek.
• (3) Operasyon politikasını kötüye kullanarak kazanç için oyun sınırlarından kaçınmak.


Yaptırım yapılıp yapılmamasına bakılmaksınız oyun sisteminin kısıtlamalarının dışına çıkan bir üye tarafından elde edilenler herhangi bir zamanda geri alınabilir veya değiştirilebilir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler cezalara ek olarak kaldırılan gümüş/eşyaların değerinin 3 katını öder.
Ancak, eğer oyun dengesine veya sisteme etkisinin minimal olduğu tespit edilirse ve üye yanlışlıkla ihlalde bulunduysa gümüş/eşya değerinin 3 katını ödemek zorunda kalmayarak yalnızca kazandığını geri ödemek zorunda kalabilir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kalıcı Engel

Oyun Gelişiminin Aksatılması

"Oyun Gelişiminin Aksatılması " şunlardan birinin yapılmasıdır :
• (1) Bir oyun / işletim sistemini suiistimal ederek bir veya birden fazla üyeyi rahatsız etmek
örn) Küfür, aşağılama veya diğer üyeleri takip ederek taklit etmek
Örn) Belli bir bölgedeki hareket yolunu engelleyerek diğer üyelerin önemli senaryo görevlerini yapmasını engellemek.


Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Uyarı

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Oyun Operasyonunun Aksatılması

"Oyun Operasyonunun Aksatılması" şunlardan birinin yapılmasıdır:
• (1) GM hizmetlerinin veya müşteri danışıma hizmetlerinin suiistimal edilerek diğer üyelerinin kullanımının aksatılması.
örn) Hatalı bir yasak program veya bug kullanımı bildirimi.

örn) Hatalı bir hesap çalınması bildirimi sonucunda bildirim yapılan hesap engellenebilir.

• (2) GM hizmetlerinin veya müşteri danışıma hizmetlerinin suiistimal edilerek Şirketin normal oyun operasyonun sekteye uğratılması.

örn) Aynı talep veya bildirimin tekrar edilerek normal operasyonun sekteye uğratılması.

örn) Müşteri hizmetleri ile görüşürken hakaret, küfür, cinsel içerikli bir beyanda bulunulması.

• (3) GM suistimali, tehdit edilmesi vs.
• (4) Resmi olarak duyurulmamış bir bilgiyi yayarak oyun operasyonunu aksatmak.
Örn) İstemciyi manipüle ederek kazanılan bilgiyi yaymak.
Örn) Resmi web sitesi dışındaki sitelerdeki yanlış bilgiyi yaymak.
• (5) Oyunla ilgili turnuva/etkinliği aksatmak.


Operasyonu ciddi bir şekilde sekteye uğrattığınız düşünülürse GM hizmeti veya müşteri danışma hizmetinizin kısıtlanması söz konusu olabilir.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. ve 3. İhlal cezalarını alabilir.

Uyarı

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Yanlış Bilgi Yayılması

"Yanlış Bilgi Yayılması" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Onaylanmamış içeriklerin, karmaşa yaratmak için veya doğrudan / dolaylı olarak diğer üyelere zarar vermek üzere (buglar gibi) kullanılması ve yayılması.

• Yanlış bilgi yayma düzeyi çok büyükse ve oyun dengesi veya sistemine ciddi etkileri olmuşsa şirket, yukarıdaki davranışlarda bulunan kişilere ilk ihlalde uyarı ve sonraki ihlalde derhal “Kalıcı Engel” uygulayabilir.

Uyarı

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

İstemci Programında Değişiklik Yapılması

"İstemci Programında Değişiklik Yapılması" şunun yapılmasıdır:

• (1) Şirketten onay alınmadan istemcide değişiklik yapılması.

Kalıcı Engel

Veri manipülasyonu ve toplanması

"Veri manipülasyonu ve çıkarılması" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Bir kullanıcının bilgisayarı ile bir şirket sunucusu arasındaki bilgi akışını, şirketin oyunlarını ve hizmetlerini kullanarak manipüle etmek;

• (2) Şirket izni olmadan bilgi toplanması.

• (3) Böyle bilgi manipülasyonu ve veri toplama yöntemleri geliştirmek, dağıtmak ve kullanmak.

Kalıcı Engel

Oyun ve hizmet sunucularına saldırı

"Oyun ve hizmet sunucularına saldırı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Şirket oyunlarına saldırma yöntemleri geliştirmek, dağıtmak, kullanmak ve paylaşmak.

• Yukarıda belirtilen davranışlardan birinin yapıldığı öğrenilirse Şirket, ilgili yönetici ve mahkemelerden araştırma talebinde bulunabilir ve katı yaptırımlar uygulayabilir.

