Black Desert will begin in a moment.

Install the Black Desert Launcher if the game doesn't start.

Install the Black Desert Launcher to start the game.

The launcher will appear if it's installed.
If it doesn't, try to run your downloaded launcher.

Install Guide

1 Run BlackDesert_Installer_TR.exe to install the Black Desert launcher.

2 Start the game once installation is complete.

Forums

#PvP #Enhancement #Node War #Conquest War
Yakın tarihte gelecek içerikler [86.3]
Apr 26, 2024, 20:18 (UTC+3)
2054 1
Last Edit : Jun 5, 2024, 14:02 (UTC+3)
# 1

Bu başlık 26 Nisan Global Lab güncelleme notlarından yola çıkılarak hazırlanmıştır, bu içerikler henüz oyuna eklenmemiştir. Başlık ilerleyen zamanlarda güncellenebilir. Önemli yazılar kalın yazılmıştır. Çeviriler yanlış olabilir. Başlığın altında bulunan kısımdan başlığa beğeni ve yorum atmanız benim için önemlidir, başlıkta gördüğünüz hataları lütfen bana bildiriniz.

Savaş {OYUNA EKLENDİ}

Özet video:Gün Pazar > Cuma (Cumartesi dahil değil)
Saat 21:00 ~ 22:00 (1 saat)
Bağlantı Noktası Savaşı'na katılım
Bağlantı Noktası Savaşı başvuru zamanı Gün başlangıcından savaş başlangıcına 1 saat kalıncaya kadar.
(00:00 ~ 20:00)
Bağlantı Noktası Savaşı'na nasıl katılınır?
Klan veya İttifak lideri yeni eklenecek olan Savaş arayüzünden bölge seçip katılım sağlayabilecek.
Menü (ESC) – Savaş (F7) 
[Bölgeler]
– Balenos ya da Serendia
– Mediah ya da Valencia
– Calpheon ya da Kamaslyvia
Başvuru sonuçları
Savaş başlamadan 15 dakika önce onaylanacak.

Eskisi gibi klan üyeleri hala üye menüsünden katıl yapacak.

(Başvurular onaylandığında katıl durumu değiştirilemeyecek.)

Global Lab Updates - 26th April 2024

Bölge detayları

Bölge Maksimum katılımcı sayısı Maksimum Savaş Kahramanı sayısı
Balenos & Serendia 35 kişi 1 kişi
Media & Valencia 70 kişi 3 kişi
Calpheon & Kamasylvia 100 kişi 5 kişi
Bölge  AP
Hasar Azaltma İsabet Kaçınma Hasar Azaltma Oranı İsabet Oranı Kaçınma Oranı Özel Kaçınma Oranı Direnç Max HP
Balenos & Serendia 362 327 715 847 14% 15% 15% 20% 30% 5000
Mediah & Valencia 540 407 824 966 28%
Calpheon & Kamasylvia Sınır yok.

Balenos & Serendia sınırı PEN (V) Tuvala'ya göre, Mediah & Valencia sınırı ise 685GS bir oyuncuya göre ayarlanmıştır.

Sunucuda savaş devam ederken tüm bölgelerin stat sınırlaması devam etmektedir.

Bağlantı Noktası Savaşı'nın Amacı

Sınırlı zaman içerisinde düşman klanlara ait kaleleri ele geçirmek veya kalenizi savunmak.

Bağlanı Noktası Savaşı kuralları

Savaşlar mevcut bağlantı noktalarında değil, bölge bazında yapılacaktır. Eskisinden farklı olarak, kaleler tüm bağlantı noktası savaşı alanlarına inşa edilemez. Bunun yerine kaleler, bağlantı noktası savaşına katılmak için başvuran klan sayısına bağlı olarak rastgele yerlere inşa edilir. Kurulan her kalenin belirli bir 'bitiş zamanı' vardır ve bu zaman bağlantı noktası savaşı sırasında sonlandığında kaleyi işgal eden klan kalenin sahibi olur.

Her bölge için Bağlantı Noktası Savaşı

Bağlantı Noktası Savaşları eskisi gibi bağlantı noktalarına göre değil, bölgeye göre belirli yerlerde yapılacak.

Bu nedenle güvenli bölgeler hariç tüm alanlar savaş alanına dönüştürülecek.

Savaşlar bölge bazında olacağı için mini haritanın solunda bulunan sınırları gösteren buton kaldırılacak.

Savaş sunucusunda savaş devam ederken tüm bölgelerde stat kısıtlaması aktif olacak. Savaş devam etmeyen bölgelerde bile.