Kalıcı Engel

İstemci Manipülasyonu, Yasadışı Program ve Makro Kullanımı

"Yasadışı program ve makro kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Şirket tarafından sağlanan istemcinin izinsiz manipülasyonu.
• (2) Bilgisayar programları, makrolar, cihazlar veya ekipmanlar (şu andan itibaren “yasak programlar” denilecek) kullanarak, hizmetin teknik korumasının normal operasyonunu devre dışı bırakmak.
Örn) Üyelerin kendi operasyonunu (örn. Oyun içi değişiklikler) yapabilmesine olanak sağlayan program ve makrolar kullanmak
Örn) Üyelerin birden fazla basit adımda yapabileceği operasyonları tek bir adımda yapabilmelerine olanak sağlayan program ve makroların kullanılması.
Örn) Üyelerin, oyun sistemi veya istemcisi tarafından kısıtlanan şeyler yapmasına olanak sağlayan program ve makroların kullanılması.
Örn) Bir istemci veya sunucu programının görüntülenmesine ve değişiklik yapılmasına izin veren program ve makroların kullanılması.
Örn) Bir PC ile birden fazla hesaba erişim sağlanmasına olanak sağlayan bir program kullanılması.
• (3) Yasadışı program gibi süreklilik gerektiren şeylerin yapılması ve oyun verisinde gösterilmesi.
Örn) Üye tarafından yapılması zor görünen süreklilik gerektiren ve direkt kontrol edilmesi gereken görevlerin oyun verisinde bir modelinin bulunması.
(4) Şirket tarafından onaylanmamış başka bir üreticinin programlarının kullanılması.

Bir PC ile birden fazla hesap kullanılmasına olanak sağlayan “yasak program” kullanıldığında, “yasak program kullanımı” o anda erişilen bütün hesaplar için geçerlidir.
İlk ihlalde üyelerden gümüş kaldırılabilir ve ek yaptırımlarla kısıtlamalar uygulanabilir. Uygulanan tam ceza ayrıca duyurulacaktır.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. İhlal cezasını alabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kalıcı Engel

Yasak program ve makro vs. üretimi

"Yasak program ve makro vs. üretimi" şunlardan birinin yapılmasıdır :

• (1) "Yasak program ve makro kullanımı" program, makro, cihaz veya ekipman oluşturmak veya dağıtmak.

• (2) Bir istemci veya sunucu programında izinsiz bir şekilde değişiklik yapmak.

Kalıcı Engel

Bot

"Bot" şunun yapılmasıdır:
• (1) Kar elde etme amacıyla organize bir şekilde birden fazla hesap kullanmak
Örn) "Yasak program ve makro" veya “Kumar” ile bir çok hesap kullanarak eşya elde etmek. Bu eşyaları aktarmak. Bu eşyaların gerçek para ile takas edilmesi.


İlk ihlalde üyelerden gümüş kaldırılabilir ve ek yaptırımlarla kısıtlamalar uygulanabilir. Uygulanan tam ceza ayrıca duyurulacaktır.
Bahsedilen kriteri ihlal eden üyeler diğer üye veya üyelere verilen hasarın miktarı ve durumun ciddiyetine göre 1. İhlalde 2. İhlal cezasını alabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kalıcı Engel

Oyun Yöneticilerine (GM) cevap vermemek veya yanlış cevap vermek

“Oyun Yöneticilerine (GM) cevap vermemek veya yanlış cevap vermek” şunlardan birinin yapılmasıdır:
(1) Karakterde anormal kayıt bulunması ve incelenmesi durumunda durma, anormal hareket, soruya cevap vermemek, soruya yanlış cevap vermek ve benzeri.
(2) Bulunduğu yeri terk etmek, kaçmak, sunucu değiştirmek, başka bir bölgeye geçmek (Kızıl Arena, Savaş Arenası, vb.) oyundan çıkmak, sohbet penceresini kapatmak, 1:1 sohbet penceresini açmamak, oyunda görünür olmamak ve GM tarafından gönderilen mesajları göremediğini iddia etmek.
(3) GM’e anlamsız harflerle, harflerin tekrarıyla veya alakasız cevaplar vermek.
(4) GM’e Uygunsuz veya saldırgan bir dil, tehdit veya küfür kullanımı.