Bu değişiklik ile birlikte sınırlamaların kötüye kullanımının kaldırılması amaçlanmıştır.

Savaşların kale bölgeleri belirlidir ancak bölgeye başvuran klan sayısına göre rastgele yerlerde rastgele kaleler etkinleşir.

Global Lab Updates - 26th April 2024

Klan sayısına göre kalelerin etkinleşmesi

Her bölgedeki bağlantı noktası savaşına katılan klan (ittifak) sayısına bağlı olarak, bağlantı noktası savaşı başladığında etkinleştirilen kale sayısı değişir.

Etkinleştirilen kaleler, her bölge için belirlenen bağlantı noktası kalelerinden her gün rastgele seçilir.

Örneğin:

Bağlantı noktası savaşı için başvuran ve Balenos bölgesine katıldığı onaylanan 3 klan olduğunda 1 kale devreye girecektir.

Bağlantı noktası savaşı için başvuran ve Balenos bölgesine katıldığı onaylanan 4 klan olduğunda 2 kale devreye girecektir.

Bağlantı noktası savaşı için başvuran ve Balenos bölgesine katıldığı onaylanan 5 klan olduğunda 2 kale devreye girecektir.

Bağlantı noktası savaşı için başvuran ve Balenos bölgesine katıldığı onaylanan 6 klan olduğunda 3 kale devreye girecektir.

Başvuru sayısı 1~30, kale sayısı 1~15 aralığında değişmektedir.

Global Lab Updates - 26th April 2024

Omar Lava Mağarası yakınında bulunan aktif olmuş aşama 5 kale.

Aşamalar ve 'Bitiş Zamanları'

Etkinleştirilen kalelerin aşamaları aşağıdaki gibidir ve her kale için ’bitiş zamanı' rastgele ayarlanır.

Kale seviyesi ne kadar yüksek olursa, bölgenin merkezine o kadar yakın olur ve ödüller o kadar yüksek olur.

Her kale için belirlenen bitiş zamanı geçtikten sonra, o kale için son işgalci klan belirlenir.

Kale Aşaması Bitiş Zamanı
Aşama 1
▼ Rastgele ayarlanır
10 dakika ~ 60 dakika aralığında.
Bir kalenin bitiş zamanı "?" olarak belirlenir.
Bitiş zamanı bilinmez ve ödülleri daha yüksek olur.
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 4
Aşama 5

Bağlantı Noktası Savaşı durum bilgisi

Bir bağlantı noktası savaşı başladığında, dünya haritasında bulunacak olan yeni bir buton aracılığı ile etkinleştirilen kalelerin sayısını ve kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.

Bu arayüzden kalenin durumunu (tarafsız/işgal edilmiş/kurtarılmış/süresi dolmuş) ve kalan sürelerini görebileceksiniz.

Kalenin anlık HP bilgisi bu arayüzde görüntülenmeyecek.

Dünya Haritası Bağlantı Noktası Savaşı durum bilgisi arayüzü
Global Lab Updates - 26th April 2024 Global Lab Updates - 26th April 2024

Bir kalenin yıkılması

Savaş başladığında aktifleşmiş tarafsız bir kaleye saldırır ve ele geçirirseniz, klan geçici olarak kaleyi işgal etmiş olur.

Kaleyi işgal eden klan, kaleyi dünya haritasında mavi olarak görüntüler.

Diğer katılımcı klanlar arayüz aracılığı ile tarafsız kaleyi hangi klanın ele geçirdiğini görebilir.

İşgal edilen kaleye saldırı gelir ve tekrar işgal edilirse bu sefer kalenin geçici sahibi yeni işgalci klan olur.

Geçici olarak işgal edilen kaleler kaldırılamaz.

Geçici işgal edilme bildirimi:

Bitiş zamanında kalenin son işgalcisi

Kalenin süresi dolduğunda kaleyi geçici olarak işgal etmiş olan klan, bağlantı noktası savaşını kazanır.

Süre sonunda bağlantı noktasını kazanmış olan klanın katılım durumu hemen sonlanır ve savaşı biter. Diğer kalelerin süreleri olmasına rağmen onlara saldırı gerçekleştiremez.

Bir bağlantı noktası savaşında günde yalnızca bir kale ele geçirilebilir.

Bir klanın birden fazla tarafsız kalesi var ise ilk süresi sona eren kalenin sahibi olur ve diğer kaleler tarafsız olarak değiştirilir.

Savaş ödülleri eskisi gibi klan penceresinden değil Kara Ruh'un Hediye kutusundan toplanır.