Üyelerin onaylanmamış, yasa dışı program kullanabileceğinden ve istemciyi manipüle edebileceğinden şüphelenebileceği için üyeler kısıtlanabilir.
Başka bir birey üyenin hesabında oynuyor olsa bile aynı cezalar uygulanır.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kalıcı Engel

Sohbet Kötüye Kullanımı

"Sohbet Kötüye Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Sohbet penceresinde ölçüsüz gönderiler veya diğer üyelerin sohbeti kullanmasını engelleyecek şekilde aynı içerikli gönderilerin sürekli tekrarı

Yukarıda belirtilen sohbetin kullanımı vs. davranışlarda bulunulması halinde önceden uyarılmaksınız “sohbet engelleme” uygulanabilir.

İhlal seviyesine bağlı olarak sohbet engelleme, 1 saat ile 1 gün arasında değişen bir süre için uygulanabilir.

Sohbet Yasağı
(60 Dakika)

Sohbet Yasağı
(1 Gün)

Kısıtlama
(7 Gün)

Ticari Tanıtım ve Reklam

"Ticari Tanıtım ve Reklam" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) Oyun içi sohbet veya bildirim panosu kullanılarak, oyun veya şirketle ilgisi olmayan içeriklerin tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Sohbet penceresi kullanılarak, oyun veya şirketle ilgisi olmayan içeriklerin tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Oyunlarla ilgisi olmayan reklam amaçlı / kişisel sunucu tanıtımı veya reklamı yapılması

örn) Diğer şirketlerin izni olmaksızın tanıtım veya reklam faaliyetleri gerçekleştirmek

• Sürekli tanıtım ve reklam yapan kişiler, üyelerin büyük bir bölümünü hedef alanlar ve oyun dengesi / sistemi üzerinde ciddi bir etki yaratanlar kişilere, durumun ciddiyetine bağlı olarak Kalıcı Engel yaptırımı uygulanabilir.

Tanıtım veya reklam yapanlara, önceden uyarılmaksızın sohbet kısıtlaması uygulanabilir.

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(15 Gün)

Kısıtlama
(30 Gün)

Kötü İsim Kullanımı

"Kötü İsim Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır:

• (1) GM veya bir şirket çalışanını taklit eden bir isim kullanmak.

• (2) Küfür, saçmalık veya argo tabir içeren bir Hesap oluşturmak.

• (3) Diğer üyeler için hakaret veya cinsel taciz içeren bir isim kullanmak

• (4) Diğer ülkeler, topluluklar, bölgeler, dinler, ırklar, cinsiyetler veya engeller ile alay eden veya bunları ayıplayan isimler kullanmak.

• (5) Antisosyal isimler kullanmak.

• (6) Üçüncü kişilerin haklarını (şeref, telif hakları ve kişisel bilgiler dahil) çiğneyen veya zarar veren bir isim kullanmak.

• (7) Diğer şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir isim kullanmak.

Sürekli diğer üyeleri, oyun yöneticilerini veya şirketi gücendirmek için “kötü isim” kullananlara “Kötü Dil Kullanımı” için belirlenen cezalar uygulanabilir.
Anormal karakter isimleri, aile isimleri, klan isimleri ve araç isimleri, kısıtlamadan sonra değiştirilebilir veya silinebilir (uyarılar dahildir).
Şu anda oyunda mevcut veya gelecek güncellemeler ile eklenecek tüm isimler geliştirme ve diğer gereklilikler nedeniyle değişebilir.

Uyarı
(İsim Değişikliği)

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(15 Gün)

Kötü UCC kullanımı

"Kötü UCC Kullanımı" şunlardan birinin yapılmasıdır

• (1) Belli bir ülke, etnik grup, bölge, din, ırk, cinsiyet, engel vs. ile alay edilmesi veya bunların eleştirilmesi.

• (2) Diğerlerinin gücenmesine sebep olabilecek (rahatsızlık, iğrenme veya hakaret) içerikler.

• (3) Şirketin telif veya patent haklarının ihlal edilmesi.

• (4) Antisosyal içerik

• (5) Diğer şartlardaki yasaklamalar dahildir.

Yanlış UCC, klan cezalarını da kapsar.

Anormal UCC, kısıtlamanın ardından silinebilir (uyarılar dahildir).

Uyarı
(Resim silinmesi)

Kısıtlama
(7 Gün)

Kısıtlama
(15 Gün)

Kötü Dil Kullanımı

" Kötü Dil Kullanımı " şunlardan birinin yapılmasıdır

• (1) Küfür, saçmalık veya argo tabir içeren davranışlarda bulunmak

• (2) Açık saçık sözler veya cinsel ifadeler veya davranışlar ile cinsel taciz yapılması

• (3) Belli bir ülke, topluluk, bölge, din, ırk, veya engel ile alay edilmesi veya bunların eleştirilmesi

• (4) Gerçekliği tehdit eden ifade veya davranışlarda bulunmak veya diğer üyeleri korkutmak.

• (5) Şart ve koşullar ile yasaklanan bir şekilde ifade veya iletişim kurarak diğer üyelere karşı saldırganlık sergilemek veya hoşnutsuzluk yaratmak

• (6) Sohbete bilgi yazmak (kişisel bilgiler, lokasyon, iletişim bilgileri, email, vb.) veya başka bir kişinin kişisel bilgilerini yazmak.

Sohbette kötü dil kullananlara, önceden uyarılmaksızın sohbet engelleme yaptırımı uygulanabilir.
Kötü dil kullanımı sonrasında, sohbetin seviyesine bağlı olarak 1 ile 30 gün arasında kısıtlama uygulanabilir.

Sohbet Yasağı
(60 Dakika)

Sohbet Yasağı
(1 Gün)

Kısıtlama
(7 Gün)

Şirket, hizmet kısıtlaması nedeniyle kaybedilen içeriklerden sorumlu tutulamaz.
Belirli bir kriteri 3 veya daha fazla kez ihlal eden üyeler 3. İhlal cezalarını veya “Kalıcı Kısıtlama” alabilir.
Operasyon Politikasını ihlal ettiği belirlenen üyelerin aile adları, karakter adları ve oyun bilgileri resmi web sitesinde paylaşılabilir.

9. Ele Geçirilmiş Hesapların İade Politikası ve Kriteri

- Ele Geçirilmiş Hesapların İade Politikası

 1. Üyeler kendi hesap/kişisel/ödeme bilgilerini korumaktan ve yönetmekten sorumludur.
 2. Eğer hesap hacklendiyse, üyeler hesabın güvenliğini sağlamak için Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçmelidir.
 3. Ele geçirilmiş hesabın iadesi için formdaki bütün gerekli bilgiler doldurulmalıdır.
 4. Eğer üyenin Acoini, İncileri, oyun içi eşyaları etkilendiyse, bu durum bütün ilgili şirketlere bildirilmelidir. Üyeler bildirimlerin esas yasal kopyalarını veya bildirim kanıtlarını email ile göndererek bildirimlerini kanıtlamalıdır.
 5. Daha fazla hasarı, kaybı önlemek için ve araştırmaya başlanılması için üyeler “Geçici Kısıtlama”yı Kabul etmelidir. “Geçici Kısıtlama” en fazla 7 gün sürer. Bu sebeple kısıtlanıldığında gerçek para hizmetleri, malları ve eşyalarının süreleri uzatılamaz. “Geçici Kısıtlama”yı kabul etmeyen üyelerin bütün hasarın, araştırmayı aksatmaya uğratmanın ve ek olarak oluşabilecek kayıpların tüm sorumluluğunu üstlendiği kabul edilir.
 6. Ele geçirilen hesapların araştırılması ve eşyaların iadesi 30 güne kadar sürebilir.
 7. Bu politikanın 1. Maddesinin altında “Üyelik Hak ve Görevleri”ni takiben Operasyon Politikasını ihlal ederek kısıtlanan üyelerden şirket sorumlu tutulamaz. Üyelere hesap bilgilerinin zayıfça  korunması ve yönetilmesi nedeniyle yaptırımlar uygulanır.

 

- Ele Geçirilmiş Hesapların İade Kriteri

 1. Verileri kontrol etmek zorlaşacağı veya çok vakit alacağı için belirli bir zaman sonrasında (yaklaşık olarak 30 gün) iade mümkün olmaz.
 2. Şirket, araştırmanın sonucuna bağlı olarak eşyaların iadesinin yapılıp yapılmayacağına karar verir.
 3. İade aşağıdaki belirlenen kritere göre yapılır. “Ele Geçirilmiş Hesapların İade Kriteri” altında bulunmayan iadeler normal iade kriterine göre yapılır.
 4. İadesi yapılan eşya kaybolan eşyadan farklı olabilir. Eşyaların neden farklı olduğu ile ilgili ayrıntılar açıklanamaz.
 5. Üyeler bilinmeyen hesaplardan alınan inci eşyalarını destek talebi göndererek bildirmelidir. Ele geçirilen hesaptan inci eşyası alan üyeler ve bilinmeyen bir hesaptan hediye aldığını bildirmeyen üyeler hesabın ele geçirilmesinde rol oynadıkları için cezalandırılır ve oyundan kısıtlanabilir.
 6. Şirket, bilinmeyen bir hesaptan hediye alsa bile hesabın ele geçirilmesinde rol oynamadığını kanıtlayabilen üyelerden kısıtlamayı kaldırabilir. Ancak, şirket üyenin hesabın ele geçirilmesinde rol oynadığına karar verdiyse veya üye  hesabın ele geçirilmesinde rol oynamadığını kanıtlayamazsa kısıtlama kaldırılmaz.