Kalenin sahibi olma bildirimi:

Kale tamiri

Eskisi ile aynıdır, Parlak Taş ile kaleler tamir edilebilir.

Global Lab Updates - 26th April 2024
1x Parlak Taş
(Tamir başına %1 dayanıklık yenilenir.)

Detaylı kale bilgileri

Kale aşaması ne kadar yüksek ise işgalci klan o bölgeden o kadar yüksek seviyede vergi alır.

Yüksek seviye kaleler genellikle bölgenin ortalarında bulunur.

Balenos
Kale Aşamaları
Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1 Cron Kalesi Olvia Kıyısı Terrmian Kayalığı
Aşama 2 Ehwaz Tepesi Goblin Mağarası Costa Çiftliği
Aşama 3 Yağma Ormanı Bartali Çiftliği Kurt Tepesi
Aşama 4 Batı Geçidi Kıyı Mağarası Kadim Taş Odası
Aşama 5 Toscani Çiftliği Agris Altarı Batı Muhafız Kampı
Serendia
Kale Aşamaları Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1  Doğu Sınırı Biraghi İni Güney Tarafsız Bölgesi
Aşama 2 Alejandro Çiftliği Moretti Çiftliği Serendia Tapınağı
Aşama 3 Terkedilmiş Kale Bölgesi Kuzey Serendia Ovası Kanlı Manastır
Aşama 4 Moretti Ovası Ork Kampı Glish Bataklığı
Aşama 5 Glish Harabeleri Güney Bataklığı Costa Çiftliği
Mediah
Kale Aşamaları Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1  Mediah Kuzey Yaylaları Hasrah Kayalığı Marni'nin 2. Laboratuvarı
Aşama 2  Terkedilmiş Demir Madeni Tungrad Ormanı Sausan Garnizonu
Aşama 3  Mediah Kıyısı Hilekar Karakolu Askerin Mezarı
Aşama 4  Yozlaşma Kanyonu Kamasylvia Tapınağı Yayla Yolağzı
Aşama 5  Omar Lava Mağrası Yeleli Sığınağı Aylak Serseri Mağarası
Valencia
Kale Aşamaları Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1  Fildişi Çoraklığı Areha Palmiye Ormanı Kmach Kanyonu
Aşama 2 İvero Kayalığı Kuzey Kum Tepesi Seyyah Tapınağı - İtaat
Aşama 3  Valencia Kalesi Harabeleri Gavinya Büyük Krateri Ancado Kıyısı
Aşama 4  Seyyah Tapınağı - Oruç Valencia Kalesi Roud Sülfür Madeni
Aşama 5  Rakshan Gözlemevi Altas Çiftliği Roud Sülfür Çalışmaları
Calpheon
Kale Aşamaları Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1  Dev Karakolu Khuruto Mağarası Calpheon Kalesi Harabeleri
Aşama 2  Bree Ağacı Harabeleri Kuzey Terkedilmiş Taşocağı Uzunyapraklı Nöbet Karakolu
Aşama 3  Cadı Tapınağı Quint Tepesi Treant Ormanı
Aşama 4  Saunil Kampı Terkedilmiş Manastır Karabalıkçı Kampı
Aşama 5  Trina Kalesi Kuzey Kaia Dağı Zirvesi Rhutum Karakolu
Kamasylvia
Kale Aşamaları Kale konumunun yakınındaki bölgeler
Aşama 1  Caduil Ormanı Gyfin Rhasia Tapınağı Kül Rengi Orman
Aşama 2  Gölgeli Ağaç Ormanı Sürünen Orman Polly'nin Ormanı
Aşama 3  Manşaum Ormanı Lemoria İşaret Höyüğü Diş Perisi Ormanı
Aşama 4  Navarn Bozkırı Mirumok Harabeleri Diş Perisi Kabini
Aşama 5  Merkezi Lemoria Kampı Flondor Gölü Beyaz Ağaç Ormanı

Kamp kurma kuralı

Artık savaşlar sırasında kişisel kampınızı kurabileceksiniz, savaş başladığından bitene kadar otomatik olarak "Diğer oyuncuların kampını gizle" ayarı aktifleşecek.

Toplanma ve Diriliş komutları

Toplanma komutu savaş sunucusunda savaş başlamadan 10 dakika önce otomatik olarak kullanılacak.

Tıkladığınızda belirlenmiş güvenli bölgeye taşınacaksınız.

Daha önceden olduğu gibi yalnızca savaş sunucusundayken bu bildirimi alacaksınız.

– Node War before reorganization: If located on a Node War server, displayed at the start of the Node War
– Node War after reorganization: Displayed 10 minutes before the start of the Node War if located on the Node War server

Diriliş

Diriliş komutu artık binekleri de diriltecek.

Bir bağlantı noktası savaşı sırasında bir karakter ölürse, diriliş yeri her bölge için kasabaların belirlenmiş koordinatlarından seçilebilir.

Balenos: Velia, Batı Muhafız Kampı, Olvia.
Serendia: Heidel, Glish.
Calpheon: Calpheon, Keplan, Behr.
Mediah: Altınova, Tarif, Kusha.
Valencia: Valencia, Ancado Limanı, Arehaza.
Kamasylvia: Grana, Eski Bilgelik Ağacı, Acher Muhafız Karakolu.

Global Lab Updates - 26th April 2024

Diriliş bekleme süresi kuralları aşağıdaki gibidir:

Varsayılan yeniden doğma süresi 10 saniyedir ve maksimum 30 saniyeye çıkabilir.

Savaşın her dakikası ölüm süresi +1 saniye artar.

Bağlanı Noktası Savaşı yapıları ve kuşatma silahları

Artık uzaktan kurulum işlevi yapılmayacak.

Herhangi bir kurulum yapmaya gerek olmadığı için bu işlevi kaldırdık.

Ek bina kurulumu yine eskisi gibi kurulum aleti ile savaş başladıktan sonra yapılabilir.

Kurulumları herhangi bir klan (ittifak) üyesi yapabilir. Savaş Kahramanları yapamaz.

Top kurulum sınırı: 2 olarak belirlenmiştir.

Kurulum Aleti Lynch Topu
Global Lab Updates - 26th April 2024

Binaların kurulum süreleri 5~15 saniye aralığındadır.

Bayrak oluşma süresi 10 dakikadan 5 dakikaya düşürüldü.

Fil çıkartma süresi halen 5 dakikadır.

Ek bina yerleştirmenin de sınırı vardır ve klan fonundan harcanır.

Kale işgal durumuna bakılmaksızın fonunuz olduğu sürece ek bina yerleştirebilirsiniz.

Alev Kulesi
500 milyon gümüş fon, sınır: 2
Okatar
500 milyon gümüş fon, sınır: 1
Global Lab Updates - 26th April 2024 Global Lab Updates - 26th April 2024
Fil bakımevi
10 milyon gümüş fon, sınır: 1
Kararlılık Bayrağı Fabrikası
10 milyon gümüş fon, sınır: 1
Global Lab Updates - 26th April 2024 Global Lab Updates - 26th April 2024

Ek bina kolay kurulum modu:

Ek bina yapım aracını kullanarak, ekranın sağ tarafındaki ek bina listesinden ayrı bir kullanıcı arayüzü girmeden bir ek bina kurulumu yapabilirsiniz.

Global Lab Updates - 26th April 2024

Kolay kurulum modu karakterinizi hareket ettirebilmenizi sağlar, böylece sürekli arayüzü kapatıp açıp yer beğenmenize gerek kalmaz.

Savaş bitiminde tüm ek binalar yok olur.

Bir Bağlantı Noktası Savaşı'nı kazanmanın faydaları

Bağlantı Noktası Vergisi

Bölgeden vergi alırsınız, bu vergi klan fonunuza eklenir. Klanınıza bonus olarak dağıtabilirsiniz.

Kişisel Ödüller

Kalenin aşamasına bağlı olarak değişkenlik gösteren ödüller elde edersiniz.

Ödüller Kara Ruh'un Hediye Kutusu'na gelir.

Savaştaki ilk %5'lik kısıma giren oyuncular daha fazla ödül kazanır.

Kişisel ödüllerin detayları henüz paylaşılmadı, güncelleme geldiğinde paylaşılacak.

Savaştaki performansınızı belirleyen faktörler şunlardır:

Komuta Merkezi Yok Etmek
(İşgalden Önce)
Kale Yok Etmek
(Fetih Savaşı/Bağlantı Noktası Savaşı)
Kapıları Yok Etmek
(İşgalden Önce )
Yapı Yok Etmek
(Fetih Savaşı/Bağlantı Noktası Savaşı )
Rakip Öldürme
(Fetih Savaşı/Bağlantı Noktası Savaşı )
Kuşatma silahları ile öldürme
(Fetih Savaşı/Bağlantı Noktası Savaşı )
20 10 15 1 1 1

Binek öldürmek ve ölmek puanınızı etkilemez.

2 Kale sahibi olmanın avantajları

Eskiden olduğu gibi bir av sahasına 20 seviye enerji yatırdığınızda %10 olan düşürme artışı oranı, o bölgede kale sahibi olduğunuzda %20 olacak.