 

Kategori

Ayrıntılar ve Özellikler

İade Durumu

Notlar

Karakter

Üye tarafından silinmemiş karakterler

O

 

Binekler

Binekler (Eşekler, Atlar, Filler, Develer, Vagonlar, Gemiler, Klan Binekleri vb.)

O

 1. NPClere veya imparatorluk ticaretine satılan binekler iade edilebilir.
 2. Binek satışlarından kazanılan para ve eşyalar kaldırılır.
 3. Binekler çiftleştirildiyse, takaslandıysa, At Pazarında satıldıysa ve diğer üye yasal anlamda binekleri satın aldıysa iade edilemez.
 4. İade edilen binekler hesabın ele geçirildiği andaki bineklerden farklı olabilir.

Eşyalar

Üye tarafından yapılmamış eşya takası/satışı/alışı/harcanması ve diğer garip aktiviteler.

O

 1. İade edilen eşyaların miktarı ve durumu farklı olabilir.

Üye tarafından yapılmamış yükseltme denemeleri.

O

 1. İade edilen eşyaların durumu farklı olabilir.

Üye tarafından Pazaryerine kaydedilmemiş eşyalar.

X

 1. Eğer eşya başka bir üye tarafından Pazaryerinde normal yollarla satın alındıysa iade edilemez.

Acoin,

İnci Dükkanı

Üye tarafından harcanmamış Acoin, İnci, Vefa.

O

 1. Satın alınan eşyalar geri alındıktan sonra iadesi yapılır.
 2. Sınırlı kullanım süreleri bulunan eşyaların iadeden önce kalan süreleri kaldırılır.

Üye tarafından gönderilmeyen İnci Dükkanı hediyeleri.

O

 1. Hediyelerin gönderildiği üyeler araştırmanın sonucuna bağlı olarak oyundan kısıtlanabilir.
 2. Hediye gönderilen eşyalar geri alınır. Kullanım süreleri olan eşyaların kalan kullanım süreleri kaldırılır ve etkilerden elde edilen tüm faydalar geri alınır.
 3. RMT olarak kullanılmış eşyalar iade edilemez.
 4. Hediye niyetine bağlı olmaksızın ele geçirilen hesaptaki hediye eşyaları herhangi bir zamanda geri alınabilir veya değiştirilebilir.

 

Üye tarafından kasıtlı olarak kaybedilmiş eşyalar, sistem ayarlarını ihlal eden eşyalar veya sömürülebilecek eşyalar iade edilmez.

Güncellemeler nedeniyle değişmiş veya kullanılamayacak eşyalar iade edilemez.

Her kriterin iadesi mevcut veri ile yapılır. Eğer verisi yoksa eşya iade edilemez.

Eğer eşyalar yukarıdaki kriterlere uymuyorsa, eşyanın iadesinin yapılıp yapılmaması gerektiğine şirket karar verir.

 

10. Uzun Süre Aktif Olmayan Hesap Politikası

 • Hizmeti geliştirmek ve pürüzsüz bir oyun operasyonu sunmak için şirket, şu durumlarda hesaptaki (şu andan itibaren “uzun süre aktif olmayan hesap” olarak anılacak) level 10 altındaki karakterlerin oyun bilgisini silebilir :
  • - Bir hesabın Black Desert oyununa son erişiminin üzerinden 6 ay veya daha uzun bir süre geçtiyse.
 • Şirket, uzun süredir aktif olmayan bir hesaptaki karakterin oyun bilgisini silmeye karar verdiğinde önceden tarihi ve silme işlemini ayrıntılı olarak bildirmelidir.


 

11. Uzun Süre Aktif Olmayan Klan (Beylik) Politikası

 

 • Hizmeti geliştirmek ve operasyonun daha akıcı bir hale gelmesini sağlamak için, şirket şu şartlar altında klan ve beyliklerin (şu andan itibaren “uzun süre aktif olmayan klanlar (beylikler)” olarak anılacak) isimlerini değiştirebilir:

-      Eğer klan (beylik) üyeleri en az altı (6) ay boyunca oyuna erişimde bulunmamışsa.

 

 • Şirketin uzun süre aktif olmayan klanların (beylikler) ismini değiştirmesi durumunda, şirket resmi web sitesinde işlemin tarihi ve ayrıntılarıyla birlikte önceden duyuruda bulunacaktır.

 

Ek (31 Ocak 2019)

Bu politikalar 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

close