Yeni olarak yalnızca o bağlantı noktası değil, o bölgenin bağlı olduğu tüm av sahalarında bu durum geçerli olacak.

Calpheon bölgesinde bir kale sahibi iseniz grup Calpheon & Kamasylvia olduğu için Kamasylvia bölgesinde de bu durum geçerli olacak.

Tekrar aynı bölgede bir kale kazanırsanız bu durumun süresi yenilenir.

Kalan süreyi G'den kontrol edebileceksiniz.

Eski örnek Yeni örnek
Roud Sülfür Madeni kale sahibi yalnızca Roud Sülfür Madeni'nde yatırım bonusu elde eder.
Roud Sülfür Madeni bölgesinde kale sahibi tüm Mediah & Valencia bölgelerinde yatırım bonusu elde eder.  

Bağlantı Noktası Savaşı'nın yeniden düzenlenmesi nedeniyle değişiklikler ve bakım

Savaş sırasında Savaş Ruhu harcayan 2 beceri (Yaşam Nefesi, Savaş Alanı Koruması) aşağıdaki gibi değiştirildi.

Eski Yeni
Savaş Ruhu harcanır ve beceri kullanılır.
(Beceri yalnızca kale yakınlarındakine etki eder.)
Savaş Ruhu harcanır ve beceri kullanılır.
(Etki yalnızca geçici olarak işgal edilen kale çevresinde geçerlidir)

Tuzak

Eskisi gibi hala maksimum 3 tuzak kurulabilir.

Kale Sıfırlama

Kaleler rastgele aktifleştiği için, kalelerin işgal bilgileri her gün sıfırlanacak.

Bundan dolayı haftada yalnızca 3 kale sahibi olabilme sınırı kaldırılacak.

Artık Kale Lordu klan da bağlantı noktası savaşlarına katılabilecek ve ödül alabilecek, ancak 2 kere katılabileceği bir sınır olacak.

Bağlantı noktası savaşına katılma fırsatı

Yenilenen bağlantı noktası savaşı sisteminde kale inşa etmeden bağlantı noktası savaşına katılıma izin verecek şekilde değiştirilmiş ve bağlantı noktası savaşına katılma fırsat sistemi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bağlantı noktası savaşlarına katılma fırsatlarını iade etme koşulları değişti.

Bağlantı noktası savaşına katılma fırsatının iade koşulları, bağlantı noktası savaşına katılan maceracıların klanındaki toplam öldürme/ölüm sayısı 100 veya daha fazla ise iade edilir.

Fetih savaşına katılma fırsatı

Bölge ne olursa olsun, son bir yeri bile işgal etmeyi başarırsanız fetih savaşına katılabilirsiniz.

Yeniden düzenlenen bağlantı noktası savaşında, işgal edilen bağlantı noktaları her gün sıfırlanır, ancak bundan bağımsız olarak pazardan cumaya bir veya daha fazla bağlantı noktası işgal ettiğinizde fetih savaşına katılabilirsiniz. Lonca (G) – Lonca Bilgileri'ndeki simge aracılığıyla fetih savaşına katılıp katılamayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

Güllerin Savaşı Savaş Alanı Puanı

Klan bir bağlantı noktası savaşını tamamlandığında, bölgenin her aşamasında kazanılan Güller Savaşı savaş alanı puanları aşağıdaki gibidir.

Güllerin Savaşı Savaş Alanı Puanı
Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 Aşama 4 Aşama 5
Balenos & Serendia Puan Kazanılmaz
Mediah & Valencia 1 2 3 4 5
Calpheon & Kamasylvia 3 6 9 12 15
Fetih Öncesi Fetih kazananı +50 puan alır.

Klan kayıt süresi sınırı

Savaş Zamanı

(Pazar~Cuma 21:00~22:00)

20:00~22:00 arasında sınırlı.

Fetih Savaşı

(Cumartesi 20:00 ~ 00:00)

18:00~00:00

Savaş için ekstra müzikler eklemişler

Diğer {OYUNA EKLENDİ}

Müzik çalan birisinin yakınında başka birisi müzik çalıyorsa seslerin yok olması gibi anormal durumlar düzeltilecek.

Eşya {OYUNA EKLENDİ}

Hangi eşyada kaç Agris Özü'nde olduğunuz görebileceksiniz. (Antik Örs)
Mavi yazı ile eklendi.

Global Lab Updates - 26th April 2024

144 201
Lv 63
Ally
Reply

Gameplay

Share tips & advice related to the game.

last
Search results will display posts in increments of 10,000.